Sematia

p.mert.1.13.xml

TM: 21293HGV: 21293Date: – Place:

1 m1 S-1 Πτολεμαίῳ ἱερεῖ ἐξηγητῇ
2 παρὰ Θαήσιος τῆς Διογένους τοῦ Θώνιος μη̣[τρὸς]μητρὸς
3 Ζωίδος τῆς Ἀντιπάτρου τῶν ἀπὸ Ὀξυρύγχω[ν]Ὀξυρύγχων
3-4 [πό]∤λεωςπό∤λεως
4 μετὰ κυρίου Σωτῆρος τοῦ Σωτῆρος [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ
5 Δαμᾶ ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως .
5-6 S-2 ἐπερωτωμ̣[έ]∤νηἐπερωτωμέ∤νη
6 ὑπὸ σοῦ τίνα ἐστὶν τὰ καταλειφθέν[τα]καταλειφθέντα
7 ὑπὸ τοῦ γενομένου καὶ μετη[λλ]αχότοςμετηλλαχότος [μου]μου
8 ἀνδρὸς Ἥρωνος Ἐπιμάχου ἀπὸ τῆς α[ὐτῆς]αὐτῆς
9 πόλεως ἀποφαίνομαι ὀμνύουσα τὴν Αὐτ[οκράτορος]Αὐτοκράτορος
10 Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβα̣στο̣ῦ̣Σεβαστοῦ Γερμανι̣κ̣[οῦ]Γερμανικοῦ
11 τύχην καὶ τοὺς πατρῴο̣υ̣[ς]πατρῴους [θεοὺς]θεοὺς [ε]ἶναι̣εἶναι [τὰ]τὰ
12 ἐπʼ εἴδους δηλούμενα · S-3 συνθέσεως μουρσί̣νηςμουρσίνης
13 |gap:2||gap:1|ρ̣|gap:1|α̣|gap:2||gap:1|ρ|gap:1|α π̣ε̣π̣ραμέναπεπραμένα ὑπʼ ἐμοῦ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ξδ|num:64| ,
13-14 ἕτε∤[ρ]ἕτε∤ρ
14 |gap:19|
14-15 π̣επραμέ∤[ν]πεπραμέ∤ν
15 |gap:?|