Sematia

chla.43.1244.xml

TM: 70036HGV: 70036Date: 276 – 300Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:?_lines| Augus[t]August
2 |gap:1||gap:4|ṃ|gap:2|ạị|gap:?||gap:1||gap:4|m|gap:2|ai|gap:?|
3 |gap:3| Afri[ca]eAfricae
4 Aelius |gap:4|tur|gap:?|
5 |gap:?|ḷ[o]c̣ọ|gap:?||gap:?|loco|gap:?|
6 Aḷex̣[an]drị|gap:?|Alexandri|gap:?|
7 ❨t(urma)❩turma ṛọc̣|gap:1||gap:2|ṇṇroc|gap:1||gap:2|nn
8 ae|gap:3| ṭụ|gap:?|tu|gap:?|
9 |gap:2||gap:?|
10 |gap:3||gap:?|
11 ❨t(urma)❩turma ṭḥụ|gap:?|thu|gap:?|
12 Melitinu[s]Melitinus
13 loc[o]loco
14 Didumi le|gap:?|
15 item |g:middot| Cercesdite ❨eq(u…)❩equ… i
16 ❨t(urma)❩turma Sereni |gap:1||gap:3|anf̣ạ|gap:?||gap:1||gap:3|anfa|gap:?|
17 |gap:3|ẹll[u]ṣ|gap:3|ellus ị|gap:6||gap:1|c̣|gap:2|ọi|gap:6||gap:1|c|gap:2|o inuicta|gap:?|
18 loco
19 Aureli i |gap:1||gap:2|ri
20 ❨P̣rid(ie)❩Pridie ❨Id(us)❩Idus
21 ⊰μεγιστεμεγιστε |gap:?|
22 δεδομεν(…)δεδομεν… |gap:?|
23 |gap:?| λ̣όγουλόγου ζ|num:7| ὀβολοῦ |g:filler|
24 |gap:?|οκρατου Ἑρμου λδε(…)λδε…
25 |gap:?|ν̣ο̣υ̣|gap:?|νου Κ̣α̣νωπουΚανωπου ργε |g:filler|
26 |gap:?|τ̣ο̣|gap:?|το ιζ|num:17| |g:filler|⊱|g:filler| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| Ạug[u]ṣṭAugust
2 xxxii ❨(et?)❩et iii uex
3 |gap:?|or
4 |gap:?|iụ|gap:?||gap:?|iu|gap:?|
5 |gap:?|e
6 |gap:?||gap:2|anus
7 August
8 |gap:?| [A]f̣roditoAfrodito eq(…)eq… i
9 |gap:?|ni
10 [Se]renusSerenus
11 |gap:?|ḍ|gap:3|ṇoṇis|gap:?|d|gap:3|nonis
12 |gap:?||gap:1|ḍani|gap:?||gap:1|dani
13 |gap:?|odis|gap:2|ṣ|gap:?||gap:?|odis|gap:2|s|gap:?|
1 |gap:?_lines| ua |gap:5||gap:?|
2 |gap:?| ❨t(urma)❩turma
3 ❨t(urma)❩turma |gap:?|
4 A[u]reli[us]Aurelius |gap:?|
5 item |g:middot| c̣|gap:2|n|gap:1||gap:?|c|gap:2|n|gap:1||gap:?|
6 ❨Iul(ius)❩Iulius |gap:?|
7 item |g:middot| Bạḅỵ[lone]Babylone |gap:?|
8 ❨t(urma)❩turma
9 Aure[ius]Aureius |gap:?|
10 ịviv |gap:?_lines|
1 ⊰|gap:?|υς|gap:?|υς περὶ τοίνυν τῶν
1-2 θεαμά∤[των]θεαμά∤των
2 |gap:?|α̣ς|gap:?|ας καθάπαξ ἀφαιρεθῆναι καὶ
3 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1| π̣[ολ]λὰπολλὰ ὑπὸ τῶν
3-4 διαταρασ∤|gap:?||gap:1|α̣ταδιαταρασ∤|gap:?||gap:1|ατα
4 ἡδονὴν φέροντα
4-5 ἀλ∤|gap:?|
5 [Θο]ρύβωνΘορύβων ∼μεικροῦ∽μικροῦ πᾶσαν
6 |gap:?|εὺς καὶ σωτήρ . S-2 ἔ̣π̣ε̣ι̣ταἔπειτα ε̣ε
7 |gap:?||gap:1|ν σφαγείων καὶ νῦν δὲ ἀπο
8 |gap:?| [κ]ελεύσομαικελεύσομαι δὲ οὕτως̣οὕτως διανοεῖσθαι
9 |gap:?||gap:1| γὰρ ἐν τῷ σωφρονεῖν καὶ
10 |gap:?||gap:4|ης αὐτά τε μένει
10-11 ταυ∤|gap:?|νει
11 τ̣ὰςτὰς αὐτὰς ∼φιλονεικίας∽φιλονικίας
12 |gap:?||gap:2||gap:1| ἔλεγον καὶ ἐν τῷ
12-13 δικαστη̣∤[ρίῳ]δικαστη∤ρίῳ
13 |gap:?||gap:2| τῆς Αἰγύπτου ἀφελέσθαι
13-14 ὑ∤[μ]ὑ∤μ
14 |gap:?|ε ὑμεῖς ἄξιοι του ἀφαιρεθῆναι
15 |gap:?|ιη̣τ̣ε̣|gap:?|ιητε ἀξίως ἔχοντες πρὸς
15-16 ἡ∤|gap:?||gap:1|ε
16 οὔσης καὶ τοσοῦτον μεγέθει
17 |gap:?||gap:1|ρ̣η̣σ̣ίαις|gap:?||gap:1|ρησίαις ταῖς παρʼ ἐμοῦ
17-18 διδο̣μ̣έ̣∤[ναις]διδομέ∤ναις
18 |gap:?||gap:1|σισθαι παμπολλὴν
18-19 φροντι∤|gap:?||gap:2|ν
19 ὀφειλ|gap:2||gap:2|ω|gap:1|ν μὴ
20 |gap:?|ε̣ι̣|gap:1|οσα|gap:?|ει|gap:1|οσα ἐξ ὧν |gap:2|χ̣ίων|gap:2|χίων
21 |gap:?||gap:1|ις ἀργυρίου πάνυ γὰρ πολλὴν
22 |gap:?||gap:3|νο|gap:1| ἀνανεώσασθαι προσθήκει
22-23 ὑ∤|gap:?||gap:1|α
23 ἀρ̣ιθμ̣|gap:2||gap:1||gap:1|ποβλέπονταςἀριθμ|gap:2||gap:1||gap:1|ποβλέποντας αλοσω̣α̣ι̣αλοσωαι
24 |gap:?||gap:2|ων κ̣ηνικῶνκηνικῶν τε̣|gap:3|τε|gap:3|
25 |gap:?||gap:1|θαι|gap:2|ω̣ς|gap:?||gap:1|θαι|gap:2|ως μάλιστα |gap:1|ης̣|gap:?||gap:1|ης|gap:?|
26 |gap:?||gap:3|των παρελθόντω[ν]παρελθόντων |gap:?|⊱|gap:?|
27 |gap:?||gap:2||gap:1| [τ]ελέσαιτελέσαι ἀκωλύτως |gap:1|ν|gap:3|ν̣|gap:1||gap:?||gap:1|ν|gap:3|ν|gap:1||gap:?|
28 |gap:?||gap:1||gap:1|ι τούτων ὅτι |gap:2| |gap:?|
29 |gap:?||gap:6| ὑ̣π̣ʼὑπʼ ἐμοῦ οὔτε υ̣|gap:2|υ|gap:2| |gap:?|
30 |gap:?|π̣|gap:3|ολιν|gap:?|π|gap:3|ολιν ὡ̣ςὡς γὰρ θεάμα̣ταθεάματα |gap:?|
31 |gap:?||gap:8|ς στάσεων |gap:1|ερ̣|gap:4||gap:1|ερ|gap:4| |gap:?|
32 |gap:?|δ̣|gap:?|δ οὐδὲ ἀνα̣ι̣ρ̣ε̣ἀναιρε |gap:?|
33 |gap:?| τοῖς θεοῖς παραγενω|gap:4| |gap:?|
34 |gap:?|ντα θεάματα παρα̣|gap:3|παρα|gap:3| |gap:?|
35 |gap:?|ο καὶ φυλαχθῆναι |gap:?|
36 |gap:?|ν τοῖς πρὸς ἀλλ̣[ήλ]ἀλλήλ |gap:?|
37 |gap:?||gap:5| τέρψις , εἰ δὲ̣δὲ |gap:1||gap:?|
38 |gap:?||gap:5|ις θεάτροις̣θεάτροις |gap:3||gap:?|
39 |gap:?||gap:4| καὶ ἄνευ τοῦ ν|gap:?|
40 |gap:?||gap:5|ων τέρψιν α̣|gap:1||gap:?|α|gap:1||gap:?|
41 |gap:?|ε̣|gap:4||gap:?|ε|gap:4| ἀπολαῦσαι̣ἀπολαῦσαι |gap:1|α|gap:?|
42 |gap:?||gap:3||gap:1||gap:1||gap:1||gap:3||gap:1||gap:1|περ|gap:1|ι ὑμε̣ῖ̣ς̣ὑμεῖς |gap:?|
43 |gap:?||gap:2|σ̣|gap:4||gap:1||gap:2|π̣ο̣φερούσης|gap:?||gap:2|σ|gap:4||gap:1||gap:2|ποφερούσης κη|gap:?|
44 |gap:?||gap:11|ειν ἡδέως |gap:?|
45 |gap:?||gap:2||gap:4||gap:2||gap:4|τατη|gap:1|λ̣ε̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:4||gap:?||gap:?||gap:2||gap:4||gap:2||gap:4|τατη|gap:1|λε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:4||gap:?|
46 |gap:?|εῖσθαι εἰς ἣν πάλαι |gap:3||gap:?|
47 |gap:?| [τ]ελωνητελωνη χω̣|gap:3|β̣|gap:?|χω|gap:3|β|gap:?|
48 |gap:?|ην τοῦ τὴν δύναμι[ν]δύναμιν |gap:?|
49 |gap:?|ν μὴ πρὸς τὰ εἰς πράξ̣|gap:?|πράξ|gap:?|
50 |gap:?|ηκα̣|gap:2|απιη̣λ̣λαξα|gap:?|ηκα|gap:2|απιηλλαξα ὑ̣μ|gap:?|ὑμ|gap:?|
51 |gap:?|θε μεγάλην ἀμοιβὴν̣ἀμοιβὴν |gap:?|
52 |gap:?||gap:3|εβ̣|gap:1||gap:?||gap:3|εβ|gap:1| αὐτοὶ διομον|gap:?|
53 |gap:?||gap:3| αὐά , ἀλλὰ ὥστε φυ|gap:?|
54 |gap:?| προετέθη ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| |gap:?|