Sematia

p.mich.3.180.xml

TM: 11985HGV: 11985Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨Κόττο(ς)❩Κόττος ❨γρα(μματεὺς)❩γραμματεὺς ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι . S-2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιε|num:15| ❨Μεσο(ρὴ)❩Μεσορὴ θ|num:9| .
2 m2 S-3 Δείῳ τῷ καὶ ❨Ἀπολ(λωνίῳ)❩Ἀπολλωνίῳ καὶ ❨Ἡρώδ(ῃ)❩Ἡρώδῃ
3 τῷ καὶ ❨Δι̣ο(γένῃ)❩Διογένῃ ❨γεγυ(μνασιαρχηκόσι)❩γεγυμνασιαρχηκόσι ❨βιβλ(ιοφύλαξι)❩βιβλιοφύλαξι ❨ἐνκ(τήσεων)❩ἐνκτήσεων ❨Ἀρσι(νοείτου)❩Ἀρσινοείτου
4 παρὰ Ταπεκύσιος τῆς Ὥρου̣Ὥρου
5 τῶν ἀπὸ ❨Βακχιάδ(ος)❩Βακχιάδος τῆς ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου
6 ❨μερίδ(ος)❩μερίδος . S-4 ❨ἀπογρ(άφομαι)❩ἀπογράφομαι κατὰ τὰ ὑπὸ
6-7 Φλαο̣υ̣∤ίουΦλαου∤ίου
7 Τιτιανοῦ τοῦ κρατίστου
8 ἡγεμόνος κελευσθέντα
9 εἰς τὴν̣τὴν ἐνεστῶσαν ❨ἡμέ(ραν)❩ἡμέραν
10 ὅπερ ❨ἐστ(ὶν)❩ἐστὶν ἣν ἠγόρασα οἰκίαν .
11 S-5 ἐὰν δέ τι ἐξοικονομῶ , ❨ἀποδ(είξω)❩ἀποδείξω
12 ὡς ❨ὑπάρχ(ει)❩ὑπάρχει .