Sematia

p.mich.5.259.xml

TM: 12094HGV: 12094Date: 33 – 33Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Ἡρακλῆς]Ἡρακλῆς [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:1| [❨ο(ὐλὴ)❩]οὐλὴ [τραχήλῳ]τραχήλῳ [ἐκ]ἐκ [❨δεξι(ῶν)❩]δεξιῶν [.]. S-2 [Χαιρ]ήμωνΧαιρήμων ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κα|num:21| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ δ̣ακτ̣[ύλῳ]δακτύλῳ [μικρῷ]μικρῷ [χειρὸς]χειρὸς ❨[ἀ]ρ̣ισ(τερᾶς)❩ἀριστερᾶς . S-3 Φαρμοῦθι θ̣|num:9|θ|num:9| . S-4 ❨ὑπογ̣ρ̣(αφεῖς)❩ὑπογραφεῖς ❨Κολλοῦθ(ος)❩Κολλοῦθος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κη|num:28| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨καρπ(ῷ)❩καρπῷ ❨δεξι(ῷ)❩δεξιῷ , Πτολεμ[αῖος]Πτολεμαῖος [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [κϛ|num:26|]κϛ|num:26|
2 οὐλὴ πήχει ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ .
1 S-5 ἔτ̣ους̣ἔτους [ἐννεα]καιδεκάτουἐννεακαιδεκάτου Τιβερίου Καίσαρος Σ[εβαστοῦ]Σεβαστοῦ [μηνὸς]μηνὸς [Δαισίου]Δαισίου [ἐ]νάτῃἐνάτῃ Φαρμοῦθι θ|num:9| , ἐν Τεβτύνει τῆς
1-2 Πο[λέ]∤μ̣ωνο̣[ς]Πολέ∤μωνος
2 ❨[μερ]ί̣δ̣ο(ς)❩μερίδος τοῦ̣τοῦ Ἀρσινοε[ί]τουἈρσινοείτου νομοῦ . S-6 ὁμο[λογεῖ]ὁμολογεῖ [Ἡρακλῆς]Ἡρακλῆς [Χαιρήμω]ν̣ο̣ς̣Χαιρήμωνος τοῦ καὶ Μιέους Ὀννώφριος Μακε[δὼν]Μακεδὼν
3 [τῶ]ντῶν ∼κατύκων∽κατοίκων ἱ̣π̣π̣έωνἱππέων ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |gap:1||gap:5||gap:2| , οὐλὴ τραχήλωι ἐκ δεξιῶν , ∼Χαιρήμωνει∽Χαιρήμωνι τῷ καὶ
4 Ὀννώφ[ρ]ιὈννώφρι Ὡρίωνος ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἑνός|num:21| , οὐλ̣ὴ̣οὐλὴ ❨δακ̣τ̣ύλ(ῳ)❩δακτύλῳ ❨μικρ(ῷ)❩μικρῷ ∼χιρ̣ὸς∽χειρὸς ἀριστερᾶς , παρακεχωρηκέναι αὐτ[ῷ]αὐτῷ
5 Ὀννώφρ̣[ι]Ὀννώφρι ὥ̣στεὥστε ❨αὐτ̣(ῷ)❩αὐτῷ καὶ ∼ἐκγώνοις∽ἐκγόνοις αὐτοῦ καὶ τοῖς π̣α̣ρὰπαρὰ αὐτοῦ εἰς μετεπιγραφήν , ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρ[ας]ἡμέρας
6 ἐπὶ τὸν [ἅ]π̣α̣ν̣ταἅπαντα χρόνον , ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντος ∼μο[ι]∽αὐτῷ περὶ Τεβτύνει κλήρου ∼κατυκικοῦ∽κατοικικοῦ ἀρούρας πέντε|num:5| ∼σχυνίωι∽σχοινίωι
6-7 ἐν[ε]∤νηκονταεξαπήχειἐνε∤νηκονταεξαπήχει
7 ἐν δυσὶ|num:2| ∼σφραγῖσει∽σφραγῖσι , αἵ εἰσιν τῶν ∼ἠμελωμενω∽ἠμελημένων ∼ἐκς∽ἐξ ὑπολόγου · S-7 ὧν ∼γίτωνος∽γείτονες τῆς ∼πρότης∽πρώτης
8 σφραγῖδος ∼αἱ∽ ∼εἰσιν∽ἐστιν ἀρουρῶν τριῶν|num:3| ἐν τοῖς Αμμηγιν̣οιςΑμμηγινοις λεγομένοις , νότου Ἡρακλείδου τοῦ Χαιρήμωνος
8-9 κλῆ∤ρος
9 , ἀπη̣[λ]ιώτουἀπηλιώτου τοῦ αὐτοῦ Ἡρακλείδου κλῆρος , βορρᾶ χέ̣[ρ]σοςχέρσος , λιβὸς Κρονίδου τοῦ Ἁρυώτου κλῆρος · S-8 ∼γίτωνος∽γείτονες δὲ καὶ τῆς
10 δευτέρ[ας]δευτέρας σφραγῖδος ἐστιν τῶν ∼λυπῶν∽λοιπῶν ἀρουρῶν δύο|num:2| ἐν τῇ Κανάβει λεγομένῃ νότου ∼ὑειῶν∽υἱῶν Χαιρήμωνος κλῆρος ,
11 βορρᾶ Αὐνήους τοῦ Ἀφροδισίου κλῆρος , λιβ[ὸ]ςλιβὸς Ἀκουσιλάου καὶ Σερᾶτος κλῆρος , ἀπηλιώτου Ὀρσέου Ὀρσέου το[ῦ]τοῦ
11-12 γ̣ν̣α∤φέωςγνα∤φέως
12 κλῆρος · S-9 ὑπὲρ ὧν καὶ ∼ἐπειτελέσιν∽ἐπιτελέσειν τὸν Ἡράκλειον τὰς καθηκούσας <οἰκονομίας>οἰκονομίας τῆς εἰς τὸν Ὀννῶφριν μετεπιγραφ̣[ῆς]μετεπιγραφῆς
13 καὶ παραχωρήσεως διὰ τοῦ ∼κατυκικοῦ∽κατοικικοῦ λογιστηρί̣ο̣υλογιστηρίου καὶ ἀπέχειν τὸν Ἡρακλῆν παρὰ τοῦ πριαμένου τὸ
13-14 ἑστα∤μένον
14 ἀργυρικὸν παραχωρητικὸν πᾶν ∼κεφάλεον∽κεφάλαιον , καὶ ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν αὐτόν τε Ἡρακλῆν καὶ τοὺς παρʼ ∼ἀουτοῦ∽αὐτοῦ
15 τῷ Ὀ̣[ν]ν̣ῶφριὈννῶφρι καὶ τοῖς παρʼ ∼ἀουτοῦ∽αὐτοῦ τὰ κατὰ τὴν παραχώρησιν ταύτην πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει ἀπὸ μὲν
15-16 δημοσί∤ων
16 ∼ὠ̣[φ]ε̣ι̣λημάτων∽ὀφειλημάτων πάντων καὶ ἐπιγραφῶν πασῶν καὶ παντὸς εἴδους τῶν ἐκ τῶν ἐπάνω χρόνων
17 μέχρ[ι]μέχρι τ̣οῦτοῦ ∼διοεληλυθωτος∽διεληλυθότος ὀκτωκαιδεκάτου ἔτους καὶ αὐτοῦ τοῦ ὀκτωκαιδεκάτου ἔτους Τιβερίου
18 Καίσαρος Σεβαστοῦ , ἀπὸ δὲ ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ∼ἐνπυήσεως∽ἐμποιήσεως διὰ παντὸς ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρ̣ό̣ν̣ο̣ν̣χρόνον .
19 S-10 ∼ὑπογραφῖς∽ὑπογραφεῖς τοῦ μὲν ὁμολογοῦντος Κολλοῦθος Μιεῦτος ὡς ἐτῶν εἴκοσι ∼ὀκτώι∽|num:28|ὀκτώ|num:28| , οὐλὴ καρπῶι
19-20 δε∤ξιῶι
20 , καὶ τοῦ ἄλλου Πτολεμαῖος νεώτερος Ἀκουσιλάου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κϛ|num:26| , οὐλὴ πήχει δεξιῶι .
21 m2 S-11 Ἡρακλῆς Χαιρήμωνος τοῦ καὶ Μιεῦτος Ὀννώφρεως Μακεδὼν τῶν κατοίκων ἱππέων ὁμολογ[ῶ]ὁμολογῶ
22 παρακεχωρηκέναι ∼Χαιρημων∽Χαιρήμωνι τῶι καὶ ∼Ὀννωφριον∽Ὀννῶφρι Ὡρίωνος ∼ὥστει∽ὥστε αὐτῶι ∼Χαιρημων∽Χαιρήμωνι καὶ γόνο̣[ις]γόνοις
23 αὐτοῦ καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ εἰς μετεπιγραφὴν ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης ἡμέρας ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον
24 ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντός μοι περὶ Τεβτῦνιν κλήρου κατοικικοῦ ἀρούρας πέντε|num:5| ∼σχυνίωι∽σχοινίωι
24-25 ∼ἐνενηκοντα∤εξαπήχι∽ἐνενηκοντα∤εξαπήχει
25 ἐν δυσὶ|num:2| σφραγῖσι αἵ εἰσιν ∼ἠωνημέναι∽ἐωνημέναι ∼ἐκς∽ἐξ ὑπολόγου · S-12 ὧν ∼γίτονες∽γείτονες τῆς ∼πρότης∽πρώτης σφραγῖδ[ος]σφραγῖδος ,
26 ἐστιν ἀρουρῶν τριῶν|num:3| ἐν τοῖς Αμμηγινοις , ∼γίτονος∽γείτονες νότου Ἡρακλείδου τοῦ Χαιρήμωνος κλῆρος , ἀπηλιώτ[ου]ἀπηλιώτου
27 τοῦ αὐτοῦ Ἡρακλείδου κλῆρος , βορρᾶ χέρσος , λιβὸς Κρονίδου τοῦ Ἁρυώτου κλῆρος · S-13 ∼γίτονος∽γείτονες δὲ τῆς δευτέρας
28 σφραγῖδος ἐστιν τῶν ∼λυπῶν∽λοιπῶν ἀρουρῶν δύο|num:2| ἐν τῇ ∼Κανάβι∽Κανάβει ∼λεγομενην∽λεγομένῃ νότου υἱῶν Χαιρήμωνος
29 κλῆρος , βορρᾶ Αὐνήου τοῦ Ἀφροδισίου κλῆρος , λιβὸς Ἀκουσιλάου καὶ Σερᾶτος κλῆρος , ἀπηλιώτου Ὀρσέου
30 γναφέως κλῆρος · S-14 ὑπὲρ ὧν καὶ ∼ἐπιτελεσο∽ἐπιτελέσω τὰς ∼καθηκούσης∽καθηκούσας τῆς εἰς τὸν ∼Χαιρήμωνος∽Χαιρήμωνα μετεπιγραφῆς
31 [κ]αὶκαὶ ∼αναχωρήσεως∽παραχωρήσεως διὰ τοῦ κατοικικοῦ λογιστηρίου · S-15 καὶ ἀπέχω παρʼ αὐτοῦ Χαιρήμωνος τὸ
31-32 ἑσταμ∤ένον
32 ἀργυρικὸν ∼κεφάλεον∽κεφάλαιον καὶ ∼βεβεωσο∽βεβαιώσω πάσῃ ∼βεβεώσι∽βεβαιώσει ἀπὸ ∼δημωσίων∽δημοσίων πάντων τῶν ἐκ τῶν
33 [ἐπάνω]ἐπάνω ∼[χρό]νον∽χρόνων ∼μέχρει∽μέχρι τοῦ διεληλυθότος ∼ὀκτωικαιδεκάτου∽ὀκτωκαιδεκάτου ἔτους καὶ αὐτοῦ τοῦ ∼ὀκτωικαιδεκά[του]∽ὀκτωκαιδεκάτου
34 [ἔτους]ἔτους Τ̣ιβερίουΤιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ , ἀπὸ δὲ ∼ειδι̣ωτικῶν∽ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ∼ἐμποιησις∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον
35 [καθὼς]καθὼς [πρόκει]τ̣α̣ι̣πρόκειται . S-16 [ἔγ]ραψε̣ν̣ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ Κολλοῦθος Μιεῦτος διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτὸν γράμματα .
35-36 m3 S-17 Χαιρή∤[μων]Χαιρή∤μων
36 [ὁ] [καὶ]καὶ [Ὀννῶφρις]Ὀννῶφρις [Ὡρίωνος]Ὡρίωνος [γέγονε]γέγονε [εἴς]εἴς [μ]εμε [ἡ] [παρα]χώρησιςπαραχώρησις τῶν προκιμένων ἀρουρῶν ∼πένται∽|num:5|πέντε|num:5| το̣ῦ̣τοῦ κατοικ̣[ικοῦ]κατοικικοῦ
37 |gap:1_lines|
1 ❨ὁμ(ολογία)❩ὁμολογία ❨παραχ(ωρήσεως)❩παραχωρήσεως ❨ἀρ(ουρῶν)❩ἀρουρῶν ε|num:5| 〚|gap:?|〛|gap:?|
2 αρ(…)αρ…