Sematia

p.mich.3.177.xml

TM: 11983HGV: 11983Date: 104 – 104Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 Λο̣[κ]ρ̣η̣τ̣[ίω]ιΛοκρητίωι Κεριάλι ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ
2 καὶ Πασίωνι ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρσι(νοείτου)❩Ἀρσινοείτου
3 ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου ❨μ[ερ]ίδο(ς)❩μερίδος καὶ Ἀρείῳ
4 ❨κωμογρα(μματεῖ)❩κωμογραμματεῖ καὶ Ἀπολλωνίῳ
5 καὶ Πάτρωνι ❨λαογρά(φοις)❩λαογράφοις ❨κώ(μης)❩κώμης ❨Βακχ(ιάδος)❩Βακχιάδος .
6 S-2 |vac:?| παρὰ Π[ε]τεύριοςΠετεύριος τοῦ Ὥρου
7 τοῦ Ὥ[ρ]ο̣υὭρου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Ἑριέως
8 τῆς Με[γ]χείουςΜεγχείους τῶν ἀπὸ
9 τῆς ❨πρ̣[ο]κ̣ιμέν(ης)❩προκιμένης κώμης . S-3 ❨ὑ(πάρχει)❩ὑπάρχει
10 ἐμοί τε̣τε [κα]ὶκαὶ τοῖς ἀδελφοῖς ❨μο(υ)❩μου
11 ἐν τῇ κ[ώ]μῃκώμῃ τέταρτον μ̣έ̣ρ̣[ος]μέρος
12 οἰκίας καὶ αὐλῆς ἐν ❨κατα̣γ̣(εινόμεθα)❩καταγεινόμεθα
13 καὶ ❨ἀπογρά(φομαι)❩ἀπογράφομαι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς
14 ἐμοὺς [ε]ἰςεἰς τὴν τοῦ ❨διελ(ηλυθότος)❩διεληλυθότος
15 ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους [Αὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσ[αρος]Καίσαρος
16 Νέρο[υα]Νέρουα ❨Τ(ραιανοῦ)❩Τραιανοῦ ❨Σ(εβαστοῦ)❩Σεβαστοῦ ❨Γερ(μανικοῦ)❩Γερμανικοῦ ❨Δακ(ικοῦ)❩Δακικοῦ
17 κατʼ ❨οἰ(κίαν)❩οἰκίαν ❨[ἀπογρ]α(φήν)❩ἀπογραφήν . S-4 εἰμὶ δὲ
18 Π[ετε]ῦριςΠετεῦρις ❨προγ̣(εγραμμένος)❩προγεγραμμένος ❨δημ(όσιος)❩δημόσιος
19 [❨γεωργ(ὸς)❩]γεωργὸς ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μδ|num:44| ❨ἄσημ(ος)❩ἄσημος
20 καὶ τ[ὸν]τὸν ❨[ἀδ]ελ(φὸν)❩ἀδελφὸν ❨Ὧρο(ν)❩Ὧρον ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λδ|num:34| ❨ἄσ(ημον)❩ἄσημον
21 καὶ ❨Ὡρί(ωνα)❩Ὡρίωνα ❨[ἀδε]λ(φὸν)❩ἀδελφὸν ❨ἄλλο(ν)❩ἄλλον ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| ❨ἄσ(ημον)❩ἄσημον
22 καὶ το[ύτο]υτούτου ❨γυν(αῖκα)❩γυναῖκα ❨Θενατῦμ(ιν)❩Θενατῦμιν
23 ❨Χα[ρίτ]ω(νος)❩Χαρίτωνος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταπετο(σίριος)❩Ταπετοσίριος ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25|
24 καὶ ἐν τ[ῇ]τῇ [α]ὐτῇαὐτῇ κώμῃ μέρο̣[ς]μέρος
25 οἰκοπ[έ]δωνοἰκοπέδων .
26 S-5 |vac:?| m2 ❨Ἀπολ[λώ]νι(ος)❩Ἀπολλώνιος ❨λαογρ(άφος)❩λαογράφος ❨κ(ώμης)❩κώμης ❨Βακχ(ιάδος)❩Βακχιάδος
27 Πάτρ[ων]Πάτρων ❨λαογρ(άφος)❩λαογράφος διὰ Ἐπιμάχου
28 ❨γραμμα̣τ̣έ(ως)❩γραμματέως ❨κατακεχ(ωρίκαμεν)❩κατακεχωρίκαμεν ❨(ἔτους)❩ἔτους η̣|num:8|η|num:8| ❨Αὐτοκρ(άτορος)❩Αὐτοκράτορος
29 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
30 Γερμαν[ικο]ῦΓερμανικοῦ Δακικοῦ , Χοιὰκ ε|num:5| .
31 S-6 Ἄρειος ❨κωμογραμ(ματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ἔτ̣[ους]ἔτους
32 ὀγ̣δ̣ό̣ουὀγδόου ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι .