Sematia

p.mich.1.29.xml

TM: 1929HGV: 1929Date: -256 – -256Place: Philadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ζήνωνι χαίρειν Σενχώνς .
None None [0]
1 m1 S-2 ∼ἐνήτυ̣χ[όν]∽ἐνέτυχόν
2 σοι περὶ τῆς ὄνου μου ἣν ἔλαβεν Νικί[ας]Νικίας .
3 S-3 ∼ἴ∽εἴ μοι ἔγραψας περὶ αὐτῆς , ἀπέστ[ειλα]ἀπέστειλα
4 ἄν ⸢σοι⸣σοι αὐτήν . S-4 ∼ἴ∽εἴ σοι δοκεῖ , ∼συντάξαι∽σύνταξον
4-5 ἀποδο[ῦ]∤ναιἀποδοῦ∤ναι
5 αὐτήν , ἵνα τὰ ∼ζμήνεα∽σμήνη
5-6 με̣τ̣α̣γ̣[ά]∤γωμενμεταγά∤γωμεν
6 ἐπὶ ∼τα∽τὰς νομάς , ∼μέ∽μή σοι
6-7 παρα∤πόλωνται
7 ∼μέτε∽μήτε σοὶ ∼μέτε∽μήτε τῶι
7-8 βα[σι]∤λεῖβασι∤λεῖ
8 . S-5 καὶ ἐὰν ∼ἐπιζετῆς∽ἐπιζητῆις τὸ πρᾶγμα ,
9 ∼πεισθήσεις∽πεισθήσει ὅτι χρήσιμοί σοί ∼ἰμεν̣∽ἐσμεν . S-6 κ̣α̣[ὶ]καὶ
10 τὸν δὲ πῶλον αὐτῆς ∼ἀποστηλῶ∽ἀποστελῶ [σοι]σοι
11 αὐτόν . S-7 δέομαι ∼ὀ͂ν∽οὖν σοι καὶ ∼εἱκετεύω∽ἱκετεύω
12 ∼μέ∽μή με ∼παραελκύσης∽παρελκύσης . S-8 γυνή ∼ἰμι∽εἰμι ∼χέ[ρα]∽χήρα .
13 S-9 ∼εὐτύχι∽εὐτύχει .
14 S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους λ|num:30| , Παχὼνς κ|gap:1||num:atLeast=20_atMost=29| .
None None [0][0]
15 m1 S-11 Σενχὼν̣ς̣Σενχὼνς ὄνου .
None None [0][0] [1][1]