Sematia

p.mich.3.176.xml

TM: 11982HGV: 11982Date: 91 – 91Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ὥρωι Ἁρυώτου [❨λαογρ(άφῳ)❩]λαογράφῳ ❨Βακ(χιάδος)❩Βακχιάδος καὶ ❨Ἀπύνχ(ει)❩Ἀπύνχει
2 Ὀννώφρεως καὶ ❨το(ῖς)❩τοῖς ❨ἄλλ(οις)❩ἄλλοις ❨πρεσβ(υτέροις)❩πρεσβυτέροις
3 παρὰ ❨Πετεύρε(ως)❩Πετεύρεως τοῦ ❨Ὥ̣ρ̣ο̣(υ)❩Ὥρου τῶν ἀπὸ
4 κώμης ❨Βακ(χιάδος)❩Βακχιάδος . S-2 ❨ὑπάρχ(ει)❩ὑπάρχει [μοι]μοι ἐν τῇ κώμῃ
5 ❨(τέταρτον)❩τέταρτον μέρος ❨ο[ἰ]κ(ίας)❩οἰκίας ἐν ❨καταγείνομ(αι)❩καταγείνομαι καὶ
5-6 ἀπο∤❨γρά(φομαι)❩ἀπο∤γράφομαι
6 ἐμαυτόν τε καὶ [τ]οὺςτοὺς ἐμοὺς
7 εἰς ❨τὴ(ν)❩τὴν τοῦ ❨διεληλ(υθότος)❩διεληλυθότος θ̣|num:9|θ|num:9| ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους ❨Αὐτοκράτορ(ος)❩Αὐτοκράτορος
8 Καίσαρος Δομιτιανοῦ ❨Σεβ(αστοῦ)❩Σεβαστοῦ ❨Γερμ(ανικοῦ)❩Γερμανικοῦ
9 ❨ἀπογρα(φήν)❩ἀπογραφήν .
10 S-3 ∼εἰμεὶ∽εἰμὶ δὲ Πετεῦρις ❨Ὥρ[ο(υ)]❩Ὥρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ὥρο(υ)❩Ὥρου
11 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἑριέως ❨τῆ(ς)❩τῆς Μενχείους ❨δημ(όσιος)❩δημόσιος
12 ❨γεωργ(ὸς)❩γεωργὸς ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ❨ἄση(μος)❩ἄσημος
13 καὶ τὴν ❨γυ(ναῖκα)❩γυναῖκα ❨Ταπεί̣ν̣η̣(ν)❩Ταπείνην [❨τὴ(ν)❩]τὴν ❨[Ἀ]π̣κ̣όι(τος)❩Ἀπκόιτος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25|
14 καὶ τοὺς ❨ὁμοπατρίο(υς)❩ὁμοπατρίους κα[ὶ]καὶ ❨ὁμομητρίο(υς)❩ὁμομητρίους
15 ❨ἀδελφο(ὺς)❩ἀδελφοὺς ❨Ὧρο(ν)❩Ὧρον ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20|
16 καὶ ∼Ὡρίωνο∽Ὡρίωνα ❨ἄλλο(ν)❩ἄλλον ❨(ὡς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ζ|num:7| .
17 S-4 ❨ὑπάρχ(ει)❩ὑπάρχει δὲ καὶ τῶι ἀδελφῶι τὸ |gap:1|ι ❨(τετάρτου)❩τετάρτου ❨μέ(ρους)❩μέρους
18 ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨προκ(ειμένης)❩προκειμένης ❨οἰκ(ίας)❩οἰκίας καὶ ❨αὐλ(ῆς)❩αὐλῆς ἐν ❨καταγει(νόμεθα)❩καταγεινόμεθα .
19 S-5 Πετεῦρις προγεγραμμένος ❨ἐπιδέδω(κα)❩ἐπιδέδωκα
20 καὶ ὀμνύω Αὐτοκράτορα Καίσαρα
21 Δομιτιανὸν Σεβαστὸν Γερμανικὸν
22 ἀ̣λ̣η̣θ̣ῆ̣ἀληθῆ εἶναι τὰ ❨προγ(εγραμμένα)❩προγεγραμμένα καὶ ❨μηδὲ(ν)❩μηδὲν
23 ∼διε̣ψεῦσθα∽διεψεῦσθαι . S-6 ἔγραψεν ❨Ἀφροδ(ίσιος)❩Ἀφροδίσιος ❨γραμ(ματεὺς)❩γραμματεὺς
24 ❨τῆ(ς)❩τῆς κώμης <ὑπὲρ>ὑπὲρ <αὐτοῦ>αὐτοῦ μὴ εἰδό̣το̣ςεἰδότος γράμματα
25 ❨(ἔτους)❩ἔτους δεκάτου Αὐτοκράτο̣ρ̣οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
26 Δομιτιανοῦ ❨Σεβ(αστοῦ)❩Σεβαστοῦ ❨Γερμ(ανικοῦ)❩Γερμανικοῦ , ❨Παχ(ὼν)❩Παχὼν ιε|num:15| .