Sematia

p.mert.1.44.xml

TM: 35452HGV: 35452Date: 401 – 500Place: unbekannt

1 m1 S-1 τῷ ❨θαυμ(ασιωτάτῳ)❩θαυμασιωτάτῳ ἄπα Ἀμμωνίῳ ❨πρ(εσβυτέρῳ)❩πρεσβυτέρῳ .
2 S-2 τὸν μισθὸν τῆς πλίνθου τῶν δύο|num:2| βαυκαλίων καταξίωσον λογίσασθαι
3 τῷ πλινθευτῇ καὶ παρασκευάζω τὸ πιτ|g:apostrophe|τάκιον γενέσθαι .
4 S-3 ❨ἔρρ(ωσο)❩ἔρρωσο .