Sematia

p.mich.12.656.xml

TM: 25892HGV: 25892Date: 1 – 50Place: Philadelphia? (Arsinoites)

1 m1 S-1 Νεμεσίων Τρύφωνι
2 τῶι ἀδελφῶι ∼χαίριν∽χαίρειν .
3 S-2 ∼ἐροτῶ∽ἐρωτῶ σε ∼ἀπελθῖν∽ἀπελθεῖν πρὸς
4 τοὺς ἄρχοντας καὶ ∼ὑποδῖξε∽ὑποδεῖξαι
5 αὐτοῖς ὅτι 〚|gap:1|〛|gap:1| Πατε̣ῖΠατεῖ χάριν
6 τοῦ ∼ἀρχιμ[α]χεροφόρου∽ἀρχιμαχαιροφόρου
6-7 ἀνά∤στατόν
7 με ποιεῖ ἐφ[όδ]οις̣ἐφόδοις
8 κοπῶν με . S-3 ∼δ̣ειʼ∽διʼ ∼ἓ̣∽ ∼δῖ∽δεῖ
8-9 αὐ∤τοὺς
9 τῶι στρατηγῶι
9-10 μνη∤σθῆναι
10 . S-4 οὐδὲν ∼ὀφίλωι∽ὀφείλω οὔτε
11 ἔκθεσιν οὔτε ❨ὑποκείμενο(ν)❩ὑποκείμενον .
12 S-5 ἐὰν αὐτὸν μὴ ∼ποισῃς∽ποιήσῃς
12-13 κρου∤σθῆναι
13 , οὐ ∼μέλλωι∽μέλλω εὐσταθεῖν .
14 S-6 ❨ἔρρω(σο)❩ἔρρωσο .