Sematia

chr.mitt.125dupl.xml

TM: 9083HGV: 9083Date: 98 – 117Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 Μεσσίῳ Αὔδακι ἑκατο̣ντ̣[άρ]χ[ῃ]ἑκατοντάρχῃ
2 παρὰ Στοτοήτιος τοῦ Ἀπύ[γ]χεωςἈπύγχεως
3 ἱερέως ἀπὸ κώμης Σοκνοπαίου
4 Νήσου . S-2 Στοτοῆτις καὶ Φανῆσις
4-5 Στο∤τοήτιος
5 καὶ οἱ ἀδελφοὶ Ἁρπαγάθης
6 καὶ Ὧρος ὀφείλοντές μοι κατʼ οὐδὲν
7 ἐπιστρέφονται ∼ἀποδῶναί∽ἀποδοῦναί μοι
7-8 διαπλα∤νῶντες
8 καὶ ὑπερτιθέμενοι , ἀλλʼ ἔτι
9 καὶ ἐπήλθοσάν μοι καὶ ὕβριν οὐ τὴν
10 τυχοῦσαν συνετελέσαντο καὶ πληγὰς
11 ἐπή[νε]γκανἐπήνεγκαν καταρήξ[α]ντεςκαταρήξαντες καὶ
12 ὃν εἶχον ∼κιτῶ̣ν̣α∽χιτῶνα , ἐπαγγελλόμενοι
13 [κ]αὶκαὶ τοῦ ζῆν με[τ]α[σ]τῆσαιμεταστῆσαι · S-3 [ὅ]θ[εν]ὅθεν [ο]ὐοὐ
13-14 δυ∤νάμενος
14 καθησυχάζειν ἀ[ξ]ιῶἀξιῶ
14-15 ἀχθῆ∤ναι
15 αὐτοὺς ἐπὶ σὲ πρὸς τὴν δέουσαν
16 ἐπέξοδον .