Sematia

p.mich.10.582.xml

TM: 12269HGV: 12269Date: 50 – 50Place: Philadelphia (Arsinoites)

4 m1 S-1 ❨Ἀλ̣(εξανδρίας)❩Ἀλεξανδρίας Ἑστιῆς Πομσάις ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ 〚μη|num:48|〛μη|num:48| νϛ|num:56|
5 Ἁτρῆς ❨ἀδελφό(ς)❩ἀδελφός ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
6 ❨Ἀπολλώ(νιος)❩Ἀπολλώνιος ❨Μανδρό(βου)❩Μανδρόβου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
7 Φαῆσις ❨Ἀπολλω(νίου)❩Ἀπολλωνίου ρδ|num:104|
8 ❨Πετεσοῦχ(ος)❩Πετεσοῦχος ∼Ἀραυς∽Ἀραῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
9 ❨Νεκφερῶ(ς)❩Νεκφερῶς ❨ἀδελ(φός)❩ἀδελφός ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
10 Πετσῖρις ❨Ἡρακλ(ήου)❩Ἡρακλήου νϛ|num:56|
11 Νετνῆφις ❨Ἡρακλ(ήου)❩Ἡρακλήου νϛ|num:56|
12 ❨Παποντῶ(ς)❩Παποντῶς ❨Ἡλι̣ο̣δώ(ρου)❩Ἡλιοδώρου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
13 Φᾶσις Ἁρυώτου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν̣ϛ|num:56|νϛ|num:56|
14 ❨Διονύσ(ιος)❩Διονύσιος ❨Κεφάλω(νος)❩Κεφάλωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν̣ϛ|num:56|νϛ|num:56|
15 Ἀγχορίμφις ❨Πετεσούχ(ου)❩Πετεσούχου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν̣ϛ|num:56|νϛ|num:56|
16 ❨Σοντῶ(ις)❩Σοντῶις ❨Ὡρίωνο(ς)❩Ὡρίωνος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
17 ∼Μάρωνα∽Μάρων ❨Ἡρακλ(ήου)❩Ἡρακλήου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νϛ|num:56|
18 Π̣τ̣ο̣λ̣ίωνΠτολίων ❨Παναῦτο(ς)❩Παναῦτος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
19 ❨Ἡρακλῆ(ς)❩Ἡρακλῆς Πεούριος ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28|
20 ❨Δικράνη(ς)❩Δικράνης ❨Δικράνο(υ)❩Δικράνου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20|
21 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϡ|num:900|
1 m2 παρὰ Νε̣μ̣ε̣σί̣ωνοςΝεμεσίωνος τ[ο]ῦ̣τοῦ Ζω[ίλου]Ζωίλου
2 〚τῶν〛τῶν 〚ἀπὸ〛ἀπὸ ⸢πράκτορος̣⸣πράκτορος ⸢[ἀρ]γυρικῶν⸣ἀργυρικῶν ἀπὸ Φιλαδελφείας ❨τ(ῆς)❩τῆς Ἡρακ̣[λείδου]Ἡρακλείδου
3 μερίδος τοῦ ∼Ἀρσεινοείτου∽Ἀρσινοίτου ν[ο]μοῦνομοῦ .
4 S-2 〚πράκτορος〛πράκτορος 〚ἀργυρικῶν〛ἀργυρικῶν ⸢Ὡρίων⸣Ὡρίων ⸢Πετοσίρεως⸣Πετοσίρεως ⸢∼ἀκθὶς∽⸣ἀχθεὶς ⸢σὺν⸣σὺν ⸢ἐμοὶ⸣ἐμοὶ
5 ⸢〚υ|gap:2|〛⸣υ|gap:2| τῶι δεκάτωι ∼ἔτι∽ἔτει Τιβερίου Κλαυδίου
6 Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
7 εἰς τὴν εἴσπραξιν τῶν δημοσίων ,
8 καὶ ∼πρακτωρεύσας̣∽πρακτορεύσας
8-9 ∼ἀριθμή̣∤σις∽ἀριθμή∤σεις
9 ∼τέσσαρες∽|num:4|τέσσαρας|num:4|
9-10 κατεφρόνη∤σεν
10 , οὐκέτι τῆς 〚τά̣ξεω̣ς̣〛τάξεως ∼⸢ἰσπράξεως⸣∽εἰσπράξεως ❨ἀντεχ(όμενος)❩ἀντεχόμενος ,
11 μήτε ὢν ἀπολύσιμος
12 ⸢γεωργὸς⸣γεωργὸς μήτε ἐν ❨λευκώματ(ι)❩λευκώματι .
13 S-3 διὸ ∼ἀξιῶι∽ἀξιῶ σε τὸν πάντω̣ν̣πάντων
14 σωτῆρα ὅπως γράψῃς̣γράψῃς
15 Καττίωι τῶι ἐπὶ τῶν
15-16 τό∤πων
16 ἑκατοντάρχῃ
17 ἐπανανκάσαι τὸν
18 Ὡρίωνα ∼ἀντέχεσθε∽ἀντέχεσθαι
19 τῆς πρακτορίας τῶν
20 ∼δημωσίων∽δημοσίων πρὸς τὸ
20-21 μη∤δὲν
21 ∼ἔλατον∽ἔλαττον τοῖς δημοσίοις
22 ∼ἐπακλουθῆσαι∽ἐπακολουθῆσαι ,
23 ἵνʼ ὦμεν εὐεργετημένο̣ι̣εὐεργετημένοι .