Sematia

p.mich.4.1.223.xml

TM: 11998HGV: 11998aDate: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?_lines| γ|num:3|
2 ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαῶφι λ|num:30|
3 |g:check| Λούκιος ❨Λογγῖ(νος)❩Λογγῖνος ❨Γέμελ(λος)❩Γέμελλος
4 ❨(τρίτης)❩τρίτης ❨βαλ(ανείου)❩βαλανείου ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28|
5 |g:check| ❨Φανομ(γεὺς)❩Φανομγεὺς ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
6 |g:check| Ἀχιλλᾶς ❨Πτόλλιδο(ς)❩Πτόλλιδος τοῦ ❨Ἱερανο(ύπεως)❩Ἱερανούπεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερ(μούθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
7 |g:check| Μάρων Πεθέως τοῦ ❨Ἀγχο(ρίμφεως)❩Ἀγχορίμφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλω(νοῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
8 |g:check| ❨Μεγχῆ(ς)❩Μεγχῆς ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος τοῦ ∼Μαρων∽Μάρωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκον(νῶτος)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
9 |g:check| Πεθεὺς ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπτσω(ούκιος)❩Ταπτσωούκιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
10 |g:check| ❨Μύσθη(ς)❩Μύσθης Τεβέρεως τοῦ ❨Σαμβαθ(ίωνος)❩Σαμβαθίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδ(ώρας)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
11 |g:check| ❨Ἡρακλείδ(ης)❩Ἡρακλείδης ❨Ἀβύκιο(ς)❩Ἀβύκιος τοῦ ❨Ἀβύκιο(ς)❩Ἀβύκιος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡραίδο(ς)❩Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
12 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις ❨Μεγχείο(υς)❩Μεγχείους τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θασεῖτ(ος)❩Θασεῖτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
13 |g:check| ❨Σοκμῆ(νις)❩Σοκμῆνις ❨Σωκρά(τους)❩Σωκράτους τοῦ Φάσει ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
14 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετσί(ρεως)❩Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
15 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
16 |g:check| ❨Ἀγχῶ(πις)❩Ἀγχῶπις Ὥρου τοῦ ❨Ἀγχώ(πεως)❩Ἀγχώπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
17 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκδ|num:124|
18 Ἁθὺρ α|num:1|
19 |g:check| Ὀννῶφρις Πεθέως τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Πτολ(έμας)❩Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
20 |g:check| Λεουᾶς Πεθέως τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπάειτο(ς)❩Ταπάειτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
21 |g:check| ❨Λογγῖνο(ς)❩Λογγῖνος ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Γέμελ(λος)❩Γέμελλος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταφώιτ(ος)❩Ταφώιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
22 |g:check| Ἑρματίων ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος ❨Ἰσιδώρο(υ)❩Ἰσιδώρου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Λογγί(νου)❩Λογγίνου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
23 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Σοήρε(ως)❩Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
24 |g:check| Οὐαλέριος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Οὐαλερίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
25 |g:check| Φαῆσις Ἡρᾶ τοῦ Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδ(ώρας)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
26 |g:check| ❨Ἀφροδίσιο(ς)❩Ἀφροδίσιος Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεθέ(ως)❩Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετεσο(ύχου)❩Ταπετεσούχου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
27 |g:check| Ἀγχῶπις Πεθέως ❨τ(οῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(πεως)❩Ἀγχώπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀφροδο(ῦτος)❩Ἀφροδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
28 ❨[Ἀ]φροδίσιο(ς)❩Ἀφροδίσιος υἱὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Μελανοῦτο(ς)❩Μελανοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
29 ❨[Φ]ανομ(γεὺς)❩Φανομγεὺς Πεθέως τοῦ ❨Σα[ταβο(ῦτος)]❩Σαταβοῦτος [❨(μητρὸς)❩]μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
30 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙβ̣|num:92|ϙβ|num:92|
31 |gap:1| [Πνε]φερῶςΠνεφερῶς ❨Πτολεμαί[ο(υ)]❩Πτολεμαίου [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨Πνεφερῶ(τος)❩]Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
32 [Φανο]μγεὺςΦανομγεὺς ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φ[ανομ(γέως)]❩Φανομγέως ❨[Τα]πτοσί(ρεως)❩Ταπτοσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
33 δ|num:4|
34 |g:check| Πεταῦς Ἐσούρεως τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκολλ(αύθιος)❩Τκολλαύθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
35 |g:check| Καστρῆσις ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος Θαισαρίου τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Νεβσ(ώσεως)❩Νεβσώσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
36 |g:check| Ἡρακλείδης Πεθέως τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Πτολεμ(αίδος)❩Πτολεμαίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
37 |g:check| ❨Δίδυμο(ς)❩Δίδυμος ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος τοῦ Πακύσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομ(γέως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
38 |g:check| Πεταῦς Ἑριέως τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τλεμενή(σιος)❩Τλεμενήσιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
39 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος Πεθέως τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
40 |g:check| Ὧρος Πεθέως τοῦ Αὐνείους ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμ(πεως)❩Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
41 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
42 δ|num:4| |g:check| Φαῆσις ❨Πεκμή(ιτος)❩Πεκμήιτος ἀνθʼ ❨(οὗ)❩οὗ ❨Εὑρήμ(ονος)❩Εὑρήμονος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβαθίο(υ)❩Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
43 |g:check| Πεθεὺς ❨Νεστοσί(ρεως)❩Νεστοσίρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμ(ούθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
44 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
45 ε|num:5| |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσεν(ούφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
46 |g:check| Φάσεις Τεσενούφεως τοῦ ❨Ἁρφαή(σεως)❩Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
47 Ἁρπαγάθης ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(φεως)❩Ἀγχώφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβαθίο(υ)❩Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
48 |g:check| Πεθεὺς ∼Ἡρων∽Ἥρωνος τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέπ(εως)❩Ἐσερέπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
49 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις Πεθέως τοῦ ∼Ὡωριων∽Ὡρίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
50 |g:check| Ἥρων Πεθέως τοῦ ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
51 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Λεωνίδο(υ)❩Λεωνίδου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμ(ούθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
52 |g:check| Ἀνουβᾶς Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνουβᾶτο(ς)❩Ἀνουβᾶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
53 |g:check| Πεθεὺς ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθ(ιος)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
54 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεσν(έως)❩Τανεσνέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
55 |g:check| ❨Ἰμούθη(ς)❩Ἰμούθης Κερᾶ τοῦ ❨Μενάδρο(υ)❩Μενάδρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
56 |g:check| Χαιρήμων ∼Ἡρων∽Ἥρωνος τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Διδύμ(ης)❩Διδύμης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
57 |g:check| Μύσθης Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Μύσθ(ου)❩Μύσθου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
58 |g:check| Φαῆσις Ἡρᾶ τοῦ Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδώ(ρας)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
59 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρδ|num:104| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
60 ϛ|num:6| |g:check| [Ὡ]ρίωνὩρίων ❨Σισούχο(υ)❩Σισούχου τοῦ ❨Σισούχο(υ)❩Σισούχου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλω(νοῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
61 [Π]ακῦσιςΠακῦσις ❨Φαν(ομγέως)❩Φανομγέως τοῦ Πακύσ[εως]Πακύσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
62 [Πα]ουειτῆςΠαουειτῆς Πεθέως τοῦ Φάσ[ει]Φάσει [❨(μητρὸς)❩]μητρὸς ❨[Τα]πεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
63 ❨[Σοκ]μῆ(νις)❩Σοκμῆνις ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θα[τρείους]Θατρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
64 ε|num:5|
65 |g:check| Χαιρήμων Ὥρου τοῦ Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθ(ιος)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
66 |g:check| Ἡρᾶς Μελανᾶ τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
67 |g:check| Πανεσνεὺς Ἰσχυρᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
68 |g:check| Πετσῖρις ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου τοῦ Πετσίρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρῶτο(ς)❩Ἡρῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
69 |g:check| Πεταῦς ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκατέιτο(ς)❩Τκατέιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
70 |g:check| Ὡρίων ❨Ἀφροδι(σίου)❩Ἀφροδισίου τοῦ Ὀννώφρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεταῦτο(ς)❩Ταπεταῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
71 |g:check| Ἥρων Πτολεμαίου τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
72 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπτοσίρε(ως)❩Ταπτοσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
73 |g:check| Ἀβῦκις Δημᾶ τοῦ Ἀβύκεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
74 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Ἐσούρεως τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
75 |g:check| Ἡρᾶς Ὀννώφρεως τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Κλεοπᾶτο(ς)❩Κλεοπᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
76 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριβ|num:112|
77 ζ|num:7| |g:check| Πνεφερῶς ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
78 |g:check| Ὀννῶφρις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Τεῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθιο(ς)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
79 |g:check| Ἀπύγχις ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος τοῦ ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
80 |g:check| Ἑριεὺς ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος Ὥρου τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
81 |g:check| ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πτολεμαίου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ζωιδο(ῦτος)❩Ζωιδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
82 |g:check| Σαμβᾶς Πετεήσεως τοῦ ❨Ἀπολλω(νίου)❩Ἀπολλωνίου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομ(γέως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
83 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ Ἑριέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ἀνθίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
84 |g:check| Σισόις ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως τοῦ ❨Ἀκουσιλ(άου)❩Ἀκουσιλάου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
85 |g:check| Σισόις ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨(δευτέρου)❩δευτέρου Θεαβέννεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
86 |g:check| Ζηνᾶς Φαήσεως τοῦ Ζηνᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπασίω(νος)❩Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
87 |g:check| Ἡρᾶς ❨Κελώριο(ς)❩Κελώριος τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
88 |g:check| ❨Εὐήμερο(ς)❩Εὐήμερος ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
89 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ πη|num:88|
90 η|num:8| |g:check| Πασίων ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθ(ιος)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
91 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος τοῦ ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
92 |g:check| Μύσθης Μύσθου τοῦ ❨Μύσθο(υ)❩Μύσθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
93 |g:check| Ἀχιλλᾶς ❨Πτόλλιδο(ς)❩Πτόλλιδος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἱερανούπ(εως)❩Ἱερανούπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμο(ύθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
94 ❨[Π]τ̣ο̣[λ]εμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Λιμναίου τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδώρ(ας)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
95 ϛ|num:6|
96 |g:check| ❨Φανομ(γεὺς)❩Φανομγεὺς Τεσενούφεως τοῦ ❨Ἁρφαή(σεως)❩Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
97 |g:check| Ἁρσιῆσις Πεθέως τοῦ Ἁρσιήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θατρείο(υς)❩Θατρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
98 |g:check| Ἥρων Ὀννώφρεως τοῦ ❨Θεαβ(έννεως)❩Θεαβέννεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
99 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νβ|num:52| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
100 θ|num:9| |g:check| ❨Διόδωρο(ς)❩Διόδωρος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
101 |g:check| Ἀγαθόπους <δοῦλος>δοῦλος ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼Τπαῖτις∽Τπαιαῖτις ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
102 |g:check| Λεουᾶς Πεθέως τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπάειτο(ς)❩Ταπάειτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
103 |g:check| ❨Ἀγχορίμ(φις)❩Ἀγχορίμφις ❨Πάνθη[ρο(ς)]❩Πάνθηρος τοῦ ❨Ἀγχο(ρίμφεως)❩Ἀγχορίμφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
104 |g:check| Ἐσοῦρις Καμείους τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
105 |g:check| Μύσθης ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
106 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νεστοσί(ρεως)❩Νεστοσίρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
107 |g:check| Ὧρος Ἀγχώφεως τοῦ ❨Ἡρακλή(ου)❩Ἡρακλήου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Τεσεύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
108 |g:check| Πετσῖρις Πτολεμ[αίου]Πτολεμαίου τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ἑλένης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
109 |g:check| Πνεφερῶς Πεθέως τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
110 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξδ|num:64|
111 ι|num:10| |g:check| ❨Διόσκο(ρος)❩Διόσκορος Πεθέως τοῦ ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
112 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
113 |g:check| Σισόις ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨Σω[κρ]ά(τους)❩Σωκράτους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
114 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Κεμείους [τοῦ]τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
115 |g:check| Ἡρακλᾶς ❨Ἀπολλωνίο(υ)❩Ἀπολλωνίου τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
116 |g:check| Σαμβᾶς Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
117 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
118 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος Πεθέως τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
119 |g:check| Κάστωρ Πτολεμαίου τοῦ ❨Κάστορο(ς)❩Κάστορος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
120 |g:check| Πεθεὺς Διδύμου ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼Μαρων∽Μάρωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ∼Ταύρεε̣ως∽Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
121 ❨Χαιρήμω(ν)❩Χαιρήμων ❨Χαιρήμω(νος)❩Χαιρήμωνος τοῦ Σαμβᾶ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Σωκρατ(ιαίνης)❩Σωκρατιαίνης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
122 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξη|num:68| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
123 ια|num:11| Πεθεὺς Διδύμου τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
124 |g:check| ❨Δίδυμο(ς)❩Δίδυμος ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασιαίπιο(ς)❩Τασιαίπιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
125 |g:check| Κάστωρ Ἀχιλλᾶ τοῦ ❨Κάστορο(ς)❩Κάστορος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀφ[ρο]δο(ῦτος)❩Ἀφροδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
126 ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Φαῶφι
127 μέχρι ὧδε |g:slanting-stroke|
126 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Ἀγαθοῦ ❨Δ(αίμονος)❩Δαίμονος τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Στιύγχ(εως)❩Στιύγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
127 |g:x|
128 ζ|num:7|
129 |g:check| Ὧρος Ἀγχορίμφεως τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀχιλλίδο(ς)❩Ἀχιλλίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
130 |g:check| ❨Πολυδεύ(κης)❩Πολυδεύκης Ἡρᾶ τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
131 |g:check| Ἀπύγχις ❨Πετερμούθ(εως)❩Πετερμούθεως τοῦ ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
132 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μη|num:48| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ νϛ|num:56|
133 ιβ|num:12| |g:check| Ὥρος Ἁρπαγάθου τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
134 |g:check| Φανομγεὺς ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως τοῦ Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταψάιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
135 |g:check| Πεταῦς ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος τοῦ ❨Φανομγ(έως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
136 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
137 ιδ|num:14| |g:check| Ὧρος Πεθέως τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
138 |g:check| Πεθεὺς ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
139 |g:check| Διονύσιος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
140 |g:check| Πακῦσις Πανεσνέως τοῦ ❨Πακύσεω̣(ς)❩Πακύσεως ❨Ταπεθέ(ως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
141 |g:check| Ἀχιλλᾶς Ἥρωνος τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδύμη(ς)❩Διδύμης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
142 |g:check| Σαμβᾶς ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου τοῦ Σαμβᾶ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευη(μέρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
143 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Πεθέω(ς)❩Πεθέως τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
144 |g:check| Δημᾶς ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θεωνίδο(ς)❩Θεωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
145 |g:check| Πεθεὺς ❨Ἡρακλή(ου)❩Ἡρακλήου τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδύμη(ς)❩Διδύμης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
146 |g:check| Πάτρων ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως τοῦ Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
147 |g:check| Πνεφερῶς ❨Ἀφροδ(ισίου)❩Ἀφροδισίου τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδυμαρίο(υ)❩Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
148 |g:check| Φανομγεὺς Πεθέως τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
149 |g:check| Ἰσχυρᾶς ❨Πανεσνέω(ς)❩Πανεσνέως τοῦ Ἰσχυρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
150 |g:check| Παπέις ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
151 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ πδ|num:84| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ νϛ|num:56|
152 ιε|num:15| |g:check| ❨Εὐήμερο(ς)❩Εὐήμερος Νείλου τοῦ ❨Εὐημ(έρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευημ(έρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
153 |g:check| Νεκφεραῦς ❨Εὐημ(έρου)❩Εὐημέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐημ(έρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
154 |g:check| Σαμβᾶς ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκολλαίν(ιος)❩Τκολλαίνιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
155 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Φάσει τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἑλένης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
156 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κδ|num:24|
157 η|num:8|
158 κα|num:21|
159 |g:check| Πετσῖρις ❨Πασίωνο(ς)❩Πασίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
160 |g:check| Μάρων ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος τοῦ ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶτο(ς)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
161 |g:check| Μεγχῆς ❨ἀδελφὸ(ς)❩ἀδελφὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς τῆς αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
162 |g:check| ❨Πετσοραῖπ(ις)❩Πετσοραῖπις Ἁτρείους τοῦ ❨Ἰμούθ(ου)❩Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
163 |g:check| Φάσεις Τεσενούφεως τοῦ ❨Ἁρφαή(σεως)❩Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
164 |g:check| Ἁρσιῆσις Πεθέως τοῦ Ἁρσιήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θατρείο(υς)❩Θατρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
165 |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
166 |g:check| Ψενῆσις ❨Παρμενίω(νος)❩Παρμενίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ψενήσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶ(τος)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
167 |g:check| Ἀγαθόπους ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Τπαειαίτιο(ς)❩Τπαειαίτιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
168 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Παύσεω(ς)❩Παύσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκαμῆτ(ος)❩Τκαμῆτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
169 |g:check| Ἀγχῶπις ❨Κάνιο(ς)❩Κάνιος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(πεως)❩Ἀγχώπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
170 |g:check| Ἀνουβᾶς Ὥρου τοῦ ❨Ἀνουβ(ᾶ)❩Ἀνουβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
171 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις Πακύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀρτεμ(ιδώρου)❩Ἀρτεμιδώρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
172 |g:check| Κάρανος ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως τοῦ ❨Ἰμούθ(ου)❩Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσί(ρεως)❩Ταπετσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
173 |g:check| Χαιρήμων ❨Ἥρω(νος)❩Ἥρωνος τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διδύμης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
174 |g:check| ❨Πετερμοῦθ(ις)❩Πετερμοῦθις ❨Κάστορο(ς)❩Κάστορος τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
175 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ πη|num:88| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ νϛ|num:56|
176 κβ|num:22| |g:check| Ἁτρῆς Φανομγέως τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
177 |g:check| Θεαβέννις Ἁρφαήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Θεαβ(έννεως)❩Θεαβέννεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
178 |g:check| Φαῆσις Ἡρᾶ τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
179 |g:check| Πακῦσις Φάσει ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομγ(έως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
180 |g:check| Ἐσοῦρις ❨Παουειτείο(υς)❩Παουειτείους τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Τκοννῆ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
181 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων ❨Ἀπολλω(νίου)❩Ἀπολλωνίου τοῦ ❨Ἁρπαγάθ(ου)❩Ἁρπαγάθου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
182 |g:check| Πάτρων ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
183 |g:check| Φαῆσις ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι τοῦ ❨Πολυνδίχο(υ)❩Πολυνδίχου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
184 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
185 |g:check| Πασίων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Καμείους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ζωιδοῦτο(ς)❩Ζωιδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
186 |g:check| Φανομγεὺς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
187 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου τοῦ ❨Πετσί(ρεως)❩Πετσίρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
188 |g:check| Μυσθαρίων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
189 |g:check| Πνεφερῶς Ἐσούρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ζωιδο(ῦτος)❩Ζωιδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
190 |g:check| Πνεφερῶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
191 θ|num:9|
192 |g:check| Χαιρήμων ∼Φανομγευς∽Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομγ(έως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τβελλείο(υς)❩Τβελλείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
193 |g:check| ❨Σαράπω(ν)❩Σαράπων Καμείους τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
194 |g:check| Ἀβῦκις Δημᾶ τοῦ Ἀβύκεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
195 |g:check| Ἀπιτᾶς ❨Χαιρήμο(νος)❩Χαιρήμονος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀπιτᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
196 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
197 |g:check| Νεῖλος ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου τοῦ Νείλου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβοῦτο(ς)❩Σαμβοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
198 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Δωρᾶ τοῦ ❨Ἀπολλων(ίου)❩Ἀπολλωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
199 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρμδ|num:144| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ πδ|num:84|
200 κγ|num:23| |g:check| Πνεφερῶς ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευη(μέρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
201 |g:check| Πεταῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασεῦτο(ς)❩Τασεῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιϛ|num:16|
202 |g:check| Σισόις υἱὸς Μάρκου ❨Σεμπ(ρωνίου)❩Σεμπρωνίου Οὐάλεντος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
203 |g:check| Ἐσοῦρις Ἀπύγχεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπακύσεω(ς)❩Ταπακύσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
204 |g:check| ❨Δίδυμο(ς)❩Δίδυμος Πεθέως τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμπ(εως)❩Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
205 |g:check| Σαβῖνος ἀδελφὸς ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
206 |g:check| Σαραπίων Φάσει τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἑλένης ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
207 |g:check| Ὀννῶφρις Πεθέως τοῦ ❨Τεῶτο(ς)❩Τεῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθιο(ς)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
208 |g:check| Πεταῦς Ἑριέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τλεμενή(σιος)❩Τλεμενήσιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
209 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Ἁρμιύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
210 |g:check| ❨Πτολεμ[αῖ]ο(ς)❩Πτολεμαῖος Ἀγαθοῦ ❨Δ(αίμονος)❩Δαίμονος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Στιύγχ(εως)❩Στιύγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
211 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Σαμβᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαβείνο(υ)❩Σαβείνου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀφροδοῦτο(ς)❩Ἀφροδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
212 |g:check| ❨Σαβεῖνο(ς)❩Σαβεῖνος Σαμβᾶ τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
213 |g:check| Ἀγχῶπις ❨Ἀγχώ(πεως)❩Ἀγχώπεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
214 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ὀρσεν(ούφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἑριέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ἀνθίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
215 |g:check| ❨Εὐήμερο(ς)❩Εὐήμερος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσωούκ(ιος)❩Ταπετσωούκιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
216 |g:check| Ἀρτεμᾶς ∼Ἡρων∽Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
217 |g:check| Ὧρος Ὥρου τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τααρμώθο(υ)❩Τααρμώθου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
218 |g:check| Πακῦσις ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως τοῦ ❨Σαταβοῦτο(ς)❩Σαταβοῦτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
219 |g:check| Πτολλᾶς ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος τοῦ Πτολλᾶ ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταποντῶτο(ς)❩Ταποντῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
220 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκ|num:120| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ οβ|num:72|
221 κδ|num:24| |g:check| Ὡρίων ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡραίδο(ς)❩Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
222 |g:check| ❨Σαταβο(ῦς)❩Σαταβοῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεταῦτο(ς)❩Ταπεταῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
223 |g:check| Ὧρος ❨νεώ(τερος)❩νεώτερος Ἁτρείους τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεραῦτο(ς)❩Τεραῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
224 ι|num:10|
225 |g:check| ❨Ἰσίδωρο(ς)❩Ἰσίδωρος Μύσθου τοῦ Ἰσιδώρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θασεῖτο(ς)❩Θασεῖτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
226 |g:check| Ἀπολλῶς ἀδελφὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
227 |g:check| Ἥρῶν ❨Πεκμή(ιτος)❩Πεκμήιτος ἀνθʼ ❨(οὗ)❩οὗ ❨Εὑρήμ(ονος)❩Εὑρήμονος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβαθίο(υ)❩Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
228 |g:check| Μύσθης Πατκόννεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἁροβ(ρῶτος)❩Ἁροβρῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
229 |g:check| Πτολεμαῖος Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταψάιτο(ς)❩Ταψάιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
230 |g:check| Ἀγχορίμφις Πεθέως ❨νεω(τέρου)❩νεωτέρου ❨Ἀγχορίμ(φεως)❩Ἀγχορίμφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλωνο(ῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
231 |g:check| Μάρων ἀδελφὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς τῆς αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
232 |g:check| Πεθεὺς Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσωούκ(ιος)❩Ταπετσωούκιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
233 |g:check| Κάστωρ Ἀχιλλᾶ τοῦ Ὀννώφρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Διδυμαρίο(υ)❩Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
234 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
235 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νααραῦτο(ς)❩Νααραῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσεν(ούφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
236 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πετσίρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
237 |g:check| Ἀγχῶπις Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀγχώπεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
238 |g:check| Πεταλίων Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼Πεταλιων∽Πεταλίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
239 |g:check| ❨Ὡρίω(ν)❩Ὡρίων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Κωμωνίδο(ς)❩Κωμωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
240 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
241 ❨Λεωνίδη(ς)❩Λεωνίδης Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
242 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὡρίω(νος)❩Ὡρίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
243 |g:check| Ἰσίδωρος ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
244 |g:check| ❨Διδυμίω(ν)❩Διδυμίων Πεθέως ❨πρε(σβυτέρου)❩πρεσβυτέρου ❨Διδυμίω(νος)❩Διδυμίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
245 |g:check| ❨Ἀμμών(ιος)❩Ἀμμώνιος ❨Ἀμμω(νίου)❩Ἀμμωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀμμω(νίου)❩Ἀμμωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τνίνιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
246 |g:check| ❨Σοκμῆ(νις)❩Σοκμῆνις ❨Σωκρά(τους)❩Σωκράτους ❨το(ῦ)❩τοῦ Φάσει ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
247 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Παπέιτος τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμο(ύθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
248 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ|num:200| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
249 κε|num:25| |g:check| Μύσθης Πεθέως τοῦ ❨Μύσθο(υ)❩Μύσθου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
250 |g:check| Πακῦσις ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
251 |g:check| Ἐσοῦρις Καμείους ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
252 |g:check| ❨Πασοκνοπ(αῖος)❩Πασοκνοπαῖος Φάσει τοῦ Ἐσούρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομ(γέως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
253 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισ(ᾶτος)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
254 |g:check| Χαιρήμων Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθιο(ς)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
255 |g:check| Σισόις ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου τοῦ ❨Ἡρακλή(ου)❩Ἡρακλήου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶτο(ς)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
257 ια|num:11|
258 |g:check| Μελανᾶς Πακύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεβκήνιο(ς)❩Τανεβκήνιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
259 |g:check| Πακῦσις υἱὸς ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
260 |g:check| Νεμεσᾶς ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
261 |g:check| Πανεσνεὺς Ἰσχυρᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
262 |g:check| ❨Μυσθαρίω(ν)❩Μυσθαρίων ∼Ἰσχυριων∽Ἰσχυρίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐημ(έρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
263 |g:check| Πεθεὺς ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θατρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
264 |g:check| Ἥρων ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
265 |g:check| Πνεφερῶς ❨ἀδελ(φὸς)❩ἀδελφὸς ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
266 |g:check| ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπάειτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8|
267 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπτοσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
268 |g:check| Πεθεὺς Πακύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμάρωνο(ς)❩Ταμάρωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
269 |g:check| Ἡρᾶς Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σωπᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
270 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριϛ|num:116| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ λϛ|num:36|
271 κϛ|num:26|
272 |g:check| Κοπανεὺς ∼Πολυδίων∽Πολυδίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Κοπανέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πολίττας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
273 |g:check| ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Χάριτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
274 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Στιύγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
275 |g:check| |g:check| Λούκιος ❨Λογγῖνο(ς)❩Λογγῖνος ❨Γέμελλο(ς)❩Γέμελλος
276 ❨(τρίτης)❩τρίτης ❨βαλ(ανείου)❩βαλανείου ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28|
277 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος Ἡρακλᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Στιύγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
278 |g:check| Πεταῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασεῦτο(ς)❩Τασεῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ἕως ὧδε
279 Ἁθὺρ |g:slanting-stroke| |g:check| Πεθεὺς Διδύμου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
280 |g:check| ∼Ἕρις∽Ἑριεὺς ❨νεώτ(ερος)❩νεώτερος Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
281 |g:check| Ἡρακλᾶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
282 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασεῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
283 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100|
284 κζ|num:27|
285 |g:check| Ὧρος Πεταῦτος τοῦ Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
286 |g:check| Σισόις ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨(δευτέρου)❩δευτέρου Θεαβέννεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
287 |g:check| Ζηνᾶς Φαήσεως τοῦ Ζηνᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπασίωνο(ς)❩Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
288 |g:check| Ἡρᾶς ❨Κελώρε(ως)❩Κελώρεως τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
289 Πεθεὺς Κερᾶ τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταβοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
290 ιβ|num:12|
291 |g:check| Πασίων ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
292 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος τοῦ Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
293 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
294 |g:check| Εὐήμερος Αὐνείους ❨το(ῦ)❩τοῦ Αὐνείους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτο(ς)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
295 |g:check| Φανομγεὺς ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομγέω(ς)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
296 |g:check| Μύσθης Φαήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Μύσθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀύγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
297 |g:check| Ἀχιλλᾶς ❨Πτόλλιδο(ς)❩Πτόλλιδος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἱερανούπ(εως)❩Ἱερανούπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμο(ύθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
298 |g:check| Ἅρπαλος ❨Κάνιο(ς)❩Κάνιος τοῦ Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβαθίο(υ)❩Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
299 |g:check| ❨Πετσοραῖπ(ις)❩Πετσοραῖπις Ἁτρείους τοῦ Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
300 |g:check| ❨Ἡρακλ(είδης)❩Ἡρακλείδης Ἀβύκιος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀβύκιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
301 |g:check| Ὀννῶφρις Μεγχείους ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θασεῖτ(ος)❩Θασεῖτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
302 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
303 |g:check| Φανομγεὺς ❨Τεσενούφεω(ς)❩Τεσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἁρφαή(σεως)❩Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
304 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
305 κη|num:28| |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
306 |g:check| Πεθεὺς ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμ(πεως)❩Ἐσερέμπεως ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
307 |g:check| Πακῦσις ❨Πανεσνέω(ς)❩Πανεσνέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
308 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις ❨Ἥρω(νος)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ζωιδοῦτο(ς)❩Ζωιδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
309 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Παύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκαμῆτο(ς)❩Τκαμῆτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
310 |g:check| Πεθεὺς ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨το(ῦ)❩τοῦ Φαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
311 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
312 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Λεωνίδο(υ)❩Λεωνίδου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
313 |g:check| ❨Διονύσιο(ς)❩Διονύσιος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτο(ς)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
314 |g:check| Ὧρος ❨Ἁρπαγάθο(υ)❩Ἁρπαγάθου τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
315 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεσν(έως)❩Τανεσνέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
316 |g:check| Πεταῦς ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
317 |g:check| Πεταῦς ❨Πεθέω(ς)❩Πεθέως τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπασίωνο(ς)❩Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
318 |g:check| Ἀχιλλᾶς ❨Ἥρω(νος)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διδύμης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
319 |g:check| Ἡρᾶς Μελανᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
320 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Περιγένους ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀκουσιλ(άου)❩Ἀκουσιλάου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Τανάιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
321 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
322 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξη|num:68| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ πδ|num:84|
323 ιγ|num:13|
324 λ|num:30| |g:check| Ἡρακλᾶς ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
325 |g:check| ❨Ἰμούθ(ης)❩Ἰμούθης Κερᾶ τοῦ ❨Μενάνδρο(υ)❩Μενάνδρου ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
326 |g:check| Πνεφερῶς ❨Ἀφροδ(ισίου)❩Ἀφροδισίου τοῦ ❨Πνεφε(ρῶτος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδυμ(αρίου)❩Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
327 |g:check| Ὡρίων Φάσει τοῦ Ἐσούρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
328 |g:check| Ὡρίων Ἀφροδισίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεταῦτο(ς)❩Ταπεταῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
329 |g:check| Χαιρήμων ❨Φανομγ(έως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τβελλεί(ους)❩Τβελλείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
330 |g:check| Πασίων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαμβαθίω(νος)❩Σαμβαθίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταθάυτιο(ς)❩Ταθάυτιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
331 |g:check| Κάστωρ Σισόιτος τοῦ Πεθέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
332 |g:check| Σαμβᾶς ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
333 |g:check| Σαμβᾶς ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκολλαίν(ιος)❩Τκολλαίνιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
334 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπαπέιτο(ς)❩Ταπαπέιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
335 |g:check| Πεθεὺς υἱὸς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκιελβαῦτο(ς)❩Τκιελβαῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
336 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
337 |g:check| ❨Δίδυμο(ς)❩Δίδυμος ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομγ(έως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
338 |g:check| Πῶλις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
339 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
340,ms Ἁδριανοῦ α|num:1|
341 |g:check| Ὀννῶφρις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
342 |g:check| Κάστωρ Ἀχιλλᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κάστορο(ς)❩Κάστορος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀφροδοῦτο(ς)❩Ἀφροδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
343 |g:check| Ὧρος Ἀγχορίμφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀχιλλίδο(ς)❩Ἀχιλλίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
344 |g:check| Πετεσοῦχος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
345 |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Αὐνείους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμπ(εως)❩Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
346 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Πετερμούθ(εως)❩Πετερμούθεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
347 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λβ|num:32| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
348 β|num:2| |g:check| Μύσθης ❨Μύσθο(υ)❩Μύσθου ❨το(ῦ)❩τοῦ Μύσθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
349 |g:check| Φανομγεὺς ❨Φανομγέ(ως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταψάιτο(ς)❩Ταψάιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
350 |g:check| Ἀγαθόπους ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Τπαιαίτιο(ς)❩Τπαιαίτιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
351 |g:check| Λεουᾶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σοκμήνεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ταπάει ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
352 |g:check| ❨Πρώταρχο(ς)❩Πρώταρχος ❨Λεωνίδο(υ)❩Λεωνίδου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(πεως)❩Ἀγχώπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡραίδο(ς)❩Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
353 |g:check| Ἥρων Πεθέως τοῦ ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
354 |g:check| Οὐαλέριος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Οὐαλερίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
355 |g:check| Πεθεὺς ❨Πτόλλιδο(ς)❩Πτόλλιδος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἡρακλή(ου)❩Ἡρακλήου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θασῆτο(ς)❩Θασῆτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
356 |g:check| Πακῦσις ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
357 ιδ|num:14|
358 |g:check| Σισόις Λιμναίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
359 |g:check| Κόμων ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τκολλαύθ(ιος)❩Τκολλαύθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
360,ms ❨λο(ιπὸν)❩λοιπὸν ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ η|num:8|
360 |g:check| Ἀπύγχις ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
361 |g:check| Πακῦσις Φάσει τοῦ Ἐσούρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομγ(έως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
362 |g:check| ❨Σοκμῆ(νις)❩Σοκμῆνις ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θατρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
363 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
364 |g:check| Ὧρος ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θεωνίδο(ς)❩Θεωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
365 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οϛ|num:76| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ νϛ|num:56|
366 γ|num:3| |g:check| Καμῆς ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πτολλίω(νος)❩Πτολλίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
367 |g:check| Ἀπίων ❨Ἀμμων(ίου)❩Ἀμμωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀπίωνο(ς)❩Ἀπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλωνοῦτο(ς)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
368 |g:check| ❨Φανομγ(εὺς)❩Φανομγεὺς ❨Φανομγέ(ως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπτοσί(ρεως)❩Ταπτοσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
369 |g:check| Πεταῦς Ἐ[σ]ούρεωςἘσούρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκολλαίνιο(ς)❩Τκολλαίνιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
370 |g:check| ❨Ἡρακλείδ(ης)❩Ἡρακλείδης Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Πτολεμαίδο(ς)❩Πτολεμαίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
371 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πετάλο(υ)❩Πετάλου τοῦ ❨Πετάλο(υ)❩Πετάλου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευημ(έρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
372 |g:check| ❨Χάρμο(ς)❩Χάρμος ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλωνοῦτο(ς)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
373 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος Ἁτρείους ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
374 |g:check| Σαμβᾶς ❨Πεθέω(ς)❩Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πανομέω(ς)❩Πανομέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
375 |g:check| Σαραπ̣ί̣ω̣ν̣Σαραπίων Οὐαλερίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Στοτοή(τιος)❩Στοτοήτιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
376 |g:check| Σαραπί̣ω̣ν̣Σαραπίων Φάσει ❨το(ῦ)❩τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἑλένης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
377 |g:check| Σαμβᾶ̣ς̣Σαμβᾶς ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
378 |g:check| Ἑριεὺς ❨πρε(σβύτερος)❩πρεσβύτερος Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
379 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙβ|num:92|
380 δ|num:4| |g:check| ❨Ἀγχῶ(φις)❩Ἀγχῶφις ❨Ἀγχώφ̣(εως)❩Ἀγχώφεως τοῦ ❨Πεθέω(ς)❩Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταορσενούφ[εως]Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
381 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Φαήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τανάιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
382 |g:check| Σισόις ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨(δευτέρου)❩δευτέρου ❨Θεαβένν(εως)❩Θεαβέννεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
383 |g:check| Μύσθης ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
384 |g:check| ❨Εὐήμερο(ς)❩Εὐήμερος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσωούκ(ιος)❩Ταπετσωούκιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
385 |g:check| ❨Εὐήμερο(ς)❩Εὐήμερος ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
386 |g:check| Πακῦσις ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
387 |g:check| Πεταῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς [Ταπασίωνος]Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
388 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νβ|num:52| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
389 ιε|num:15|
390 ια|num:11| ❨ἀριθ(μήσεως)❩ἀριθμήσεως Ἁδριανοῦ
391 |g:check| Φαῆσις ❨Πεκμή(ιτος)❩Πεκμήιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὑρήμωνο(ς)❩Εὑρήμωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
392 Μάρων ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶ(τος)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
393 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταψάιτο(ς)❩Ταψάιτος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
394 ἕως
395 ὧδε
396 ❨Ἁδρια(νοῦ)❩Ἁδριανοῦ
394 |g:check| Μύσθης Πατκόννεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἁροβ(ρῶτος)❩Ἁροβρῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
395 |g:check| ❨Σαταβο(ῦς)❩Σαταβοῦς ❨Διοσκό(ρου)❩Διοσκόρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Ταωριων∽Ταωρίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
396 |g:check| ❨Ἡρακλ(είδης)❩Ἡρακλείδης ❨Ἀβύκιο(ς)❩Ἀβύκιος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀβύκιο(ς)❩Ἀβύκιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
397 |g:check| Πεταῦς ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
398 Ὀννῶφρις ❨Σισό(ιτος)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
399 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
400 |g:check| Ἁρσιῆσις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἁρσιήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θα[τ]ρε[ί]ουςΘατρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
401 |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
402 |g:check| Ψενῆσις ❨Παρμενίω(νος)❩Παρμενίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ψενήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶ(τος)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
403 |g:check| Ἡρᾶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
404 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ|num:60| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
405 ιβ|num:12| |g:check| ❨Διόδωρο(ς)❩Διόδωρος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
406 |g:check| ❨Λεωνίδη(ς)❩Λεωνίδης Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
407 |g:check| Ἀγαθόπους ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Τπαιάτο(ς)❩Τπαιάτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
408 |g:check| Πεθεὺς ❨Νεστοσί(ρεως)❩Νεστοσίρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
409 |g:check| Ἥρων ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
410 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Παύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκαμῆτο(ς)❩Τκαμῆτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
411 |g:check| Ἀγχῶφις ❨Κάνιο(ς)❩Κάνιος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀγχώφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερ[μού]θ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
412 |g:check| ❨Διδυμίω(ν)❩Διδυμίων Πεθέως ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου ❨Διδυ(μίωνος)❩Διδυμίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
413 |g:check| ❨Ἀμμώ(νιος)❩Ἀμμώνιος ❨Ἀμμω[νίο(υ)]❩Ἀμμωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀμμωνίο(υ)❩Ἀμμωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τνίνιτο(ς)❩Τνίνιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
414 |g:check| Πεθεὺς ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨το(ῦ)❩τοῦ Φαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
415 |g:check| Ἡρακλῆς ❨Σωκρά(τους)❩Σωκράτους ❨το(ῦ)❩τοῦ Φάσει ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
416 |g:check| ❨Ὡρίω(ν)❩Ὡρίων ❨Σισούχο(υ)❩Σισούχου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σισούχο(υ)❩Σισούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλωνο(ῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
417 |g:check| Αὐνῆς Αὐνείους τοῦ Ἑρμᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16|
418 |g:check| Πεταῦς ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
419 |g:check| Πεταῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπασί(ωνος)❩Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
420 |g:check| ❨Κάρανο(ς)❩Κάρανος ❨Ὀρσεν(ούφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἰμούθο(υ)❩Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετ[σ]ί(ρεως)❩Ταπετσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
421 |g:check| Σαμβᾶς Πτολεμαίου Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευη(μέρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
422 |g:check| ❨Πασοκνοπ(αῖος)❩Πασοκνοπαῖος Φάσει ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομ(γέως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
423 ιϛ|num:16|
424 |g:check| ❨Ἀφροδίσιο(ς)❩Ἀφροδίσιος Πτολεμαῖου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετεσούχο(υ)❩Ταπετεσούχου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
425 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρη|num:108| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
426 ιγ|num:13| |g:check| ❨Ἀφροδίσιο(ς)❩Ἀφροδίσιος ❨Σισό(ιτος)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
427 |g:check| ❨Ὡρίω(ν)❩Ὡρίων ❨Μύσθ(ου)❩Μύσθου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
428 |g:check| Ἥρων ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διδυμαρ(ίου)❩Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
429 |g:check| Πασόξις ❨Πάνθη(ρος)❩Πάνθηρος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πάνθηρο(ς)❩Πάνθηρος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασεῦτο(ς)❩Τασεῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
430 |g:check| Γάιος ❨Ἰούλιο(ς)❩Ἰούλιος ❨Διόδωρο(ς)❩Διόδωρος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
431 |g:check| Γάιος Ἰούλιος ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Τασουχαίου∽Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
432 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νεστοσί(ρεως)❩Νεστοσίρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
433 |g:check| Πετσῖρις ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρῶτο(ς)❩Ἡρῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
434 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πανομγ(έως)❩Πανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
435 |g:check| Πνεφερῶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
436 |g:check| ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος ❨κ(αὶ)❩καὶ Πεθεὺς ❨Σωκρά(τους)❩Σωκράτους ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πασίωνο(ς)❩Πασίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
437 |g:check| Ἡρακλᾶς ❨Ἀπολλωνίο(υ)❩Ἀπολλωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
438 |g:check| Κάστωρ ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
439 |g:check| Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπάειτο(ς)❩Ταπάειτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κζ|num:27|
440 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Θεαβέννεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμαρρ(είους)❩Ταμαρρείους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
441 |g:check| Ὀννῶφρις Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
442 |g:check| Πεθεὺς Πακύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμάρω(νος)❩Ταμάρωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
443 |g:check| Ἡρᾶς Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σωπᾶτο(ς)❩Σωπᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
444 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ∼Ἡρων∽Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
445 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Ἁρπεκύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασοκον(ώπεως)❩Τασοκονώπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
446 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκδ|num:124| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κζ|num:27|
447 ιδ|num:14| |g:check| Νεκφεραῦς ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Νεκφερα(ῦτος)❩Νεκφεραῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευημ(έρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
448 |g:check| Πεταῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασεῦτος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιβ|num:12|
449 |g:check| ❨Δίδυμο(ς)❩Δίδυμος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμπ(εως)❩Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
450 |g:check| ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος ❨ἀδελφὸ(ς)❩ἀδελφὸς ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
451 |g:check| Ἀπύγχις ❨Σαραπίω(νος)❩Σαραπίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐημ(έρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
452 |g:check| Πεταῦς Ἑριέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τλεμενή(σιος)❩Τλεμενήσιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
453 |g:check| Πτολεμαῖος ❨Ἁρμιύσεω(ς)❩Ἁρμιύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
454 |g:check| Ἡρᾶς ❨Κελώριο(ς)❩Κελώριος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
455 |g:check| Μύσθης Τεβέρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαμβαθίω(νος)❩Σαμβαθίωνος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδώρα(ς)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
456 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
457 ιζ|num:17|
458 ιζ|num:17| |g:check| Σωμᾶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θερμουθ(…)Θερμουθ… ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
459 |g:check| Πετσῖρις ∼Πασίων∽Πασίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
460 |g:check| Ἥρων ❨Πεκμή(ιτος)❩Πεκμήιτος ἀνθʼ ❨(οὗ)❩οὗ ❨Εὑρήμ(ονος)❩Εὑρήμονος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
461 |g:check| Ἀχιλλᾶς ❨Πτόλλιδο(ς)❩Πτόλλιδος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἱερανούπ(εως)❩Ἱερανούπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
462 |g:check| Πεθεὺς ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσωούκ(ιος)❩Ταπετσωούκιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
463 |g:check| ❨Πετσοραῖπ(ις)❩Πετσοραῖπις Ἁτρείους ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἰμούθ(ου)❩Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
464 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις Μεγχείους ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θασεῖτο(ς)❩Θασεῖτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
465 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσεν(ούφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
466 |g:check| Φάσεις ❨Τεσεν(ούφεως)❩Τεσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἁρφαή(σεως)❩Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
467 |g:check| Ἀγχῶφις Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(φεως)❩Ἀγχώφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
468 |g:check| ❨Ἁρπαγάθη(ς)❩Ἁρπαγάθης ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(φεως)❩Ἀγχώφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
469 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
470 ιη|num:18| |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
471 |g:check| Ἡρᾶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
472 |g:check| Ὡρίων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Κομωνίδο(ς)❩Κομωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
473 |g:check| Κάστωρ Πεθέως τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρακλεί(ας)❩Ἡρακλείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
474 |g:check| Μεγχῆς ❨Σαταβοῦτο(ς)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Μάρω(νος)❩Μάρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶ(τος)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
475 |g:check| Ἀγχῶφις Κάνιος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀγχώφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
476 |g:check| Ἥρων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
477 |g:check| Πεθεὺς ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Σεάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
478 |g:check| Πτολεμαῖο[ς]Πτολεμαῖος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεσν(έως)❩Τανεσνέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
479 |g:check| Φαῆσις Ἡρᾶ τοῦ Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδώρα(ς)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
480 |g:check| Μύσθης Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Μύσθ(ου)❩Μύσθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
481 |g:check| Ἀπύγχις ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
482 |g:check| ❨Πετερμοῦθ(ις)❩Πετερμοῦθις ❨Κάστο(ρος)❩Κάστορος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κάστο(ρος)❩Κάστορος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
483 |g:check| Πακῦσις ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πακύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτο(ς)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
484 |g:check| Δημᾶς ∼Σαταβοὺς∽Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θεωνίδο(ς)❩Θεωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
485 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
486 κα|num:21| |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις Πεθέως τοῦ ❨Τεῶτο(ς)❩Τεῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθ(ιος)❩Σεγάθιος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
487 |g:check| ❨Δίδυ(μος)❩Δίδυμος ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομ(γέως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
488 |g:check| Σαμβᾶς ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
489 |g:check| Νῖνις Ἀσκλᾶ τοῦ ❨Νίνιτο(ς)❩Νίνιτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταβωῦτο(ς)❩Ταβωῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
490 ιη|num:18|
491 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Ἁρμιύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
492 |g:check| ❨Παμοννῆ(ουις)❩Παμοννῆουις ❨Ἀγχορί(μφεως)❩Ἀγχορίμφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Παμοννή(ουιος)❩Παμοννήουιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διδυμαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
493 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἑριέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Ἀνθίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
494 |g:check| Ζηνᾶς Φαήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ζηνᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπασίωνο(ς)❩Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
495 |g:check| Ἁτρῆς ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
496 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας
497 κβ|num:22| |g:check| Πνεφερῶς Βήσεως τοῦ Θοτέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
498 |g:check| |g:check| ❨Λούκιο(ς)❩Λούκιος ❨Λογγῖ(νος)❩Λογγῖνος ❨Γέμελλο(ς)❩Γέμελλος |g:parens-punctuation-opening|Ἀργαίου|g:parens-punctuation-closing|
499 ❨(τρίτης)❩τρίτης ❨βαλ(ανείου)❩βαλανείου ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ῥυπ(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩{δραχμαὶ} 〚κ̣δ|num:24|〛κδ|num:24| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28|
500 |g:check| Πτολλᾶς ❨Σαταβοῦτο(ς)❩Σαταβοῦτος Πτολλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταποντῶτο(ς)❩Ταποντῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
501 |g:check| Πεθεὺς Κερᾶ τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταβοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
502 |g:check| Ὧρος ❨νεώτ(ερος)❩νεώτερος Ἁτρείους ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεραῦτο(ς)❩Τεραῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
503 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
504 |g:check| Μύσθης ❨Μύσθο(υ)❩Μύσθου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Μύσθο(υ)❩Μύσθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
505 |g:check| Ἐσοῦρις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀκουσιλ(άου)❩Ἀκουσιλάου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
506 |g:check| ❨Σαταβο(ῦς)❩Σαταβοῦς ❨Διοσκό(ρου)❩Διοσκόρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Ταωριων∽Ταωρίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
507 |g:check| Ἡρακλείδης ❨Ἀβύκιο(ς)❩Ἀβύκιος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀβύκιο(ς)❩Ἀβύκιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡραίδο(ς)❩Ἡραίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
508 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
509 |g:check| ❨Φανο(μγεὺς)❩Φανομγεὺς ❨Τεσεν(ούφεως)❩Τεσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼Ἁρφαησι∽Ἁρφαήσιος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
510 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετσί(ρεως)❩Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
511 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
512 κγ|num:23| |g:check| Σαβῖνος ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Χάριτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
513 |g:check| Ἀρτεμᾶς Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σωκρά(τους)❩Σωκράτους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
514 |g:check| ❨Διόσκο(ρος)❩Διόσκορος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
515 |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Πτολέμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
516 |g:check| Ἡρακλᾶς ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
517 |g:check| Πεθεὺς ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
518 |g:check| Πακῦσις ❨Πανεσν(έως)❩Πανεσνέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πακύσεω(ς)❩Πακύσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
519 |g:check| Πνεφερῶς ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαή(σεως)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
520 |g:check| ❨Λεωνίδη(ς)❩Λεωνίδης Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
521 |g:check| Ἀχιλλᾶς Φαήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ζηνᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασιγώνιο(ς)❩Τασιγώνιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
522 ιθ|num:19|
523 |g:check| Πεθεὺς ❨Νεστοσί(ρεως)❩Νεστοσίρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
524 |g:check| ❨Ὀρσεν(οῦφις)❩Ὀρσενοῦφις ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ζωιδο(ῦτος)❩Ζωιδοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
525 |g:check| Λεουᾶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπαπέιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
526 |g:check| ❨Διδυμίω(ν)❩Διδυμίων Πεθέως ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου ❨Διδυμίω(νος)❩Διδυμίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
527 |g:check| ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
528 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Λεωνίδο(υ)❩Λεωνίδου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
529 |g:check| ❨Διονύσιο(ς)❩Διονύσιος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
530 |g:check| Ἀνουβᾶς Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀνουβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτο(ς)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
531 |g:check| Οὐαλέριος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Οὐαλερίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
532 |g:check| Ὧρος ❨Ἁρπαγάθο(υ)❩Ἁρπαγάθου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
533 |g:check| Πεθεὺς ❨Πτόλλιδο(ς)❩Πτόλλιδος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἡρακλή(ου)❩Ἡρακλήου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θασῆτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
534 |g:check| Πεταῦς ❨Σισό(ιτος)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
535 |g:check| Κάρανος ❨Ὀρσεν(ούφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσί(ρεως)❩Ταπετσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
536 |g:check| Κόμων ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκολλαύθ(ιος)❩Τκολλαύθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
537 |g:check| Λιμναῖος Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Πτόλμας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
538 |g:check| Χαιρήμων ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεφρ(έμεως)❩Τανεφρέμεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
539 |g:check| Πακῦσις Φάσει ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομγ(έως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
540 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
541 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
542 κδ|num:24|
543 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος Πεθέως τοῦ Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
544 |g:check| Ὧρος ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θεωνίδο(ς)❩Θεωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
545 |g:check| Μελανᾶς Πακύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πακύσε(ως)❩Πακύσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Τανεβκή(νιος)❩Τανεβκήνιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
546 |g:check| ❨Χαιρήμω(ν)❩Χαιρήμων Ἀρείου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταπεταῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ιϛ|num:16|
547 |g:check| Πνεφερῶς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισάιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
548 |g:check| Σαραπίων Καμείους τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
549 |g:check| Βῆσις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀκουσιλ(άου)❩Ἀκουσιλάου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
550 |g:check| Κάστωρ ❨Σισόιτο(ς)❩Σισόιτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
551 |g:check| Ἀπιτᾶς ❨Χαιρήμο(νος)❩Χαιρήμονος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀπιτᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
552 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας
553 κε|num:25| |g:check| ❨Ἀθηνίω(ν)❩Ἀθηνίων Πύρρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼Ἀθηνιων∽Ἀθηνίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
554 |g:check| Εὐήμερος Νείλου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταευημέρου ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
555 |g:check| Πεταῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασεῦτο(ς)❩Τασεῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
556 κ|num:20|
557 |g:check| Πῶλις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡραίδο(ς)❩Ἡραίδος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
558 |g:check| Καστρῆσις ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος Θαισαρίου τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ Νεβσώσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
559 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
560 κϛ|num:26| Σαμβᾶς Πετεήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἀπολλωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομγ(έως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
561 |g:check| Ὧρος ❨Ἀγχορίμ(φεως)❩Ἀγχορίμφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀχιλλίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
562 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἑριέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀνθίας ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
563 |g:check| Πολυδεύκης Ἡρᾶ τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπασίωνο(ς)❩Ταπασίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
564 |g:check| Σισόις ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος ❨νεωτ(έρου)❩νεωτέρου Θεαβέννεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
565 |g:check| Ὧρος ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
566 |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Αὐνείους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
567 |g:check| Ἀρτεμᾶς Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
568 |g:check| ❨Εὐήμερο(ς)❩Εὐήμερος ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ Κερᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταύρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
569 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
570 κζ|num:27|
571 |g:check| ❨Σαταβο(ῦς)❩Σαταβοῦς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεταῦτο(ς)❩Ταπεταῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
572 |g:check| Μάρων ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼Μαρων∽Μάρωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶτο(ς)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
573 |g:check| Μεγχῆς ἀδελφὸς ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
574 |g:check| Πατκόννις ❨Μύσθο(υ)❩Μύσθου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πατκόν(νεως)❩Πατκόννεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
575 |g:check| Πεθεὺς Ὀννώφρεως ❨κεραμ(εύς)❩κεραμεύς
576 ❨τελ(έσματος)❩τελέσματος ❨κεραμ(έων)❩κεραμέων ιβ|num:12| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λ|num:30| ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λβ|num:32|
576,ms ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λβ|num:32| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4|
577 |g:check| ❨Πετσοραῖπ(ις)❩Πετσοραῖπις Ἁτρείους ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἰμούθο(υ)❩Ἰμούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σοήρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
578 ❨Σαταβο(ῦς)❩Σαταβοῦς ❨Διοσκό(ρου)❩Διοσκόρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼Ταωριων∽Ταωρίωνος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
579 |g:check| Ὡρίων ❨Κάνιο(ς)❩Κάνιος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(πεως)❩Ἀγχώπεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
580 |g:check| Φάσεις ❨Τεσενο(ύφεως)❩Τεσενούφεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἁρφαήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαήσεω(ς)❩Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
581 |g:check| ❨Ἁρπαγάθη(ς)❩Ἁρπαγάθης ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀγχώ(φεως)❩Ἀγχώφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβαθίο(υ)❩Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
582 |g:check| ❨Πετεσοῦχο(ς)❩Πετεσοῦχος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετεσούχο(υ)❩Πετεσούχου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Στιύγχ(εως)❩Στιύγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
583 |g:check| Ψενῆσις ❨Παρμενίω(νος)❩Παρμενίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ψενή(σεως)❩Ψενήσεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκοννῶ(τος)❩Τκοννῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
584 |g:check| Ὡρίων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἐσούρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Κωμωνίδο(ς)❩Κωμωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
585 |g:check| Κάστωρ Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρακλείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
586 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
587 κη|num:28|
588 |g:check| Ἀγαθόπους ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Τπαιαίτιο(ς)❩Τπαιαίτιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
589 |g:check| Ἡρᾶς Μελανᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
590 |g:check| Χαιρήμων ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12|
591 |g:check| Πεθεὺς Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
592 κα|num:21|
593 |g:check| ❨Ἀμμών(ιος)❩Ἀμμώνιος ❨Ἀμμων(ίου)❩Ἀμμωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀμμων(ίου)❩Ἀμμωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τνίνιτο(ς)❩Τνίνιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
594 |g:check| Πεθεὺς ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨το(ῦ)❩τοῦ Φαήσεως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
595 |g:check| ❨Λογγῖνο(ς)❩Λογγῖνος καὶ ❨Γέμελλο(ς)❩Γέμελλος ἀπάτωρ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταφιῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
596 |g:check| Ἑρματίων ❨δοῦλο(ς)❩δοῦλος ❨Ἰσιδώρο(υ)❩Ἰσιδώρου τοῦ καὶ Λογγίνου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
597 |g:check| Χαιρήμων ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Διδύμης ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
598 |g:check| Φαῆσις Ἡρᾶ τοῦ ❨Ὀρσενο(ύφεως)❩Ὀρσενούφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἰσιδώρα(ς)❩Ἰσιδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
599 |g:check| Ἥρων Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Τεῶτο(ς)❩Τεῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώφρεω(ς)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
600 |g:check| Ἐσοῦρις Καμείους ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
601 |g:check| Σαμβᾶς ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευημ(έρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
602 |g:check| ❨Πασοκνοπ(αῖος)❩Πασοκνοπαῖος Φάσει τοῦ Ἐσούρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τανομ(γέως)❩Τανομγέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
603 |g:check| Πάτρων ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σοκμή(νεως)❩Σοκμήνεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ∼❨Ταοοννώ(φρεως)❩∽Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
604 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Νεστοσί(ρεως)❩Νεστοσίρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
605 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
606 κθ|num:29|
607 |g:check| Μύσθης ❨Νααρα(ῦτος)❩Νααραῦτος τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
608 |g:check| Ἡρακλείδης Ἐσούρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κολλούθ(ου)❩Κολλούθου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
609 |g:check| Δημᾶς ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θεωνίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
610 |g:check| Φανομγεὺς Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβοῦτο(ς)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
611 |g:check| Ἰσχυρᾶς Πανεσνέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἰσχυρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμύσθ(ας)❩Ταμύσθας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
612 |g:check| Πετσῖρις ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πετσίρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρῶτο(ς)❩Ἡρῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
613 |g:check| Μυσθαρίων ❨Ἰσχυρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεθ(έως)❩Ταπεθέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
614 |g:check| Πεταῦς ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τκατέιτο(ς)❩Τκατέιτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
615 |g:check| Πεθεὺς ❨Ἀπολλωνίο(υ)❩Ἀπολλωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
616 |g:check| Ὡρίων ❨Ἀφροδ(ισίου)❩Ἀφροδισίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπεταῦτο(ς)❩Ταπεταῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
617 |g:check| Ἥρων ❨Πτολεμαίο(υ)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πνεφερῶτο(ς)❩Πνεφερῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρᾶτο(ς)❩Ἡρᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
618 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Φανομγ(έως)❩Φανομγέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομγ(έως)❩Φανομγέως ❨(μητρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπτοσί(ρεως)❩Ταπτοσίρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
619 |g:check| Ἡρακλᾶς ❨Ἀπολλων(ίου)❩Ἀπολλωνίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταορσενο(ύφεως)❩Ταορσενούφεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
620 |g:check| Ὀννῶφρις ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμο(ύθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
621 |g:check| Πεθεὺς ❨Πακύσεω(ς)❩Πακύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταμάρωνο(ς)❩Ταμάρωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
622 |g:check| Ἡρᾶς ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὀννώ(φρεως)❩Ὀννώφρεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σωπᾶτο(ς)❩Σωπᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
623 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ∼Ἡρων∽Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασουχ(αρίου)❩Τασουχαρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
624 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ἁρπεκύσεω(ς)❩Ἁρπεκύσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τασοκον(ώπεως)❩Τασοκονώπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
625 |g:check| Νεκφεραῦς ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Νεκφερα(ῦτος)❩Νεκφεραῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταοννώ(φρεως)❩Ταοννώφρεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
626 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
627 κβ|num:22|
628 λ|num:30| |g:check| Πεταῦς ❨Πετάλο(υ)❩Πετάλου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταευημ(έρου)❩Ταευημέρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
629 |g:check| Χάρμος ∼Ἡρων∽Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ὥρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλων̣ο̣(ῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
630 |g:check| Δίδυμος Πεθέως Ἡρακλᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμπ(εως)❩Ἐσερέμπεως ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
631 |g:check| Ὀννῶφρις Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Τεῶτο(ς)❩Τεῶτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σεγάθ(ιος)❩Σεγάθιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
632 |g:check| Νῖνις Ἀσκλᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Νίνιτο(ς)❩Νίνιτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταβοῦτο(ς)❩Ταβοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
633 |g:check| ❨Σαραπίω(ν)❩Σαραπίων Οὐαλερίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαραπ̣ί̣ω̣(νος)❩Σαραπίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Στοτοή(τιος)❩Στοτοήτιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
634 |g:check| ❨Σαβ[ῖ]νο(ς)❩Σαβῖνος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἡρακλεί(ας)❩Ἡρακλείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
635 |g:check| Πεθεὺς Διδύμου ❨το(ῦ)❩τοῦ Πεθέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θαισᾶτο(ς)❩Θαισᾶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
636 |g:check| Πεταῦς Ἑριέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεταῦτο(ς)❩Πεταῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τλεμενή(σιος)❩Τλεμενήσιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
637 |g:check| ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου τοῦ ❨Πτολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ζωιδοῦτ(ος)❩Ζωιδοῦτος ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ κη|num:28|
638 |g:check| Κάστωρ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Σαβῖνο(ς)❩Σαβῖνος ❨Πτολ(εμαίου)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Μελιτο(ῦτος)❩Μελιτοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
639 |g:check| Πεθεὺς ❨Ἰσχυρίωνο(ς)❩Ἰσχυρίωνος τοῦ ❨Πασοκνοπ(αίου)❩Πασοκνοπαίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶ(τος)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
640 |g:check| Ζηνᾶς Φαήσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Ζηνᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπάσωνο(ς)❩Ταπάσωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
641 |g:check| Ὧρος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ Αὐνείους ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἐσερέμπ(εως)❩Ἐσερέμπεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
642 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡ(μέρας)❩ἡμέρας
643 Τῦβι α|num:1|
644 |g:check| ❨Εὐή(μερος)❩Εὐήμερος Πεθέως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Εὐη(μέρου)❩Εὐημέρου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετσωούκ(ιος)❩Ταπετσωούκιος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
645 |g:check| Ἡρᾶς ❨Κελώριο(ς)❩Κελώριος ❨το(ῦ)❩τοῦ Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
646 |g:check| Ἀπύγχις ❨Πετερμο(ύθεως)❩Πετερμούθεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀπύγχ(εως)❩Ἀπύγχεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμ(ούθεως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
647 |g:check| ❨Ὀννῶ(φρις)❩Ὀννῶφρις ❨Πνεφερῶ(τος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανο(μγέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
648 |g:check| Φαῆσις ❨Εὑρή(μονος)❩Εὑρήμονος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πεκμή(ιτος)❩Πεκμήιτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σαμβαθίο(υ)❩Σαμβαθίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
649 |g:check| Ἀγχορίμφις Πεθέως ❨νεω(τέρου)❩νεωτέρου ❨Ἀγχο(ρίμφεως)❩Ἀγχορίμφεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀπολλω(νοῦτος)❩Ἀπολλωνοῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
650 |g:check| Μάρων ❨ἀδελφὸ(ς)❩ἀδελφὸς μητρὸς τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
651 |g:check| Ὡρίων ❨Μύσθ(ου)❩Μύσθου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πασόξ(ι)❩Πασόξι ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Θερμούθ(εως)❩Θερμούθεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
652 |g:check| Πεταλίων ❨Πτολε(μαίου)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼Πεταλιων∽Πεταλίωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τεφερῶτο(ς)❩Τεφερῶτος ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ δ̣|num:4|δ|num:4|
653 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀκοῦτο(ς)❩Ἀκοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Διοδώρα(ς)❩Διοδώρας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4|
654 |g:check| ❨Φανομ(γεὺς)❩Φανομγεὺς ❨Πνεφερῶτ(ος)❩Πνεφερῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φανομ(γέως)❩Φανομγέως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσεως [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ δ|num:4|
655 |g:check| Μάρων ∼Μαρων∽Μάρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πετσοραί(πεως)❩Πετσοραίπεως τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ Σαραπ(…)Σαραπ… ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἡρω̣[ίδος]Ἡρωίδος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
656 ❨(γίνονται)❩γίνονται τῆς ❨ἡμ(έρας)❩ἡμέρας
657 κγ|num:23|
658 Τῦβι β|num:2|
659 |g:check| ❨Πτολεμαῖο(ς)❩Πτολεμαῖος ❨Σοκμήνεω(ς)❩Σοκμήνεως ❨το