Sematia

p.mich.18.780A.xml

TM: 8774HGV: 8774Date: -205 – -204Place: Muchis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Διοφάντωι παρὰ Πετεμίνιος
2 τῶν ἐγ Μού[χ]ε̣ωςΜούχεως τῆς
2-3 Πολέ∤μωνος
3 μερί[δο]ςμερίδος .
3-4 S-2 προσαγγέλ∤λω
4 σοι Πετ̣[ε]σοῦχονΠετεσοῦχον τὸν
5 ∼ἐξειληφοταν̣∽ἐξειληφότα τὴν ἐμ
5-6 Μού∤χει
6 ζυτηρὰν καὶ
6-7 Ἀφ[ρ]οδί∤τηςἈφροδί∤της
7 πόλεως εἰς τὸ̣τὸ |gap:1||gap:1| ❨(ἔτος)❩ἔτος
8 τοῦ μὲν ἐμ Μούχ[ει]Μούχει ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κζ|num:27|
9 〚καὶ〛καὶ Ἀφροδίτης δὲ ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιβ|num:12|
10 ὥστʼ εἶναι ❨(τάλαντα)❩τάλαντα λθ|num:39| . S-3 ἀφʼ ὧν
11 πέπτωκεν <εἰς>εἰς Μοῦχιν ❨(τάλαντα)❩τάλαντα η|num:8|
12 <καὶ>καὶ <εἰς>εἰς Ἀφροδίτης ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ϛ|num:6| , ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιδ|num:14|
13 ❨λο(ιπὰ)❩λοιπὰ ἐν αὐτῶι ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κε|num:25|
14 ἀφʼ ὧν ὑπάρχει αὐτῶι
15 εἰς τὴν διεγγύησιν οἰκίανοἰκία{ν}
16 ἐμ Μούχει καὶ ἄλλ[ο]ςἄλλος ψιλὸς
17 τόπος .
18 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1| ὧν ἀφεῖκεν
19 Βασιλεύ̣σ̣Βασιλεύσ