Sematia

p.mich.1.2.xml

TM: 1908HGV: 1908Date: -259 – -259Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| συμπορευόμενοι καὶ χρείαν
2 ἔχηι καὶ πλειόνων ἀλεύρων
3 συνθεῖναι αὐτῶι
4 χόνδρου ❨ἀρ(τάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5|
4a ⎴διάλιπε⎵διάλιπε ⎴τιμήν⎵τιμήν
5 〚οἴνου〛οἴνου 〚ξενικοῦ〛ξενικοῦ 〚ἃ〛 〚δεήσει〛δεήσει 〚ἐκ〛ἐκ
5-6 〚Πη〛∤〚λουσίου〛Πη∤λουσίου
6 〚ἀγορασθέντα〛ἀγορασθέντα 〚δοῦναι〛δοῦναι 〚❨κερ(άμια)❩〛κεράμια 〚ι|num:10|〛ι|num:10|
7 ἐπιχωρίου τοῦ ἐκ τοῦ Ἡλιοπολίτου
8 προσενεγκεῖν ἐνταῦθα ❨κερ(άμια)❩κεράμια ι|num:10|
9 μέλιτος ἡμικάδιον ⸢❨ἀν(ὰ)❩⸣ἀνὰ ⸢❨(δραχμὰς)❩⸣δραχμὰς ⸢γ|num:3|⸣γ|num:3| ⸢❨(ὀβολοὺς)❩⸣ὀβολοὺς ⸢γ|num:3|⸣γ|num:3|
10 ἔλαιον ⸢τὸ⸣τὸ ⸢ἱκανόν⸣ἱκανόν ὄξους ⸢❨κερ(άμιον)❩⸣κεράμιον ⸢α|num:1|⸣α|num:1| ⸢❨(δραχμὰς)❩⸣δραχμὰς ⸢β|num:2|⸣β|num:2| ∼ἐλάας∽ἐλαίας
11 τάριχον παντοδαπὸν καὶ θρίσσαν
12 ἐὰν ὦσιν
13 ∼ἐρεπμό̣ν∽ἐρεγμόν φακῶν
14 τὰ ∼συνθεθέν[τα]∽συντεθέντα [τῶι]τῶι [δεῖνα]δεῖνα .
15 S-2 ὅτʼ ἐξεπ|gap:4||gap:?|
16 εἰς Συρίαν|gap:1|