Sematia

p.mich.5.337.xml

TM: 12146HGV: 12146Date: 26 – 26Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους [τρεισκαιδεκάτου]τρεισκαιδεκάτου [Τιβερίου]Τιβερίου [Καίσαρος]Καίσαρος [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
2 μηνὸς̣μηνὸς [Σεβασ]τοῦΣεβαστοῦ ἐννεακαιδε̣κ̣ά̣τ̣ῃ̣ἐννεακαιδεκάτῃ [ἐν]ἐν [Τεβτύνει]Τεβτύνει
3 τῆς Πολ[έμω]νοςΠολέμωνος μερίδος τοῦ Ἀρσινοεί̣τ̣ο̣υ̣Ἀρσινοείτου
3-4 [νο]∤μοῦνο∤μοῦ
4 . S-2 ὁμολογεῖ Μαρεψῆμις Ψοίφιος , ὡς ἐτῶν
4-5 ἑ̣[ξή]∤κοντα|num:60|ἑξή∤κοντα|num:60|
5 οὐλὴ μετώπωι ἐκ δεξιῶν , Ὀννώφρ̣ε̣[ι]Ὀννώφρει
6 Ψοίφιος , ὡς ἐτῶν εἴκοσι πέντε|num:25| οὐλὴ ταρσῶι
7 δεξιῶι̣δεξιῶι , ἀπεσχηκέναι παρʼ αὐτοῦ τὴν τιμὴν
8 καὶ τοὺς̣τοὺς μισθοὺς ἐκ πλήρους ὧν ἤργασται
9 Τεναιν ἐδαφῶν ❨ἱερ(ᾶς)❩ἱερᾶς γῆς ἀρουρῶν τριῶν|num:3|
10 ὅσαι ἐὰν ὦσι περὶ τὴν αὐτὴν κώμην
10-11 πέ∤ρα
11 Χωμηνιακῆς διώρυγος ἀπὸ τοῦ
11-12 ἀπη∤λιώτου
12 καὶ ἐμβλήματος Τεσενεπνούτιος ,
13 ἐν τῷ ἐνεστῶτι ∼τρισκαιδεκάτῳ∽τρεισκαιδεκάτῳ ∼ἔτι∽ἔτει Τιβερίου
14 Καίσαρος Σεβαστοῦ , καὶ οὐδὲν αὐτῶι ∼ἐγκαλ̣ῖ̣∽ἐγκαλεῖ
15 περὶ οὐδενὸς ἁπλῶς πράγματος περὶ ❨τῶ(ν)❩τῶν
16 δηλουμένων ἔργων . S-3 ❨συγγρ(αφὴ)❩συγγραφὴ κυρία ∼ἔσττωι∽ἔστω .