Sematia

p.mich.15.693.xml

TM: 12324HGV: 12324Date: 105 – 105Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἀπολλωνίωι στρατηγῶι καὶ Ἀρτέμονι βασιλικῶι
2 γραμματεῖ Ἀρσινοείτου Πολέμωνος μερίδος
3 καὶ Διδύμωι ❨κωμογρα̣(μματεῖ)❩κωμογραμματεῖ κώμης Τεπτύνεως
4 καὶ Ἡρώδηι καὶ Πασ̣ί̣ωνιΠασίωνι ❨λαογρά(φοις)❩λαογράφοις τῆς αὐτῆς ❨κώμ(ης)❩κώμης
5 παρὰ Διδύμου τοῦ Ἡρακλείδου τοῦ καὶ Λουρίου
6 κατοίκου τῶν ἐκ τοῦ ἀ̣ρ̣ιθμοῦἀριθμοῦ τῶν Ϛυοε|num:6475|
6-7 ἀναγρα∤φομένο̣υἀναγρα∤φομένου
7 ἐπʼ ἀμφόδου Μοή̣ρ̣εωςΜοήρεως . S-2 ὑπάρχει ἐμοῖ τε καὶ
8 τῶι [ὁ]μ̣οπατρίωιὁμοπατρίωι καὶ ὁμο[μ]ητρίωιὁμομητρίωι μου ἀδελφῶι 〚εν〛εν Ἀπίωνι
9 ἐν κώμηι Τεπτύνει κοινῶ̣ςκοινῶς ἐξ ἴσου δίμοιρον μέρος
10 οἰκοπέδων ἐν τρισὶ|num:3| ∼σ[φρ]αγεῖσι∽σφραγῖσι ἐν αἷς καμάραι καὶ
11 ἕτερα χρ̣ηστήρι̣α̣χρηστήρια καὶ ἕτερον̣ἕτερον μέρος ἄλλης οἰκίας ἐν
12 ἄλλῃ ∼σφραγ̣ε̣ῖδι∽σφραγῖδι καὶ δίμο[ιρο]ν̣δίμοιρον μέρος ∼ψειλῶν∽ψιλῶν τόπων
13 ἐν ἑτέρ[ᾳ]ἑτέρᾳ ∼σφραγεῖδι∽σφραγῖδι ἐν οἷς̣οἷς ν̣ῦ̣ν̣νῦν εἰς ἀπογράφεται καὶ
14 ἀπογρα[φό]μεθαἀπογραφόμεθα εἰς τὴν τοῦ διεληλυθότος ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους
15 Αὐτοκ[ρ]ά̣τοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Νέ̣ρο̣υ̣αΝέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ
16 Γερμα[νικο]ῦΓερμανικοῦ Δακ̣[ι]κ̣ο̣ῦ̣Δακικοῦ κα̣τ̣ʼκατʼ ο̣ἰ̣κ̣ί̣α̣ν̣οἰκίαν ἀπογραφήν . S-3 διὸ ❨ἐπιδίδ(ωμι)❩ἐπιδίδωμι .
17 m2 S-4 Ἀπο[λ]λ̣ώνιοςἈπολλώνιος ❨στρ(ατηγὸς)❩στρατηγὸς [❨Ἀρσι(νοείτου)❩]Ἀρσινοείτου ❨[Π]ο̣λ(έμωνος)❩Πολέμωνος
18 ❨μ̣[ερ(ίδος)]❩μερίδος ἔ̣σχονἔσχον
19 το̣[ύτου]τούτου [τὸ]τὸ [ἴσον]ἴσον |gap:?|
20 |gap:?_lines|