Sematia

p.mich.11.610.xml

TM: 21362HGV: 21362Date: 282 – 282Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 ἐ̣μίσθωσε̣νἐμίσθωσεν Αὐρήλιος
2 Πλούταρχος καὶ
2-3 Ἀμμώ∤νιος
3 γυμνασιαρχήσας
4 βουλευτὴς τῆς λαμπρᾶς
5 καὶ λαμπροτάτης
5-6 Ὀξυρυγ∤χειτῶν
6 πόλεως Αὐρηλίῳ
7 Κοπρεῖ Παποντῶτος
7-8 μη∤τρὸς
8 Θεωνίδος ἀπὸ τῆς
9 αὐτῆς πόλεως κωμαστῇ
10 προτομῶν τοῦ κυρίου
11 ἡμῶν Πρόβου Σεβαστοῦ
12 καὶ ∼Νείκης∽Νίκης αὐτοῦ πρὸς
12-13 μό∤νον
13 τὸ ἐνεστὸς η|num:8| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἀπὸ
14 τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ
15 περὶ τὸ Ἰσῖον Παγγᾶ τὰς
16 ἐξ ἀπηλιώτου κτήματος
17 Νέπωτος ἐν τόπῳ
17-18 κα∤λουμένῳ
18 Πεκ⸢λ̣⸣βθΠεκλβθ ἐν
19 δυσὶ|num:2| τόποις ἀρούρας |gap:3|
20 ἐκ γεωμετρίας ὥστ[ε]ὥστε
20-21 [ταύ]∤ταςταύ∤τας
21 καταθεῖναι ἐν
21-22 λ[ινο]∤καλάμῃλινο∤καλάμῃ
22 , φόρου κατʼ
22-23 ἄ[ρου]∤ρανἄρου∤ραν
23 ἀνὰ δραχμὰς
23-24 χ[ιλί]∤αςχιλί∤ας
24 ἑξακοσίας|num:1600| .
24-25 S-2 βεβαιο[υμέ]∤νηςβεβαιουμέ∤νης
25 δὲ τῆς μισθώσε̣[ως]μισθώσεως
26 ἀκίνδυνος φόρο̣[ς]φόρος
27 παντὸς κ̣ιν[δ]ύνουκινδύνου , [τῶν]τῶν
28 τῆς γῆς δημοσίων
28-29 [ὄν]∤τωνὄν∤των
29 πρὸς τὸν γεοῦχ[ον]γεοῦχον
30 κυριεύοντα τῶν
30-31 [καρ]∤πῶνκαρ∤πῶν
31 ἕως τὸν φόρο[ν]φόρον
32 ἀπολάβῃ . S-3 ἐπάναγκες
32-33 ἀπο∤δότω
33 μεμισθωμένος
34 τὸν φόρ[ο]νφόρον τῷ Ἐπεὶφ
34-35 μη∤νὶ
35 τοῦ ἐνεστῶτος η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους
35-36 ἀν⋰υ⋱∤περθέτωςἀνυ∤περθέτως
36 , τῆς πράξεως
37 οὔσης παρά τε τοῦ
37-38 μεμι∤σθωμένου
38 <καὶ>καὶ <ἐκ>ἐκ <τῶν>τῶν <ὑπαρχόντων>ὑπαρχόντων <αὐτῷ>αὐτῷ <πάντων>πάντων ὡς καθήκει .
39 S-4 κυρία μίσθωσις περὶ
40 ἧς ἐπερωτηθεὶς
40-41 μεμι∤σθωμένος
41 ὡμολόγησεν .
42 S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| [Αὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
43 Μάρκου Αὐ̣ρ̣η̣λ̣[ίου]Αὐρηλίου Π̣ρ̣ό̣β̣ο̣υΠρόβου
44 Γοθεικοῦ Μεγίστου Περσικοῦ
45 Μεγίστου Γερμανικοῦ Μεγίστου
46 Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστ[ο]ῦΣεβαστοῦ
47 Φ̣α̣ῶ̣φιΦαῶφι . m2 S-6 Αὐ̣ρ̣ή̣λ̣ι̣ο̣ς̣Αὐρήλιος
47-48 Πλού∤ταρχος
48 ἔσχον̣ἔσχον τ̣ούτουτούτου
49 τὸ ἴσον .