Sematia

p.mich.5.294.xml

TM: 25187HGV: 25187Date: 1 – 100Place: Arsinoites

1 m1 S-1 [Ὀ]ννῶφριςὈννῶφρις Ἁτρήους μητρὸς ∼Θεναψημις∽Θεναψήμιος ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ πεπρακέναι κατὰ Αἰγυπτίας συνγραφὰς ∼Κολλούθου∽Κολλούθῳ Μιεῦτ[ος]Μιεῦτος
2 [μ]ητρὸςμητρὸς Ταορσενούφιος τὴν ὑπάρχουσάν μοι οἰκίαν μονόστεγον καὶ αὐλὴν καὶ ∼των∽τὰ ∼συνκυροντων∽συγκύροντα ∼παντων∽πάντα ἐν Τεβτ[ύνει]Τεβτύνει ,
3 [ὧν]ὧν μέτρα ∼νοτον∽νότου ἐπὶ βορρᾶ πήχεις ἐννέα ∼ἡμυσον∽|num:9|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:9|⧼|num:1/2| , λιβὸς ἐπʼ ∼ἀπηλώτην∽ἀπηλιώτην πήχεις δέκα ἕξ|num:16| , ἐπὶ παντὸς δὲ τῶν
3-4 πη̣∤[χισ]μῶνπη∤χισμῶν
4 ∼ὁσων∽ὅσαι ἐὰν ὦσι ἐπὶ τὸ ∼πλην∽πλέον · S-2 ὧν ∼γίτονες∽γείτονες νότου Ὥρου τοῦ Ἁρμιύσιος οἰκία καὶ ∼αὐληι∽αὐλὴ καὶ ἄλλων
4-5 πρό∤[τε]ρονπρό∤τερον
5 Κύρτου οἰκία καὶ ∼αὐληι∽αὐλή , βορρᾶ ∼Ἀσσαρις∽Ἀσσάριος οἰκία , λιβὸς ∼Ταορσενοῦφις∽Ταορσενούφιος τῆς Κολλούθου οἰκία καὶ ἐπί τι μέρος
6 ∼Ἁρμιυσις∽Ἁρμιύσιος ∼γναφέος∽κναφέως ∼αὐληι∽αὐλή , ἀπηλιώτου ῥύμη βασιλική · S-3 καὶ ∼ἀπέχωι∽ἀπέχω παρὰ τοῦ Κολλούθου τὴν
6-7 συνκεχωρη∤[μέ]νηνσυνκεχωρη∤μένην
7 τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου καὶ ∼βεβαιώσωι∽βεβαιώσω πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει ἀπὸ μὲν δημοσίων
8 [καὶ]καὶ [ἰ]διωτικῶνἰδιωτικῶν καὶ πάσης ∼ἐνποήσεος∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ <παρέξομαι>παρέξομαι <αὐτὴν>αὐτὴν μήτε ∼προπεπραμενη∽προπεπραμένην μηδὲ
8-9 ∼ὑπο∤[τεθε]ιμενηι∽ὑπο∤τεθημένην
9 μηδὲ ∼ἐξηλλοτριωμενηι∽ἐξηλλοτριωμένην τρόπωι ∼μηπωί∽μηδενί . S-4 ∼εὐδοκῖ∽εὐδοκεῖ δὲ μήτηρ μου Θεναψῆμις
9-10 Ὀρσε̣ῦ̣∤[τος]Ὀρσεῦ∤τος
10 |gap:?|
11 |gap:?_lines|