Sematia

p.mich.13.663.xml

TM: 37325HGV: 37325Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|
2 [διὰ]διὰ [χειρὸς]χειρὸς [ὑμῶν]ὑμῶν [εἰς]εἰς [χ]εῖράςχεῖράς μου ἐπʼ ὄψεσι τῶν ἑξῆς ❨ὑπογραφόντ(ων)❩ὑπογραφόντων
3 |gap:20||gap:4| τ̣οτο καὶ ἐ̣θε|gap:2||gap:2|κ̣|gap:2|ι̣ἐθε|gap:2||gap:2|κ|gap:2|ι
4 |gap:20|ίω καὶ ∼Ὀννοφρίω∽Ὀννοφρίου καὶ ∼Στρατηκείας∽Στρατηγίας
5 |gap:?|
6 [καὶ]καὶ [δεσπόζειν]δεσπόζειν [τῶν]τῶν ∼[προδιω]μολωγημενου∽προδιωμολογημένων ∼ὁλοκληρου∽ὁλοκλήρων ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ∼κελλε⊢ι⊣αν∽κελλίων
7 |gap:20|ς τῆς ❨προκ(ειμένης)❩προκειμένης οἰκίας ❨λεγομέ(νης)❩λεγομένης Πατ̣εα̣λώνουΠατεαλώνου
8 |gap:20|δικ[α]ίου|gap:20|δικαίου σωματικοῦ τε καὶ ἀσωμάτου
9 |gap:20|τ̣ο̣|gap:3|λ̣ι̣|gap:4||gap:3|ι̣ρε|gap:3|α̣|gap:20|το|gap:3|λι|gap:4||gap:3|ιρε|gap:3|α ὄντως
10 |gap:18| [τῆ]ς̣τῆς α̣ὐ̣τῆς̣αὐτῆς ο̣ἰ̣κί̣α̣ςοἰκίας καὶ μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ
11 [δικαίου]δικαίου |gap:13| καὶ κατὰ τὴν προειρημένην πᾶσαν
12 [ἀνωτέραν]ἀνωτέραν [διαστολὴν]διαστολὴν [κ]αὶκαὶ οἰκεῖν καὶ διοικεῖν καὶ ∼οἰκονομ⊢ῖ⊣ν∽οἰκονομεῖν
13 [καὶ]καὶ [μισθοῦν]μισθοῦν [καὶ]καὶ [μεταμισθοῦν]μεταμισθοῦν [κα]ὶκαὶ παραπέμπειν ∼ἐπεὶ∽ἐπὶ κληρονόμους
14 [ἰδίους]ἰδίους [καὶ]καὶ [διαδόχους]διαδόχους [καὶ]καὶ ∼διακαδόχους∽διακατόχους καὶ ∼χρύσασθαι∽χρήσασθαι καὶ νέμεσθαι
15 [κατὰ]κατὰ [τὸν]τὸν [δοκοῦντα]δοκοῦντα [ὑμῖν]ὑμῖν ∼κ̣υριευτικὼν∽κυριευτικὸν ∼τρόπων∽τρόπον ἀκωλύτως καὶ
16 [ἀνεμποδίστως]ἀνεμποδίστως [μηδενὸς]μηδενὸς [ὑ]μ⊢ῖ⊣νὑμῖν ἀ̣ν̣τιποιουμένουἀντιποιουμένου ∼ἀντιποιησωμένου∽ἀντιποιησομένου
17 [τῶν]τῶν [μετʼ]μετʼ [ἐμὲ]ἐμὲ [κληρονόμω]νκληρονόμων ∼❨σηνκληρονόμ(ων)❩∽συγκληρονόμων τῶν ἐκ γένους
18 [μοι]μοι [ἀνηκόντων]ἀνηκόντων [ἢ] [ἀγχιστευό]ντωνἀγχιστευόντων καὶ ∼των∽τὸν ∼ἐπειλευσόμενον∽ἐπελευσόμενον εἰς ὑμᾶς
19 [τοῦ]τοῦ [λοιποῦ]λοιποῦ [περὶ]περὶ [τούτων]τούτων [ἐγ]ὼἐγὼ αὐτὸν ἀποτρέψω ἀφʼ ∼ὑμας∽ὑμῶν ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου
20 [ἀναλώμασι]ἀναλώμασι [καὶ]καὶ [δαπαν]ήμασιδαπανήμασι καὶ βεβαιώσω ὑμ⊢ῖ⊣νὑμῖν ∼πάσι∽πάσῃ βεβαιώσε⊢ι⊣βεβαιώσει
21 [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς καὶ διὰ παντὸς τοῦ ∼ἐπειλευσομένου∽ἐπελευσομένου ἀντιποιηθησομένου̣ἀντιποιηθησομένου
22 [παντὶ]παντὶ [καιρῷ]καιρῷ ∼[ἐπ]άναγκης∽ἐπάναγκες . S-2 ε⊢ἰ⊣εἰ δὲ καὶ ∼ἧττων∽ἧττον φροντίζω τῆς βεβαιώσεως
23 [τριπλασίως]τριπλασίως τὸ τίμημα ∼ἀποδωσωμεν∽ἀποδώσω μετὰ καὶ τοῦ διαφέροντος
24 [καὶ]καὶ [ἀναλώματος]ἀναλώματος πρὸς τῷ βεβαίαν ε⊢ἶ⊣ναιεἶναι καὶ ∼εἰσχυρὰν∽ἰσχυρὰν πανταχοῦ
25 [προφερο]μ̣ένηνπροφερομένην ἥ̣νπερἥνπερ ἁπλῆν γραφε⊢ῖ⊣σανγραφεῖσαν ∼ἑκον∽ἑκοῦσα καὶ πεπεισμένη
26 [ἐθέμην]ἐθέμην [ὑμῖ]νὑμῖν ἄνευ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ πλάνης πάσης καὶ
27 [φόβου]φόβου [καὶ]καὶ [δόλου]δόλου τινὸς ἐν δημοσίῳ ἀρχε⊢ί⊣ῳἀρχείῳ καὶ κατὰ νόμους ❨τετελε⊢ι⊣ωμέ(νην)❩τετελειωμένην
28 [μεθʼ]μεθʼ [ὑπογραφ]ῆςὑπογραφῆς τοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ ὑπογράφοντος καὶ τῶν ἑξῆς συνηθῶν
29 [κατὰ]κατὰ [παράκλ]ησινπαράκλησιν ∼εἰμὴν∽ἐμὴν μαρτυρησάντων μαρτύρων καὶ ἐξεδόμην
30 [ὑμῖν]ὑμῖν [πρὸς]πρὸς [ἀσφ]ά̣λε⊢ι⊣ανἀσφάλειαν εἰς πάντα τὰ|g:unintelligible| ❨ἐγγεγραμμέ(να)❩ἐγγεγραμμένα καὶ εἰς τὴν βεβαίωσ⊢ι⊣νβεβαίωσιν
31 [καὶ]καὶ [καθαροπ]οίησ⊢ι⊣νκαθαροποίησιν ταύτης τῆς πράσεως ❨ὑποκειμέ(νων)❩ὑποκειμένων εἰς τοῦτο πάντων
32 [μου]μου [τῶν]τῶν [ὑπαρχ]όντωνὑπαρχόντων καὶ ὑπαρξόντων πραγμάτων ∼κινητα∽κινητῶν τε καὶ
33 ∼[ἀκινητα]∽ἀκινήτων [καὶ]καὶ ∼[αὐ]τοκινητα∽αὐτοκινήτων γενικῶς καὶ ἰδικῶς ∼ἐμ∽ἐν ∼παντε⊢ὶ⊣∽παντὶ ε⊢ἴ⊣δε⊢ι⊣εἴδει κα⊢ὶ⊣καὶ
34 [γένει]γένει [ἐνεχύρο]υ̣ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης
35 [καὶ]καὶ [πρὸς]πρὸς [πάντα]πάντα τὰ ❨ἐγγεγραμμέ(να)❩ἐγγεγραμμένα ❨ἐπερωτ(η)θ(εῖσα)❩ἐπερωτηθεῖσα ⊢ταῦθ⊣ʼταῦθʼ οὕτως ἔχε⊢ι⊣νἔχειν ∼δόσε⊢ι⊣ν∽δώσειν
36 [ποιεῖν]ποιεῖν [φυλά]ττε⊢ι⊣νφυλάττειν ∼ὡμολώγησα∽ὡμολόγησα . m2 S-3 |g:stauros| Αὐρηλία Μαρία ∼θηγάτηρ∽θυγάτηρ ❨Παπν̣ύτι(ος)❩Παπνύτιος
37 [ἡ] [❨προκ(ειμένη)❩]προκειμένη [ἐθέμ]η̣νἐθέμην ταύτην τὴν ∼πρασει∽πρᾶσιν καὶ ∼ἀπεσχυει∽ἀπέσχηκα τὴν ❨προκ(ειμένην)❩προκειμένην τελείαν
38 [τιμὴν]τιμὴν [ἐν]ἐν [νομι]σματίοιςνομισματίοις ∼δυσοὶ∽|num:2|δυσὶ|num:2| καὶ ∼βεβεώσω∽βεβαιώσω ὑμῖν ∼πάσει∽πάσῃ ∼βεβεώσει∽βεβαιώσει
39 [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [κ]αὶκαὶ ∼τιὰ∽διὰ παντὸς καὶ στοιχεῖ μοι πάντα τὰ ∼❨ἐγγραμέ(να)❩∽ἐγγεγραμμένα καὶ ∼❨ὤμωσ(α)❩∽ὤμοσα
40 [τὸν]τὸν [θεῖον]θεῖον [ὅρ]κ̣ονὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-4 |g:stauros| Αὐρήλιος Καλλίνικος Πέτρου ἀξιωθεὶς ἔγραψα̣ἔγραψα
41 |gap:?| m3 |gap:3| υἱὸς Ἰ̣ω̣άννουἸωάννου σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨πρε(σβύτερος)❩πρεσβύτερος μαρ[τ]υρῶμαρτυρῶ ταύτῃ τ̣ῇτῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς
42 [θεμένης]θεμένης [,], [μαρτυρ]ῶ̣μαρτυρῶ καὶ τῇ καταβολῇ τοῦ χρυσίου τῶν δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς . S-5 |g:rho-cross|
43 m4 |gap:?||gap:3| σ̣[ὺ]ν̣σὺν ❨θ̣(εῷ)❩θεῷ ❨πρε(σβύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης , μαρτυρῶ
44 [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [καταβο]λῇκαταβολῇ τοῦ χρυσ<ί>ουχρυσίου τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς . S-6 |g:rho-cross| |g:stauros| m5 Αὐρήλιος |gap:3||gap:1||gap:4||gap:1|
45 |gap:?| [μαρ]τυρῶμαρτυρῶ τα̣ύ̣τῃταύτῃ τῇ πράσει ἀκούσας π̣α̣ρὰπαρὰ τ̣ῆ̣ς̣τῆς θεμένης , μαρτυρῶ ⸢δὲ⸣δὲ
46 [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [καταβολῇ]καταβολῇ [τοῦ]τοῦ [χρυ]σ̣ίουχρυσίου τῶ̣ντῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς . m6 S-7 |g:stauros| Αὐρήλι̣ο̣[ς]Αὐρήλιος
47 |gap:?| [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης , ∼μαρτυρο∽μαρτυρῶ δὲ
48 [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [καταβολῇ]καταβολῇ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ χρυσίου τῶν δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς . S-8 |g:stauros| m7 |g:rho-cross| Ἐνῶχ Μηνᾶ ❨ἀναγ(νώστης)❩ἀναγνώστης
49 [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [ταύτῃ]ταύτῃ [τ]ῇτῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῆς θεμένης , μαρτυρῶ ∼τὴ∽δὲ καὶ τῇ
49-50 παρα∤[λήμψει]παρα∤λήμψει
50 [τοῦ]τοῦ [χρυσίου]χρυσίου [τ]ῶντῶν δύο|num:2| νομισμάτων τῆς τιμῆς . S-9 |g:rho-cross|
51 m1 [διʼ]διʼ [ἐ]μ̣ο̣ῦ̣ἐμοῦ Θεοδοσίου σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨ταβελλ(ίωνος)❩ταβελλίωνος ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:tachygraphic-marks|