Sematia

p.mich.1.72.xml

TM: 1971HGV: 1971Date: -251 – -251Place: unbekannt

1 m1 S-1 Αἴγυπτος Ζήνωνι
2 χαίρειν . S-2 καλῶς ἂν
2-3 ποι∤ήσαις
3 , εἰ εὔκαιρόν σοί
3-4 ἐσ∤τιν
4 , ἀποστείλας μοι
5 κίκιος ❨χ(όας)❩χόας γ|num:3| καὶ
5-6 ἀλά∤βητας
6 δέκα|num:10| καὶ
6-7 ∼θρισ∤σαι∽θρίσ∤σας
7 ἐάν τινες
7-8 ὑπάρχω∤σιν
8 πρόσφατοι παρὰ σοί ,
9,ms |gap:4||gap:3|
9 καὶ σινάπιος ἡμιαρτάβιον
10 καὶ τῶν σκόρδων τῶν
11 μεγάλων , ὅπως̣ὅπως καὶ
11-12 Ἀρτε∤μιδώρωι
12 ἀποστε̣ίλω⸢μεν⸣ἀποστείλωμεν ⸢·⸣·
12-13 S-3 ἱκα∤νῶς
13 γὰρ ἐγγεγέλασαι . S-4 καὶ
14 τῆς πίσσης τοὺς δέκα|num:10|
14-15 με∤τρητὰς
15 καλῶς ∼ποήσεις∽ποιήσεις
16 κομισάμενος παρὰ Διοτίμου .
17 S-5 ταῦτα δέ , ἐὰν ἀποστέλληις ,
18 πέμψον εἰς Πτολεμαίδα ἤδη ·
19 S-6 εἰ δὲ μή , μάτην ἀπ[οσ]τελεῖςἀποστελεῖς ἐὰν
20 χρονίση . S-7 μὴ οὖν ἄλλω[ς]ἄλλως ποιήσηις .
21 S-8 ἀπόστειλον δέ μοι πάντ̣[ω]ςπάντως σινδόνας β|num:2|
22 καὶ προσκεφάλαια δ|num:4| . S-9 ἔρρ[ω]σοἔρρωσο .
23 S-10 ❨(ἔτους?)❩ἔτους |gap:2| Π̣α̣|gap:1||gap:?|Πα|gap:1||gap:?| Αἴγυπτ̣[ο]ς̣Αἴγυπτος . S-11 Ζήνωνι .