Sematia

p.meyer.2.xml

TM: 41403HGV: 41403Date: -125 – -101Place: Arsinoites (?)

1 m1 S-1 Δημήτριος Πτ[ολεμαί]ουΠτολεμαίου ὃς καὶ Λάα[γος]Λάαγος
2 [ὁμ]ο̣λογῶὁμολογῶ ἀπέχ̣[ειν]ἀπέχειν [τὰ]τὰ [δ]ύο|num:2|δύο|num:2| τάλαντα [καὶ]καὶ τὰς
3 [δισ]χ̣ιλίαςδισχιλίας τ[ριακοσίας][|num:2300|]τριακοσίας|num:2300| [δ]ρ̣αχμὰςδραχμὰς το[ῦ]τοῦ
3-4 [χα]λ∤[κοῦ]χαλ∤κοῦ
4 τὴν τ̣[ιμὴν]τιμὴν [τῶν]τῶν |gap:1||gap:1| ἀρουρῶν [καὶ]καὶ
4-5 [ποιή]∤[σω]ποιή∤σω
5 κ̣αθότικαθότι [προγέγραπται]προγέγραπται κ̣αὶκαὶ τέ[θειμαι]τέθειμαι [τὴν]τὴν
6 [συγ]γ̣ραφὴνσυγγραφὴν [κυρίαν]κυρίαν [παρʼ]παρʼ [Ἀπ]ο̣λλω̣[νίωι]Ἀπολλωνίωι .
7 S-2 |gap:?_lines|