Sematia

p.mich.15.730.xml

TM: 21391HGV: 21391Date: – Place:

1 m1 S-1 μετὰ τὴν ὑπατίαν Φλαουίων Φλωρεντίο[υ]Φλωρεντίου κ̣αὶκαὶ Διονυσίου τῶν λαμπρο̣τάτ̣ω̣ν̣λαμπροτάτων |gap:?|
2 Αὐρήλιος Φιλόξενος Ἀλεξάνδρου μητρὸς Θεοδοσί̣αςΘεοδοσίας ἀπὸ τῆς λα̣μπρᾶςλαμπρᾶς Ὀξυρυγχι̣τ̣ῶνὈξυρυγχιτῶν πόλεως μο̣|gap:?|μο|gap:?|
3 υἱῷ Παύλου ἀπὸ τῆς αὐτῆ[ς]αὐτῆς [Ὀ]ξυρυγχιτῶνὈξυρυγχιτῶν πόλε̣ωςπόλεως τα̣ρσικα̣ρίῳταρσικαρίῳ [χαίρ]ε̣ι̣νχαίρειν . S-2 ὁμ[ο]λογῶὁμολογῶ δ[ιὰ]διὰ [τή]ν̣δ[ε]τήνδε [τὴν]τὴν ὁ̣[μολογίαν]ὁμολογίαν [πεπρακέναι]πεπρακέναι [καὶ]καὶ [καταγεγραφηκέναι]καταγεγραφηκέναι [σοι]σοι [σὺν]σὺν [παντὶ]παντὶ [πληρεστάτῳ]πληρεστάτῳ
4 δεσποτικῷ δικαίῳ ἀ[πὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ν]ῦ̣ννῦν εἰς τὸν ἅπ̣[αντα]ἅπαντα χρόνον̣χρόνον [τὴν]τὴν [δ]ιαφέρουσάνδιαφέρουσάν [μοι]μοι [οἰκίαν]οἰκίαν [τὴν]τὴν [καὶ]καὶ [περιελθοῦσαν]περιελθοῦσαν [μοι]μοι [ἀπὸ]ἀπὸ [κληρονομίας]κληρονομίας [τοῦ]τοῦ [ἀναπαυσαμένου]ἀναπαυσαμένου [μου]μου [πατρὸς]πατρὸς
5 τοῦ προει̣ρημένουπροειρημένου Ἀλε[ξάνδρου]Ἀλεξάνδρου |gap:3||gap:2|ας τοῦ Εὐξα̣|gap:4|Εὐξα|gap:4| ἀπὸ δ|gap:1||gap:1||gap:5| |gap:1|σίας ἀκολ[ούθως]ἀκολούθως |gap:?|
6 ἐ̣[φʼ]ἐφʼ [οἷς]οἷς ∼[π]ε̣[ρι]έχι∽περιέχει δικ[αίοις]δικαίοις |gap:15||gap:2||gap:20||gap:1||gap:?|
7 |gap:12||gap:1||gap:?|
8 |gap:?_lines| πρᾶσις οἰκίας ὁ[λοκλήρου]ὁλοκλήρου |gap:?|