Sematia

p.louvre.1.15.xml

TM: 23918HGV: 23918Date: 139 – 139Place: Psintanu (Heliopolites)

1 m1 S-1 ἔτου̣ςἔτους δευτέρου ❨Αὐ̣τ̣ο̣κράτορο(ς)❩Αὐτοκράτορος
2 Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
3 Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς ,
4 Φα̣ρμοῦθιΦαρμοῦθι τρίτῃ . S-2 ❨ὁμολ(ογει)❩ὁμολογει Τιθοῆς
5 Ὡρίωνος τοῦ Πετεαμούνιος
6 μητρὸς Θεα̣μ̣ο̣ὼ̣ς̣Θεαμοὼς ἀπὸ
6-7 Ψιντ̣α∤νο̣υ̣Ψιντα∤νου
7 τοῦ ∼Ἡλιοπολείτου∽Ἡλιοπολίτου νομοῦ
8 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| , <οὐλὴ>οὐλὴ ἀντικνημίῳ
8-9 ἀρισ∤τ̣[ε]ρ̣ῷ̣ἀρισ∤τερῷ
9 , Σώτᾳ ∼Σοτουήτιος∽Στοτουήτιος
10 τοῦ̣τοῦ [Σ]αταβοῦτ̣οςΣαταβοῦτος τῶν ἀπὸ τῆς
11 Ν̣ή̣σ̣ουΝήσου τῶν Σκ̣ε̣νεφέωνΣκενεφέων τοῦ
12 ∼Ἀρσινοείτου∽Ἀρσινοίτου ν̣[ο]μοῦνομοῦ πεπρακέναι̣πεπρακέναι
13 αὐτῷ ἀπὸ τοῦ νῦ[ν]νῦν ὄνον
13-14 ἄρ̣∤ρεναἄρ∤ρενα
14 λευκὸν κατηρτυκότα
15 ἀχάρακτον , καὶ αὐτόθεν ἀπέσχε
16 Τιθοῆς παρὰ τοῦ Σώτα τὴν
16-17 ἑσ∤ταμ̣έ̣νηνἑσ∤ταμένην
17 κα̣[ὶ]καὶ ∼σ̣υνφωνηθῖσαν∽συμφωνηθεῖσαν
18 το̣ῦ̣τοῦ ὄ̣νουὄνου τιμὴ̣[ν]τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς̣δραχμὰς
19 δι[α]κ̣ο̣σίαςδιακοσίας ὀγδο̣ήκονταὀγδοήκοντα , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σπ|num:280| ,
20 διὰ̣διὰ [χει]ρ̣ὸ̣ςχειρὸς ἐ̣κ̣ἐκ πλ̣ήρουςπλήρους , καὶ
20-21 ἐξουσί∤αν̣ἐξουσί∤αν
21 ἔ̣χ̣ε̣ινἔχειν τὸν Σώταν ἑτέροις
21-22 με∤τ[απ]ω̣λ̣εῖνμε∤ταπωλεῖν
22 κα|gap:1||gap:1|ον ἐπιτελε̣ῖ̣[ν]ἐπιτελεῖν |gap:?_lines|
23 π̣ρ̣ᾶσ̣ι[ς]πρᾶσις ὄν̣ο̣υὄνου .