Sematia

chr.mitt.176.xml

TM: 11713HGV: 11713Date: 166 – 166Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον πράσ[εω]ςπράσεως . S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
2 Μάρκου Αὐρη[λί]ουΑὐρηλίου Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
3 καὶ Αὐτοκράτο[ρ]οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Αὐρηλίου
4 Οὐήρου Σεβαστοῦ Φαῶφι ιδ|num:14| διὰ τῆς
5 Διοξένου τοῦ καὶ Σαραπίωνος ❨τραπ(έζης)❩τραπέζης στοᾶς
6 Ἀθηνᾶς . S-3 Τανεφρέμμις Στοτοήτεως
7 το[ῦ]τοῦ Ἁρπαγάθου καὶ αἱ ∼ταύτες∽ταύτης θυγατέρες
8 Ταουῆτις καὶ ∼Θασῆτος∽Θασῆς καὶ ∼Ἐριεως∽Ἐριεὺς α̣ἱ̣αἱ ∼[τ]ρῖ[ς]∽|num:3|τρεῖς|num:3|
9 Ἁρπαγάθου τοῦ Σαταβοῦτος ἀπὸ κώμης
10 ∼Σοκνοπαίω∽Σοκνοπαίου Νήσου ἑκατέρα μετὰ κυρίου μ̣ὲ̣ν̣μὲν
11 Τανεφρέμμις [κ]αὶκαὶ Ταουῆτις τοῦ τῆς
11-12 Ταν[εφρέ]∤μμεωςΤανεφρέ∤μμεως
12 ἀδελφοῦ Στοτοήτις , δὲ ∼Θῆς̣∽Θασῆς Θα[σῆς]Θασῆς
13 τοῦ ἀνδρὸς Πα̣κύσεωςΠακύσεως Σαταβοῦτος , τῆς [δὲ]δὲ
14 Ἐριεύως Παβοῦτος Σαταβοῦτος αἱ
14-15 τέσ̣σ̣α∤ρες|num:4|τέσσα∤ρες|num:4|
15 τῷ τῆς Θανεφρέμμεως υἱῷ τῶν̣τῶν
16 δὲ περὶ τὴν Ταυῆτιν ὁμοπατρίωι καὶ
16-17 ὁ[μο]∤μητρίωιὁμο∤μητρίωι
17 ἀδελφῷ Παβοῦ[τι]Παβοῦτι |gap:5|ολ(…)|gap:5|ολ… |gap:3|α̣ι|gap:3|αι
18 |gap:5| [πεπρακέ]ναιπεπρακέναι τὸν Π[αβοῦ]νΠαβοῦν ταῖς περὶ
19 τὴν Τανεφρέμμιν τὸ ὑπάρχον αὐτῷ τρί[τ]οντρίτον μέρος κοινὸν π̣[ρὸς]πρὸς αὐτὰς
20 κατὰ τὸ λοιπὸν ∼δίμυρον∽δίμοιρον μέρος καμήλω[ν]καμήλων
21 δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| ∼θαλειῶν∽θηλειῶν μιᾶς|num:1| μὲν ∼λευκοχροαι̣∽λευκοχρόας , [τῆς]τῆς
22 δὲ ἑτέρας μελανόχρου τούτω[ν]τούτων
23 τοιούτων ἀναπορρίφου ἃς κ[αὶ]καὶ
23-24 [πα]∤ρέλαβανπα∤ρέλαβαν
24 αἱ π̣ερ̣[ι]περι τὴν Τανεφρέμμ[ιν]Τανεφρέμμιν [καὶ]καὶ
25 ἀπέχει Πα̣β̣οῦςΠαβοῦς τὴν
25-26 συνπεφωνη∤μένην
26 ∼τειμὴ[ν]∽τιμὴν ❨[ἀ]ργ(υρίου)❩ἀργυρίου δραχμὰς
26-27 τε[τρακο]∤σίαςτετρακο∤σίας
27 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υ|num:400| καὶ ∼βεβαιωσῖ∽βεβαιοῖ ∼πάσι∽πάσῃ βεβ[αιώσει]βεβαιώσει .