Sematia

p.louvre.2.114.xml

TM: 88781HGV: 88781Date: 150 – 175Place: Karanis (?) (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἀντὶ Λουκίου Ἀντωνίου ❨Γεμέλλο(υ)❩Γεμέλλου καὶ ❨Γαί(ου)❩Γαίου ❨Ἰουλ(ίου)❩Ἰουλίου
2 ❨Φρόντ(ωνος)❩Φρόντωνος ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς ❨Διοδώ(ρας)❩Διοδώρας δοθέντων ε̣[ἰς]εἰς διγμ(…)διγμ… καὶ
3 ❨Μάρκ(ου)❩Μάρκου Ἀντωνίου ❨Λόγγο(υ)❩Λόγγου ❨καταταγέντο(ς)❩καταταγέντος εἰς ❨Ἀντινο(έας)❩Ἀντινοέας
4 Πασίων Σαμβᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Φαή(σιος)❩Φαήσιος ⸢|gap:11_precision=low|⸣|gap:11_precision=low| ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Α|num:1000|
5 ❨Πύρρο(ς)❩Πύρρος ❨Ε̣ὐ̣δ̣αίμωνο(ς)❩Εὐδαίμωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ Πύρρου ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Α|num:1000|
6 Κεφαλᾶς Ἀχ[ι]λλᾶἈχιλλᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Πύρρο(υ)❩Πύρρου ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Αφ|num:1500|
7 ❨Πτ̣ολεμ(αῖος)❩Πτολεμαῖος |gap:2|λλο(…)|gap:2|λλο… ❨το(ῦ)❩τοῦ |gap:2|λλο(…)|gap:2|λλο… ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τ̣κ̣α̣τούιτο(ς)❩Τκατούιτος ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Ασ|num:1200|
8 〚καὶ〛καὶ ἀντὶ 〚❨Φλαυίο(υ)❩〛Φλαυίου ⸢|gap:2|⸣|gap:2| ⸢❨ημ(…)❩⸣ημ… ⸢|gap:1|μ|gap:1|(…)⸣|gap:1|μ|gap:1|… ⸢Ὀκταυ̣⸣Ὀκταυ ❨Ὀκταυίο(υ)❩Ὀκταυίου
9 Κάστωρ Ἀπιτᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κάστο(ρος)❩Κάστορος ❨ἔχω(ν)❩ἔχων ❨πόρο(ν)❩πόρον ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Ασ|num:1200|
10 καὶ ἀντὶ ❨Ἀματίο(υ)❩Ἀματίου ❨Νίγερο(ς)❩Νίγερος ❨δοθέντο(ς)❩δοθέντος εἰς ❨διγμ(…)❩διγμ… κ̣α̣ὶκαὶ ❨Λογγ(ίνου)❩Λογγίνου
11 ❨Γεμέλλο(υ)❩Γεμέλλου ❨ὁμ(οίως)❩ὁμοίως Σα|gap:1||gap:2| ❨Πτολε̣μ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Ταυ̣ήτ(ιος)❩Ταυήτιος
12 |vac:?| ❨ἔχω(ν)❩ἔχων <❨(δραχμ…)❩>δραχμ… Ασ|num:1200|
13 Φαῆσις Ζηνᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ Ζηνᾶ ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Ασ|num:1200|
14 ❨Πετεαρμώθ(ης)❩Πετεαρμώθης Ἀπύγχιος̣Ἀπύγχιος
15 |vac:?| <❨(δραχμ…)❩>δραχμ… Αφ|num:1500|
16 Ζηνᾶς Ζην̣ᾶ̣Ζηνᾶ ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Ασ|num:1200| |vac:?_lines|
17 καὶ ἀντὶ ❨Γαίο(υ)❩Γαίου ❨Οὐα(λερίου)❩Οὐαλερίου Π̣ρ̣ο̣υ̣δη̣|gap:2|Προυδη|gap:2| ❨|gap:1||gap:1||gap:1|αλεγέντο(ς)❩|gap:1||gap:1||gap:1|αλεγέντος εἰς
18 ❨Ἀντινο(έας)❩Ἀντινοέας Ὡρίων̣Ὡρίων Πετ|gap:5| ❨το(ῦ)❩τοῦ Σ|gap:2||gap:1| [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς ❨Θερμ̣(ούθιος)❩❨(δραχμ…)❩Θερμούθιοςδραχμ… Αφ|num:1500|
19 καὶ ἀντὶ Κο̣ρπ̣|gap:1||gap:3|λλων|gap:9|Κορπ|gap:1||gap:3|λλων|gap:9|
20 Πτολλίων |gap:2||gap:1||gap:1|(…)❨(δραχμ…)❩|gap:2||gap:1||gap:1|…δραχμ… Α|num:1000| |vac:?_lines|
21 καὶ ἀντὶ ❨Εὐπόρο(υ)❩Εὐπόρου ❨ἀπελ(ευθέρου)❩ἀπελευθέρου ❨Β̣ουλουσίο(υ)❩Βουλουσίου ❨δ[ο]θ̣(έντος)❩δοθέντος εἰς δ̣ιγμ(…)διγμ…
22 Πτο̣λ̣ᾶςΠτολᾶς Ἀπο(…)Ἀπο… ❨τ̣ο̣(ῦ)❩τοῦ Ἐ̣π̣|gap:2|λ(…)Ἐπ|gap:2|λ… ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Σωπᾶ(τος)❩Σωπᾶτος ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Αφ|num:1500|
23 καὶ ἀν[τὶ]ἀντὶ ❨Μέλα̣(νος)❩Μέλανος ❨[Σ]α̣ραπ(ίωνος)❩Σαραπίωνος ❨ἀνακεχω(ρηκότος)❩ἀνακεχωρηκότος
24 ❨Ἀμμω(…)❩Ἀμμω… ❨(ὁμοίως?)❩ὁμοίως |gap:1||gap:4|νο(…)|gap:1||gap:4|νο… καμ̣τ̣ι̣ουκαμτιου ❨(δραχμ…)❩δραχμ… Α|num:1000| |vac:?_lines|
25 m2 ἀντὶ Σαστορνεί̣λουΣα{σ}τορνείλου ❨ἐπ(ικαλουμένου?)❩ἐπικαλουμένου Π̣α̣ο[υ]εῖτοςΠαουεῖτος
26 Ἀντινοέω̣ςἈντινοέως |gap:2||gap:2||gap:3|
27 Ἀκουτίων Ἥρω̣νοςἭρωνος τοῦ Ἀκουσιλάου
28 ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Ταύρεω[ς]Ταύρεως |gap:?||gap:3||gap:?| [❨(δραχμ…)❩]δραχμ… |gap:?||num:|