Sematia

p.mich.12.655.xml

TM: 12317HGV: 12317Date: 57 – 58Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτους τετάρτου Νέρωνος Κλαυδίου
2 Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος .
3 S-2 ❨ἠργά(σατο)❩ἠργάσατο ❨τὴ(ν)❩τὴν ❨πενθ[ή]μ̣ε̣ρ(ον)❩πενθήμερον ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨χωμάτω(ν)❩χωμάτων τοῦ
4 ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨(ἔτους)❩ἔτους m2 ἐν ❨τ(ῇ)❩τῇ ❨ὀρειν(ῇ)❩ὀρεινῇ ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος
5 Θεαδελφίας Αὐνῆς
6 Ἁρυώτου .
7 m3 S-3 Σουχίων ❨ἀντ(ιγραφεὺς)❩ἀντιγραφεὺς ❨χω(μάτων)❩χωμάτων ❨β(ασιλικοῦ)❩βασιλικοῦ
8 ❨γρ(αμματέως)❩γραμματέως ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .
9 m4 S-4 Φιλώτας ❨ἀντ(ιγραφεὺς)❩ἀντιγραφεὺς ❨χω(μάτων)❩χωμάτων ❨στρ(ατηγοῦ)❩στρατηγοῦ ❨σεση(μείωμαι)❩σεσημείωμαι .