Sematia

chr.mitt.177.xml

TM: 11700HGV: 11700Date: 157 – 158Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτο]υςἔτους πρώτου ❨κα(ὶ)❩καὶ εἰκοστοῦ
2 [Αὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
3 Τί[του]Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
4 Ἀν[τ]ωνίνουἈντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς
5 |gap:5| διὰ τῆς Διοξένου ❨το(ῦ)❩τοῦ καὶ ❨Σαραπ(ίωνος)❩Σαραπίωνος
6 ❨τρα(πέζης)❩τραπέζης ❨Στο(ᾶς)❩Στοᾶς μος |gap:?| Σαταβοῦς
6-7 ❨Σατα∤[βοῦ]το(ς)❩Σατα∤βοῦτος
7 ἀπὸ ❨κ(ώμης)❩κώμης ❨Σοκνοπ(αίου)❩Σοκνοπαίου Νήσου
8 [Σαταβοῦ]τ̣ιΣαταβοῦτι Ἁρμάχιος ἀπὸ τῆς ❨αὐτ(ῆς)❩αὐτῆς ❨κ(ώμης)❩κώμης
9 [οὐλὴ]οὐλὴ [ὀ]φρύιὀφρύι δεξιᾷ πεπρακέναι
10 [αὐτὸν]αὐτὸν [τῷ]τῷ Σ̣αταβοῦτιΣαταβοῦτι ἀφʼ ὧν
10-11 ἀπεγρά∤[ψατο]ἀπεγρά∤ψατο
11 [τῶι]τῶι κ|num:20| ❨(ἔτει)❩ἔτει καμήλων τριῶν|num:3|
12 [π]ώλ[ων]πώλων [δ]ύο|num:2|δύο|num:2| κάμηλον θήλειαν
13 |gap:5||gap:3|ην ταύτην τοιαύτην
14 ἀναπ[όρριφον]ἀναπόρριφον ἣν καὶ παρέλαβε
15 Σ̣α̣[τ]α̣β̣[οῦς]Σαταβοῦς [κα]ὶκαὶ ἀπογράψεται τῇ ἐσομένῃ
16 [τοῦ]τοῦ [ἐνεσ]τῶτ[ος]ἐνεστῶτος ἔτους ἀπογραφῇ καὶ ἀπέχει
17 ὁ̣ [Σαταβο]ῦςΣαταβοῦς [τὴν]τὴν συμπεφωνημένην
18 τ[ι]μὴντιμὴν [ἀργυ]ρίουἀργυρίου δραχμὰς ὀκτακοσίας|num:800|
19 |gap:4| [καὶ]καὶ ∼[βεβ]αιώσι∽βεβαιώσει πάσῃ ∼βεβαιώσ̣ι̣∽βεβαιώσει