Sematia

p.mich.15.721.xml

TM: 31555HGV: 31555Date: 201 – 400Place: unbekannt

5 m1 S-1 |gap:5_lines|
6 |gap:?|κ
7 |gap:?| [Πουσῖ]μιςΠουσῖμις
8 |gap:?| Πωλ(…)Πωλ…
9 |gap:?||gap:1|ς αὐτο(…)αὐτο…
10 |gap:?|ς καὶ Πωλ(…)Πωλ…
11 |gap:?||gap:1|τα(…)|gap:?||gap:1|τα…
12 |gap:?|ς καὶ ❨Ἀρτεμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος
13 |gap:?| καὶ Πωλ(…)Πωλ… καὶ Πουσῖμις
14 |gap:?| ❨[Ἀρτ]εμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος καὶ
15 |gap:?| [Πουσῖ]μ̣ιςΠουσῖμις
16 |gap:?||gap:1|ι̣ς|gap:?||gap:1|ις
17 |gap:?| [ἱερ]εύςἱερεύς
18 Τῦβι α|num:1|
19 〚κδ|num:24|〛κδ|num:24| Ψικ καὶ Σισόις
20 καὶ Κουλᾶς ❨ὑποσχίσ(οντες)❩ὑποσχίσοντες
21 καὶ ❨Ἀρτεμίδω(ρος)❩Ἀρτεμίδωρος καὶ Φαῆσις
22 ἱερεὺς καὶ Πουσῖμις
23 ❨(γίνονται)❩γίνονται ϛ|num:6|
24 ❨ποτίζο(ντες)❩ποτίζοντες ❨τόπ(ον)❩τόπον ❨νέο(ν)❩νέον
25 〚κϛ̣|num:26|〛κϛ|num:26| γ̣|num:3|γ|num:3| Ψικ καὶ Σισόις κ̣[αὶ]καὶ
26 ❨Ἀρτεμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος καὶ Φαῆσις ἱερ̣εὺςἱερεὺς
27 ❨(γίνονται)❩γίνονται δ|num:4|
28 〚κθ|num:29|〛κθ|num:29| Ψικ καὶ Σισόις
29 καὶ ❨Ἀρτεμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος ❨(γίνονται)❩γίνονται γ|num:3|
30 〚λ̣|num:30|〛λ|num:30| Ψικ καὶ ❨Ἀρτεμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος
31 ❨(γίνονται)❩γίνονται β|num:2| καὶ Πωλ(…)Πωλ…
32 〚Τῦβι〛Τῦβι ε|num:5| Ψικ καὶ
33 ❨Ἀρτεμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος καὶ Πωλ(…)Πωλ…
34 〚ε|num:5|〛ε|num:5| ϛ|num:6| ∼Ψκ∽Ψικ καὶ Σισόις καὶ Κ̣|gap:2|(…)Κ|gap:2|…
35 καὶ Πωλ(…)Πωλ… καὶ Κουλᾶς
36 ❨ὑποσχ[ίζ(οντες)]❩ὑποσχίζοντες
37 ζ|num:7| Ψικ <καὶ>καὶ Σισ̣[όις]Σισόις κ̣α̣ὶ̣καὶ Κ̣ου[λᾶ]ςΚουλᾶς ❨ὑπ[οσχίζ(οντες)]❩ὑποσχίζοντες
38 Πουσῖμ[ις]Πουσῖμις [καὶ]καὶ Ἀνουβίω̣ν̣Ἀνουβίων ❨ἀργ[(ουντες)]❩ἀργουντες ἕω[ς]ἕως |gap:?|
39 〚μ̣ετὰ〛μετὰ 〚Πτολε̣(…)〛Πτολε… 〚α|num:1|〛α|num:1|
40 η|num:8| ❨ἀργ(οῦντες)❩ἀργοῦντες π̣άντεςπάντες διὰ ❨τ(ῆς)❩τῆς ❨β̣ροχ(ῆς)❩|gap:?|βροχῆς|gap:?|
41 θ|num:9| Ψ[ι]κΨικ καὶ ❨Ἀ̣ρ̣τ̣ε̣μ̣(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος κ[αὶ]καὶ [Σ]ισό[ις]Σισόις |gap:?|
42 ι|num:10| Ψικ καὶ ❨Ἀρτεμ(ίδωρος)❩Ἀρτεμίδωρος καὶ Σισό[ις]Σισόις [καὶ]καὶ
43 Κουλᾶς ❨ὑ̣ποσ[χίζ(οντες)]❩ὑποσχίζοντες
44 ιο̣τ̣ε|gap:1|τ̣ο|gap:1||gap:?|ιοτε|gap:1|το|gap:1||gap:?|
45 τὸ α|num:1| η|num:8| κ̣α̣ὶ̣καὶ αρ̣ς̣(…)αρς… ❨ἐργ(άται)❩ἐργάται θ|num:9|
46 α|gap:3|(…)α|gap:3|…
47 ἐν τῷ ❨σεληναρί(ῳ)❩σεληναρίῳ
48 ❨ἐργ(άται)❩ἐργάται δ|num:4|
49 |gap:1||gap:1||gap:2|(…)|gap:1||gap:1||gap:2|… θ|num:9| ❨(ὧν?)❩ὧν ❨καθ(αίροντες)❩καθαίροντες
50 δ|num:4|
51 ∼ὁμαλείζων∽ὁμαλίζων α|num:1|
52 ❨σπείρο̣ν̣(τες)❩σπείροντες β̣|num:2|β|num:2| σε|gap:2|αι β|num:2|
53 ❨(γίνονται)❩γίνονται θ|num:9|
54 [Πο]υσῖμιςΠουσῖμις ἐχ|gap:1|(…)ἐχ|gap:1|…
55 |gap:1|ι
56 εχω(…)εχω…
57 ∼ξοείδες∽ξοίδες γ|num:3| |gap:1|ε̣|gap:1|χι̣ο̣(…)|gap:1|ε|gap:1|χιο…
58 ἄλλη α|num:1| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ιβ|num:12|
59 ∼ἀλλην∽ἄλλη 〚β|num:2|〛β|num:2| α|num:1|
60 ∼δραπανιν∽δρέπανον
61 μέγα α|num:1|
62 〚|gap:1|δειδ|gap:1|〛|gap:1|δειδ|gap:1|
63 πέλυξ α|num:1|
64 κδ|num:24| π|gap:3|(…)π|gap:3|…
65 ❨χόρτ(ου)❩χόρτου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8|
66 |gap:?||gap:1|ι|gap:1|χει|gap:2|η