Sematia

p.mich.5.282dupl.xml

TM: 25177HGV: 25177Date: 1 – 100Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Πολῆμις καὶ Πετεσοῦχος ∼ὑ∽οἱ δύο|num:2| ∼Φεμνασις∽Φεμνάσιος καὶ αἱ τοῦ ∼τετελευτηκώτος∽τετελευτηκότος ∼ἡμο͂ν∽ἡμῶν ∼ὁμωπατρίου∽ὁμοπατρίου καὶ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ Σίφονος ❨πρ(εσβυτέρου)❩πρεσβυτέρου ∼θυκατέρος∽θυγατέρες Ἄρεσις καὶ ∼Θεναπολλοτος∽Θεναπολλῶς μετὰ κυρίου ∼αὐτο͂ν∽αὐτῶν τοῦ ∼ἑαυτο͂ν∽ἑαυτῶν ❨συνγε̣ν(οῦς)❩συνγενοῦς
2 τῆς μὲν ∼Ἀρεσις∽Ἀρέσιος Πελώειος τοῦ ∼Πατύνεος∽Πατύνεως καὶ τῆς Θεναπολλῶτος Νεφερῶτος τοῦ Πετεεῦτος ὁμολογοῦμεν πεπρακέναι Εἱστίᾳ Ἀκουσιλάου μετὰ κυρίου τοῦ ∼ἑατῆς∽ἑαυτῆς ἀδελφοῦ Σώτου ∼νεοτέρου∽νεωτέρου
3 τοῦ Ἀκουσιλάου τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν καὶ ἐπιβάλλοντα μέρη τῶν ἐκ τοῦ πρὸς νότον μέρους τοῦ ὑπάρχοντός ∼συ∽σοι τῇ Εἱστίᾳ ἐν ∼κόμῃ∽κώμῃ ∼Κερκεσούχον∽Κερκεσούχων Ὄρους ∼κηποπαραδίσω∽κηποπαραδείσου ∼ψιλο͂ν∽ψιλῶν ∼τόπον∽τόπων καὶ ∼τον∽τῶν
3-4 ∼συνκυ∤ρόντον∽συγκυ∤ρόντων
4 ∼πάντον∽πάντων ∼κυνο͂ν∽κοινῶν καὶ ∼διερετον∽ἀδιαιρέτων πρὸς τὴν αὐτὴν ∼Εἱστια∽Εἱστίαν ἐν τῇ αὐτῇ ∼Κερκεσούχον∽Κερκεσούχων Ὄρους ἐπὶ τοῖς οὖσι μέτροις καὶ πηχισμοῖς . S-2 ∼ὁ͂ν∽ὧν ∼γίδωνος∽γείτονες νότου Ἀμμονίου τοῦ Τίμονος καὶ τῶν με{με}
5 ∼μετόχον∽μετόχων ψιλοὶ τόποι καὶ ἐπί τι μέρος τῆς αὐτῆς Εἱστίας ψιλοὶ τόποι , ∼βορᾶ∽βορρᾶ τῆς αὐτῆς Εἱστίας προκείμενος ∼παραδισον∽παράδεισος , λιβὸς ἐμοῦ τοῦ ὑπογράφοντος ∼Φεμνασις∽Φεμνάσιος καὶ ∼τον∽τῶν μετόχων αὐλή ,
6 ∼ἀπηληειοτου∽ἀπηλιώτου βασιλικὴ ὁδός . S-3 καὶ ἀπέχομεν παρὰ τῆς Εἱστίας τὴν ∼συνκεχορημένην∽συγκεχωρημένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ ∼χὸς∽χειρὸς ∼ἐκς∽ἐξ ∼ὔκου∽οἴκου καὶ ∼βεβεόσωμεν∽βεβαιώσομεν τὴν πρᾶσιν ταύτην
7 πάσῃ ∼βεβεώσι∽βεβαιώσει ἀπὸ μὲν δημοσίων καὶ ∼εἰδιοτικο͂ν∽ἰδιωτικῶν καὶ ∼παση∽πάσης ∼πυσης∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ∼καθὸς∽καθὼς πρόκειται , κατὰ μηθὲν δὲ τοῦ Σώτου ∼ἐλαττωμένου∽ἐλαττουμένου ὑπὲρ ∼ὁ͂ν∽ὧν ∼ὀφίλουσιν∽ὀφείλουσιν αὐτῷ
8 ∼ὑ∽οἱ προγεγραμμένοι Πελώεις καὶ ∼Νεφερο͂ς∽Νεφερῶς καθʼ ὁμολογίας ∼ἀσφαλίας∽ἀσφαλείας ∼καθὸς∽καθὼς πρόκειται . S-4 ἔγραψε ὑπὲρ ∼τον∽αὐτῶν Φεμνᾶσις ∼Φεμνασις∽Φεμνάσιος διὰ τὸ μὴ ∼εἰδαίναι∽εἰδέναι αὐτοὺς γράμματα .
9 m2 S-5 Ἄρεσις καὶ Θεναπολλῶς ἀμφότεροι ∼Σίφων∽Σίφωνος ∼προσβυτέρου∽πρεσβυτέρου μετὰ κυρίου ∼ἑκατερα∽ἑκατέρας ∼τως∽τῶν ἑαυτῶν ∼συνκενως∽συγγενῶν τῆς ∼με∽μὲν ∼Ἀρεσις∽Ἀρέσιος ἐμοῦ ∼Πελωεις∽Πελώειος τοῦ ∼Πατυνις∽Πατύνεως καὶ τῆς Θεναπολλῶτος Νεφερῶτος
10 τοῦ Πετεεῦτος ∼ὁμωλογοῦμεν∽ὁμολογοῦμεν αἱ δύο|num:2| συνπεπρακέναι τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἐπιβάλλοντα ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν μέρη ψιλῶν ∼τώπων∽τόπων ἐν Κερκεσούχων ∼ῤους∽Ὄρους τῆς Πολέμωνος μερίδος καὶ ∼συναπέχωμεν∽συναπέχομεν
11 τὴν τιμὴν καὶ ∼συνβεβαιώσωμεν∽συμβεβαιώσομεν ∼πάσι∽πάσῃ ∼βαιβεωσιν∽βεβαιώσει καθὼς πρόκιται . S-6 Πελώεις προγεγραμμένος γέγραφα καὶ ὑπὲρ τῶν ἄλλων μὴ ∼εἰδώτων∽εἰδότων γράμματα .