Sematia

p.mich.3.197.xml

TM: 11995HGV: 11995Date: 123 – 123Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους ἑβδόμου Αὐτοκρά[το]ροςΑὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
2 Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ μηνὸς
3 Γερμανικείου ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι , Πα̣χ̣ὼ̣ν̣Παχὼν κ̣ζ̣|num:27|κζ|num:27| ἐ̣ν̣ἐν
4 Βακχιάδι τῆς ❨Ἡρακλείδο(υ)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος τ[ο]ῦτοῦ Ἀρ[σι]ν̣ο̣ε̣ί̣τ̣ο̣υ̣Ἀρσινοείτου
5 νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Ἁρεώτη̣ςἉρεώτης Ἀλεξᾶ ὡ̣ς̣ὡς ἐ̣τ̣ῶ̣ν̣ἐτῶν ξ̣β̣|num:62|ξβ|num:62| ,
6 οὐλὴ ποδὶ ἀριστερῶι , Ὥρωι Ὥρο̣[υ]Ὥρου [ὡ]ςὡς ἐτῶ[ν]ἐτῶν [μθ|num:49|]μθ|num:49| [,], [οὐλὴ]οὐλὴ
7 ∼ὀφρύει∽ὀφρύι δεξιᾷ , ἀπέχειν παρʼ αὐτοῦ τὸν ὁμο̣[λογοῦντα]ὁμολογοῦντα
8 τὸ ἐκφόριον καὶ τὰ σπέρματα τοῦ ἐ̣ν̣[εστῶτος]ἐνεστῶτος
9 ἑβδόμου ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἁδριανοῦ Καίσαρος το̣ῦ̣τοῦ [κυρίου]κυρίου [ὧν]ὧν
10 γεωργεῖ̣γεωργεῖ αὐτοῦ περὶ Βακχιάδα̣Βακχιάδα κ̣λ̣[ήρου]κλήρου [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν
11 τεσσάρων ἡμίσους|num:4|⧼|num:1/2| ❨πυρο(ῦ)❩πυροῦ ❨ἀρτάβ(ας)❩ἀρτάβας εἴκοσ[ι][|num:20|]εἴκοσι|num:20| [μέτρῳ]μέτρῳ
12 τῶι διὰ τῆς μισθώσεως ἣν
12-13 παρ[αμέ]∤νεινπαραμέ∤νειν
13 κυρίαν ἐφʼ οἷς περιέχει π̣ᾶ̣σ̣[ιν]πᾶσιν .
13-14 S-3 ὑ̣π̣ο̣∤γραφεῖςὑπο∤γραφεῖς
14 τοῦ μὲν ὁμολογοῦν[τος]ὁμολογοῦντος Πετσῖρις
15 Παπεῖτος ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νβ|num:52| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ῥινὶ ἐξ ❨ἀριστ(ερῶν)❩ἀριστερῶν , ❨το(ῦ)❩τοῦ δὲ ❨ἄλλο(υ)❩ἄλλου Σουχᾶς
16 ❨Σοχώτο(υ)❩Σοχώτου ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μγ|num:43| , ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨πήχ(ει)❩πήχει δεξι̣ῷδεξιῷ . m2 S-4 Ἁρυώδης Ἀλεξᾶ
17 ξια{ξια} ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν παρὰ τοῦ Ὥρου τὸ
17-18 ἐκφό∤ριο̣νἐκφό∤ριον
18 καὶ τὰ σπέρματα τοῦ ∼αἰνεστῶτος∽ἐνεστῶτος ἑβδόμου
18-19 ἔτ∤ους
19 Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου ὧν γεω̣ργ̣ε̣ῖγεωργεῖ μο̣υμου
20 περὶ ∼Βαχι[α]δαν∽Βακχιάδα ∼ἀρουρο͂ν∽ἀρουρῶν ∼τεσσάρον∽τεσσάρων ἡμίσο̣υ̣ς̣|num:4|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:4|⧼|num:1/2|
20-21 πυ∤ρο[ῦ]πυ∤ροῦ
21 ἀρτάβας εἴκοσι|num:20| ∼μετρο∽μέτρῳ διὰ τῆς ∼μισθόσαιως̣∽μισθώσεως
22 ἣν μένειν κυρία ∼καθὸς∽καθὼς πρόκιται . S-5 Πετσῖρις
22-23 [Παπεῖ]∤τοςΠαπεῖ∤τος
23 ἔγραψεν ὑπὲρ ∼αὐτο͂∽αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμματα . m3 S-6 Ὧρος
24 Ὥρου γέγονε εἴς με ∼ἀποχύ∽ἀποχή καθὼς ∼πρόκιτε∽πρόκειται . S-7 Σ̣ο̣υ̣χ̣ᾶ̣ς̣Σουχᾶς
25 Σοχώτου ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ ∼ἰδότος∽εἰδότος γ̣ράμ̣[ματα]γράμματα .
26 m1 S-8 ❨ἀναγέγρα(πται)❩ἀναγέγραπται διὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ἐν ❨Βακχ(ιάδι)❩Βακχιάδι ❨γρα(φείου)❩γραφείου .