Sematia

p.mich.5.315.xml

TM: 12124HGV: 12124Date: 43 – 45Place: Arsinoites

1 m1 S-1 ❨ἐμίσθω(σεν)❩ἐμίσθωσεν Κρονίων Ζωίλου
2 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| , ❨οὐλ(αὶ)❩οὐλαὶ μήλοις ἀμφοτέροις ,
3 Τενούφι ❨Ὀρσεῦτο(ς)❩Ὀρσεῦτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μγ|num:43| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ∼χιρὶ∽χειρὶ
4 ἀριστερᾷ ἐκτός , καὶ Κρονίω[νι]Κρονίωνι
5 ❨Λαβήσιο(ς)❩Λαβήσιος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κθ|num:29| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ῥινὶ ὑπὸ ❨μεσό(φρυον)❩μεσόφρυον ,
6 κλῆρον ❨κατοικικὸ(ν)❩κατοικικὸν ❨ἀρο(υρῶν)❩ἀρουρῶν β|num:2| 𐅵|num:1/2| ∼ὁσω[ν]∽ὅσαι
7 ἐὰν ὦσιν ἐν μιᾷ|num:1| ❨σφραγῖδ(ι)❩σφραγῖδι εἰς ἔτη
8 δ|num:4| ἀπὸ τοῦ ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους 〚τοῦ〛τοῦ 〚μὲν〛μὲν 〚προ〛προ
9 εἰ<ς>εἰς σπορὰν ὧν ἐὰν
9-10 ∼αἱ∤ρῶντε∽αἱ∤ρῶνται
10 οἱ μεμισθωμένοι
11 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ∼γενεσι∽γενῶν , φόρου
12 τοῦ μὲν ∼πρότου∽πρώτου καὶ
12-13 τρί∤του
13 ❨(ἔτους)❩ἔτους τῆς μισθώσεως
14 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ἄνευ
14-15 σπερμά∤των
15 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν κδ|num:24| καὶ ❨φακο(ῦ)❩φακοῦ
16 ∼ἡμιαρταβίου∽ἡμιαρταβείου , ∼το∽τοῦ δὲ
16-17 ∼δευ∤τερον∽δευ∤τέρου
17 καὶ ∼τέταρτον∽τετάρτου
18 ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨μισθώ(σεως)❩μισθώσεως 〚∼καθʼ∽〛κατʼ 〚ἔτος〛ἔτος
19 ἐκφορίου ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος
20 σὺν σπέρμασι ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν β|num:2| 𐅵|num:1/2| τοῦ
21 παντὸς ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ιε|num:15|
22 ∼μετρ⸢ο⸣∽μέτρῳ ❨(τετρα)χ(οινίκῳ)❩τετραχοινίκῳ ∼θησ⸢ο⸣αυρ⸢ο⸣∽θησαυροῦ θεοῦ
23 ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨κώμη(ς)❩κώμης . S-2 μετὰ τὸν
23-24 χρό∤νον
24 παραδώσουσι τὸν
25 ❨κλῆρο(ν)❩κλῆρον ❨καθαρὸ(ν)❩καθαρὸν ἀπὸ πάσης
26 ∼δίσης∽δείσης , καὶ τὰ
26-27 ∼περικύκλο∤θεν∽περικύκλω∤θεν
27 χώματα
27-28 ἀναβεβλη∤μένα
28 , τὸν δὲ φόρον
29 καὶ τὰ ἐκφόρια ∼καθʼ∽κατʼ ἔ[τος]ἔτος
30 μηνὶ Παῦνι , τὰ δὲ ἐκφόρ[ια]ἐκφόρια
31 ἐν κώμῃ .