Sematia

p.kru.92.xml

TM: 85993HGV: 85993Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|[ⲟⲩ]ϣⲏⲣⲉ|gap:?|ⲟⲩϣⲏⲣⲉ ∼ⲙⲟⲩⲛⲱⲕⲓⲛⲏⲥ∽μονογενής ⲁⲛ ∼ⲇⲱⲣⲓⲍⲉ∽δωρίζειν ⲙⲙⲟϥ
2 [ⲉϩⲟⲩⲛ]ⲉϩⲟⲩⲛ [ⲉⲡ]∼ⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧ⸢ⲏ⸣ⲣⲓⲱⲛ∽ⲉⲡμοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲧⲁⲣϥϣⲱⲡⲉ
3 ⲉϥⲱ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ϩⲙ ⲙⲉⲧϩ[ⲙϩⲁⲗ]ⲙⲉⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲓⲙ [ⲛ]∼ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲛ∽ⲛδίκαιος ϩⲙ ∼ⲧⲱⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
4 ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲃⲃⲁ ⲫⲱⲃⲁⲙⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲱⲛⲉϩ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲃⲁⲗ
5 ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲁⲡ ϩⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲇⲱⲣⲉⲓⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽δωρεαστικόν ϫⲉⲛⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ
6 ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ⲙⲛ ⲛϥ ∼ⲉⲅⲱⲛⲟⲙⲟⲥ∽ⲁⲩⲱοἰκονόμοςⲁⲩⲱ ⲛϥ ∼ⲡⲣⲱⲉⲓⲥⲧⲱⲥ∽προεστώς
7 ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ ⲧⲉϥ ∼ⲉⲅⲱⲛⲟⲙⲓⲁ∽οἰκονομία ⲁⲡⲁ ⲥⲩⲣⲟⲥ
8 ∼ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ∽διάκονος ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ ∼ⲡⲣⲱⲉⲓⲥⲧⲱⲥ∽προεστώς ⲁⲩⲱ ∼ⲉⲓⲕⲱⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
9 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ
10 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ∼ϫⲓ∽ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡϣⲛ ⲙⲡⲁⲡⲁⲥ ∼ⲙⲛⲉⲧⲛⲏⲩ∽ⲙⲛ $ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ
11 [ⲧ]ⲏ[ⲣ]ⲟⲩⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉ ∼ⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ
12 ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ϩⲙ ⲙⲉⲧϩⲙϩ[ⲁⲗ]ⲙⲉⲧϩⲙϩⲁⲗ
13 ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲙ ∼ⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ∽μοναστήριον ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϥϣⲱⲡⲉ
14 ϩⲁ ⲧⲉⲧⲛ ∼ϩⲩⲡⲟⲇⲁⲕⲏ∽ὑποταγή ⲙⲛ ⲡϫⲱ ⲁⲃⲟⲗ ⲙⲡϥ ∼ⲗⲏⲭⲛⲓⲕⲱⲛ∽λυχνικόν ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
15 ⲙⲛ ⲧⲉϥ ∼ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲩⲣⲁ∽προσφορά ⲉⲓⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲓ
15-16 ∼ⲡⲣⲱ∤ⲉⲓⲥⲧⲱⲥ∽προεστώς
16 ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ∽μοναστήριον ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲥⲟⲩⲣⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲱⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ
17 ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩ
18 ⲁⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ∼ⲙⲟⲩⲕⲏⲛⲏⲥ∽μονογενής ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ∼ϫⲓ∽ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ
19 ⲛϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲓ ∼ⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ∽μοναστήριον ⲉϥⲱ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ϩⲙ ⲡϥⲱⲛⲉϩ ⲧⲏⲣϥ
20 ∼ⲏⲅⲟⲩⲛ∽ἤγουν ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲁⲡⲧⲏ ∼ⲑⲏⲗⲓⲕⲓⲁ∽ἡλικία ⲛϥ ∼ⲥⲉⲛⲧⲏⲗⲉⲩⲏ∽συντελεῖν ⲛⲏⲧⲛ
21 ⲙⲡϥ ∼ⲇⲏⲙⲱⲥⲓⲱⲛ∽δημόσιον ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲧ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧϥϭⲟⲙ
22 ⲛϥ|gap:1|ⲱ ⲡⲉⲧⲛϫⲱ ⲁⲃⲁⲗ ϩⲙ ∼ⲧⲱⲡⲟⲥ∽τόπος ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ϩⲁⲅⲓⲟⲥ∽≃∼ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ∽ἅγιοςⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
23 ∼ⲁⲡⲁⲡⲁ∽ⲁⲡⲁ ⲫⲟⲓⲃⲁⲙⲱⲛ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡ ∼ⲕⲁⲥⲧⲣⲱⲛ∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ⲡⲁⲓ
23-24 ⲛⲧⲁⲛ∤∼ⲁⲛⲱⲙⲁⲍⲉ∽ⲛⲧⲁⲛ∤ὀνομάζειν
24 ⲙⲡϥⲣⲁⲛ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲁⲡ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲁⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος
25 ∼ⲕⲉⲗⲁⲩⲉ∽κελεύειν ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ∼ϫⲓ∽ϫⲉ ∼ⲏⲝⲓⲥⲧⲏ∽ἔξεστι ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲧⲣϥⲉⲣ ⸢ⲡⲁⲓ⸣ⲡⲁⲓ ⸢ⲉⲧ⸣ϩⲛⲉϥⲉⲧϩⲛⲉϥ ϩⲛ
25-26 ⲛⲉⲓ∤ⲧⲉⲓ
26 ⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ∼ϭⲓ∽καί ∼ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ∽μάλιστα ⲛⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲱⲧⲉⲛ ⲡⲁⲡⲁⲥ
27 ⲙⲛ ⲁⲛⲛⲁ ⲧϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟⲕ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
28 ⲙⲛ ⲛⲉϥ ∼ⲡⲣⲱⲉⲥⲧⲱⲥ∽προεστώς ⲁⲩⲱ ⲛϥ ∼ⲉⲅⲱⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ
29 ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁ ⲥⲟⲩⲣⲟⲥ ∼ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲟⲥ∽διάκονος ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ
30 ⲙⲛⲛⲥⲱⲕ ϫⲓⲛ[ⲛ]ϫⲓⲛⲛ [ⲧ]ⲉⲛⲟⲩⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲱⲗⲉⲙⲙⲁ∽τολμᾶν
31 ⲟⲩⲁ ⲛϩⲏⲧⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲟⲛ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲥⲱⲛⲉ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲉ ⲛⲟⲩⲁ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲉ ⲥⲛⲁⲩ
32 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϫⲱϩ ⲛϫⲱϩ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϣⲉⲙⲙⲱ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ⲣⲉⲙⲉⲓ ⲛⲏⲓ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
33 ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓ̣ⲱⲧⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲁ ⲧⲁⲙⲱ ⲛϥ ∼ⲉⲛⲕⲁⲗⲉⲓ∽ἑγκαλεῖν ⲛⲏⲧⲛ ∼ⲏ∽ ϩⲉⲛⲧⲱϣ ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲛ ⲧⲓⲙⲉ
34 ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲛ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲙ ∼ⲡⲗⲏⲧⲱⲣⲓⲱⲛ∽πραιτώριον ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲣⲭⲱⲛ∽ἄρχων ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε
35 ϩⲓⲧⲛ ∼ⲁⲣⲭⲱⲛⲧⲓⲕⲱⲛ∽ἀρχοντικόν ∼ⲟⲩⲇⲉ∽οὔτε ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲉϥϩⲁ ⲉⲓⲟⲟⲩ
36 ⲛⲥⲉⲥⲙⲛ ⲗⲁⲩⲉ ∼ⲡⲣⲱⲥⲩⲗⲓⲥⲓⲥ∽προσέλευσις ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
37 ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ∼∼ⲟⲩ∽∽ⲟⲩⲇⲉ ∼∼ⲟⲩ∽∽ⲟⲩⲇⲉ ⲡϥ ∼ⲙⲟⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲱⲛ∽μοναστῄριον ⲟⲩ ⲛϥ ∼ⲉⲅⲏⲛⲟⲙⲟⲥ∽οἰκονόμος
38 ∼ⲕⲁⲧⲁ∽κατά ⲗⲁⲩⲉ ⲛⲥⲙⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲛⲟⲣⲉⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ∼ⲡⲁⲛⲧⲱⲅⲣⲁⲧⲱⲣ∽παντοκράτωρ
39 ⲙⲛ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲉⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ∼ⲑⲉⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲧⲟⲥ∽≃∼ⲛⲧⲉⲧⲛθεοφύλακτοςⲛⲧⲉⲧⲛ ∼ⲑⲉⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲧⲟⲥ∽∽θεοφύλακτος ∼ⲑⲉⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲧⲟⲥ∽∽θεοφύλακτος ⲉⲧ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ⲁϫⲱⲛ
40 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁ ∼ⲁⲣⲭⲉⲓ∽ἄρχειν ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲧⲣⲉⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧϭⲟⲙ
41 ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲧⲱⲣⲓⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽δωρεαστικόν ⲁϫⲛ ∼ⲡⲁⲣⲃⲁ∽παραβαίνειν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲧϣⲁⲗⲉϥ ⲁⲃⲟⲗ
42 ⲛⲁⲧ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲉⲗⲉⲩⲉ∽παρασαλεύειν ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ∼ⲇⲉ∽οὔτε ⲉⲛⲟⲩⲱϩ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲟ
43 ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣⲉ ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽≃∼ϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνεινϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ∼ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽≃∼ϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ∽παραβαίνεινϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲙⲟϥ
44 ⲛⲛⲉⲓⲉⲡⲓⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ∼ⲟⲩⲫⲉⲗⲉⲓⲥⲑⲉⲓ∽ὠφελεῖν ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ ∼ⲇⲉⲩⲧⲉⲣⲱⲛ∽δεύτερος ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ
45 ⲛⲁϯ ⲉⲡ ∼ⲗⲟⲅⲟⲥ∽λόγος ⲙⲡⲉⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲱⲛ∽πρόστιμον ⲙⲙⲁϥⲧⲁⲥⲉ|num:36| ∼❨ϩⲟⲗⲟⲕ(ⲟ)ⲧ(ⲧⲓⲛⲟⲥ)❩∽ὁλοκόττινος ⲛⲛⲟⲩⲃ
46 ϩⲛ ⲧⲉϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ∽ὑπόστασις ⲙⲓⲙⲉⲩ ⲉⲙⲙⲟϥ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς <:ⲧ>:ⲧ <∼ⲧⲓⲁⲥⲧⲣⲱⲫⲏ∽:>διαστροφή: ∼ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲏ∽σωματικός
47 ⲛⲧⲁⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος ∼ϩⲱⲣⲁⲍⲉ∽ὁρίζειν ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲥⲉⲓⲧⲉⲓ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη ⲉⲣⲟϥ ⲛϥⲉⲓ ⲁϩⲟⲩⲛ
48 ⲛϥϩⲱⲛ ⲁⲡⲉⲓ ∼ⲧⲱⲣⲓⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽δωρεαστικόν ∼ⲅⲣ⸢ⲁ⸣ⲫⲱⲥ∽ἔγγραφος ∼ⲁⲛⲓⲱⲛⲟⲥ∽αἰώνιος ∼ⲇⲏⲗⲟⲛ∽δῆλον
49 ∼ⲧⲓ∽ὅτι ὅπερ ∼μὲ∽μή ∼γένετο∽⊱γένοιτο ∼ⲉϥⲉⲧϣⲱⲡⲉ∽ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲱ ⲛϣⲙⲙⲱ ⲉⲡⲁⲛⲁϣ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
50 ⲛⲛⲉ ∼ⲭⲣⲉⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ∽χριστιανός ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ ⲡⲉⲓ ∼ⲡⲛⲉⲩⲙⲁ∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
51 ⲛⲧⲉⲓⲡ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μαρτυρός ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲓ ⲕⲃⲁ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲧϥ ∼ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ∽ἀνάστασις
52 ∼ⲡⲉⲕⲱⲣϫ∽ⲉⲡⲉⲕⲱⲣϫ ⲁⲛⲥⲙⲛ ⲡⲉⲓ ∼ⲧⲱⲣⲱⲁⲥⲧⲓⲕⲱⲛ∽δωρεαστικόν ⲛⲏⲧⲛ ⲉϥⲁⲣⲉϫ ⲉϥϭⲙϭⲟⲙ
53 ϩⲙ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲁ ∼ⲙⲫⲁⲛⲓⲍⲉ∽ἐμφανίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲁϩⲣⲙ ∼ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ∽ἐξουσία
54 ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲛ ∼ϩⲱⲙⲱⲗⲱⲅⲉⲓⲁ∽ὁμολογέω ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲏⲛ ∼ⲏⲧⲁⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲱⲛ
55 ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲣⲱⲛ ⲁⲩⲁϣϥ ⲉϥⲱⲛ ϩⲓⲧⲙ ∼ⲛⲟⲙⲓⲕⲱⲥ∽νομικός ⲁⲛⲥⲁⲧⲙⲉϥ
56 ⲁϥⲉⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲁⲛⲧⲁϫⲣⲟϥ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ∽ὑπογραφεύς ϩⲓ ∼ⲙⲁⲣⲧⲏⲣⲟⲥ∽μάρτυρος
57 ∼ⲁⲝⲓⲟⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽ἀξιόπιστος ⲁⲛⲕⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ∼ⲕⲁⲧ∽κατά ∼ⲁⲕⲟⲗⲗⲱⲛⲑⲉⲓⲁ∽ἀκολουθία ⲛⲉⲛ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νόμος |g:stauros|
58 m2 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲥⲟⲩⲁⲓ ⲡϣⲏⲣ ⲙⲫⲉⲃⲁⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲉ[ⲧ]ⲣⲟⲥⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲡⲓⲫⲁⲛⲉ ⲧⲛⲟ ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥⲁⲕ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁ ⲛⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲟ̣ⲡ̣ⲟ̣ⲛ̣∽πρόσωπον
59 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲓⲥⲁⲕ ⲛⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲉ ∼❨ⲉⲗⲁⲭ(ⲓⲥⲧⲟⲥ)❩∽ἐλάχιστος ∼❨ⲡⲣⲉⲥⲃ(ⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ϯⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
60 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲕⲗⲁⲩⲧⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲓⲁⲥ ⲙ[ⲛ]ⲙⲛ [ⲁ]ⲙⲱⲛⲉⲁⲙⲱⲛⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲉ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲉ ϩⲙ
60-61 ∼ⲕⲁⲥ∤ⲧⲣⲟⲛ∽κάστρον
61 ϫⲏⲙⲉ ⲧⲛⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ Ἰσὰκ ἔγραψα⊱ἔγραψα