Sematia

p.louvre.1.41.xml

TM: 11854HGV: 11854Date: 217 – Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 〚Ἀρχω̣ν̣ᾶ̣ς̣〛Ἀρχωνᾶς 〚❨φ̣ρ̣(οντιστὴς)❩〛φροντιστὴς 〚❨ο̣ὐ̣σ(ίας)❩〛οὐσίας ❨Κλ(αυδίου)❩Κλαυδίου Σ̣υρίωνοςΣυρίωνος
1-2 αἰω∤νί̣[ο]υαἰω∤νίου
2 ❨γυμ(νασιάρχου)❩γυμνασιάρχου τῆς λαμπροτάτης πόλεως ❨τῶ(ν)❩τῶν
3 ❨Ἀλεξανδ(ρέων)❩Ἀλεξανδρέων καὶ ὡς ❨χρη(ματίζει)❩χρηματίζει ❨δ̣ι̣(ὰ)❩διὰ Ἀρχω̣ν̣ᾶἈρχωνᾶ ❨φ(ροντιστοῦ)❩φροντιστοῦ τῶν
4 πε̣ρὶπερὶ Ἡράκ[λ]ειανἩράκλειαν Σ̣ωτᾶτιΣωτᾶτι Νησιώτῃ ❨χ(αίρειν)❩χαίρειν .
5 S-2 ἔσ̣χονἔσχον παρὰ σοῦ τὸ ἐνοίκιον ⸢❨ὑπ(ὲρ)❩⸣ὑπὲρ ἧς
6 ἔχεις κέλλης ❨κτήσ(εως)❩κτήσεως Μαρέμπεως
7 ὑπὲρ τοῦ κβ|num:22| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀργυρίου δραχμὰς
8 τ̣ε̣σσεράκοντατεσσεράκοντα ὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μη|num:48| .
9 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους κβ|num:22| , Μεσορὴ β|num:2| .
10 S-4 καὶ τῇ λ|num:30| τοῦ Μεχεὶρ ❨μην(ὸς)❩μηνὸς τοῦ κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους
12 ὑπ̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ ❨ἐ̣ν̣ο̣ι̣(κίου)❩ἐνοικίου τοῦ κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ λόγου
13 ❨ἄ[λ]λ(ας)❩ἄλλας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δώδεκα , ❨γί(νονται)❩γίνονται ιβ|num:12| .
14 S-5 ὁμοίως ἄλλας ⸢❨δρα(χμὰς)❩⸣δραχμὰς ὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται η|num:8| .
15 S-6 ❨ὁ̣μ̣ο̣ί̣(ως)❩ὁμοίως ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨(δευτέρας)❩δευτέρας ❨(ἑξα)μ̣ή̣(νου)❩ἑξαμήνου τοῦ κγ|num:23| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄλλας ❨δραχμ(ὰς)❩δραχμὰς
16 εἴκοσι , ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20| .
17 S-7 καὶ ὁμοίως ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ τῶν ἀπὸ ⸢Θὼθ⸣Θὼθ ⸢ἕως⸣ἕως Μεχεὶρ τοῦ κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἄλλας
18 ἐπὶ λόγου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ εἴκοσι , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20| .
19 S-8 ὁμοίως αὐτὸς ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ τῶν ἀπὸ
19-20 Φα∤μενὼθ
20 ἕως ❨Μεσο(ρὴ)❩Μεσορὴ τοῦ κδ|num:24| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου
21 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ εἴ̣κοσιεἴκοσι , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ|num:20| . S-9 κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους
22 ὁμοίως ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ τῶν ἕως Ἁ[θ]ὺ̣ρἉθὺρ |gap:?|
23 κε|num:25| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ἐπὶ λ̣ό̣γ̣ο̣υ̣λόγου |gap:?|
24 ὁμοίως ἄλλας ❨δρ(αχμὰς)❩δραχμὰς δώδεκα , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| .
25 S-10 ὁ̣μο̣ί̣ω̣ς̣ὁμοίως αὐ̣τ̣ὸ̣ς̣αὐτὸς ὑπὲρ τῶ̣ντῶν
26 ἀπὸ Φαμενὼθ ἕως
27 Με̣σ̣ορὴΜεσορὴ ἄλλας δραχμὰς κ|num:20| .