Sematia

p.mich.5.258.xml

TM: 12092HGV: 12092Date: 32 – 34Place: Arsinoites

1 m1 S-1 Ἀπολλώνιος Μάρωνος ὁμολογῶ παρακεχ[ωρ]η̣κέναιπαρακεχωρηκέναι ∼Παπνεβτυνις∽Παπνεβτύνι
2 Ἀμεν[έ]ω̣ςἈμενέως τὴν ὑπάρχουσάν ∼μυ∽μοι περὶ Θυγονίδα γῆς ∼ἀμπελίδιδος∽ἀμπελίτιδος
3 ∼ἄρουρ∽ἄρουραν ∼μια∽μίαν ∼ὑμυσον∽|num:1|⧼|num:1/2|ἥμισυ|num:1|⧼|num:1/2| ∼σχυνίῳ∽σχοινίῳ ∼ἐνενηκονταεξαπήχι∽ἐνενηκονταεξαπήχει ∼το∽τῷ πρὸς τῇ ἐπὶ
4 τοῦ Φρεμὶ κρηπῖδι , ὧν ∼γίτωνος∽γείτονες ∼νώτου∽νότου χέρσος , βορρᾶ ∼διορυγος∽διῶρυξ
4-5 λε∤γομένη
5 ∼Ἀμμητιδ̣ος∽Ἀμμῆτις , λιβὸς χέρσος , ἀπηλιώτου Μάρωνος
6 τοῦ ἀδελφοῦ μου κλῆρος · S-2 καὶ ἀπέχω παρὰ τοῦ Παπνεβτύνεος
7 τὸ ἑσταμένον ἀργυρικὸν παραχωρητικὸν πᾶν ∼κεφάλεον∽κεφάλαιον
8 καὶ ∼βεβαώσω∽βεβαιώσω τὴν πρᾶσιν πάσῃ ∼βεβαιώση∽βεβαιώσει ἀπὸ δημοσίων
9 πάντων καὶ ∼εἰδιωτικῶν∽ἰδιωτικῶν καὶ παντὸς εἴδους τῶν ἐκ τῶν ι{ι}
9-10 ∼αἰ∤πάνω∽ἐ∤πάνω
10 χρόνων μέχρι τοῦ ∼ἐννεακαιδεκαίτου∽ἐννεακαιδεκάτου ἔτους καὶ
10-11 αὐ∤τοῦ
11 τοῦ ∼ἐννεακαιδεκαίτου∽ἐννεακαιδεκάτου ἔτους Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ ,
12 ἀπὸ δὲ ∼εἰδιωτικῶ̣ν∽ἰδιωτικῶν καὶ πάσης ∼ἐνπυήσεως∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα
13 χρόν̣ονχρόνον . S-3 ∼εὐδωκῖ∽εὐδοκεῖ δὲ καὶ γυνή μου Τερεῦς Χαιρήμονος μετὰ
14 κυρ̣ί̣ουκυρίου ἐμοῦ τοῦ ἀ̣νδρὸςἀνδρὸς τῇ ∼πράσι∽πράσει ταύτ̣ῃ̣ταύτῃ καὶ μὴ
14-15 ἐπελεύσεσ∤θαι
15 [ἐ]πὶἐπὶ τὸν ἅπαν[τ]α̣ἅπαντα χρόνον μηδʼ ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν μηδὲ ἄλλον ὑπὲρ
16 αὐτῆ̣ςαὐτῆς ∼καιθὼς∽καθὼς ∼[πρ]όκιτα∽πρόκειται . S-4 Ἀπολλώνιος γέγραφα καὶ ὑπὲρ
16-17 ∼αυ∤τῆ̣[ς]∽
17 $τῆς γυναικός μ[ο]υμου μὴ ∼εἰδυεη̣ς̣∽εἰδυίης γράμματα . m2 S-5 Παπνεβτοῖν̣ι̣ς̣Παπνεβτοῖνις
17-18 ∼Ἀμενευ∤[ς]∽Ἀμενέω∤ς
18 [γέγον]ε̣γέγονε ε̣ἴςεἴς ∼μου∽με ∼οἱ∽ πρᾶ̣[σ]ιςπρᾶσις ∼καιθὸς∽καθὼς πρόκειται .