Sematia

p.nekr.3.xml

TM: 704415HGV: 704415Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:1_lines| |gap:7_precision=low| [Αὐρηλίᾳ]Αὐρηλίᾳ [Σε]νοσίρε̣[ι]Σενοσίρει [μετὰ]μετὰ
2 [κυρ]ί̣[ο]υ̣κυρίου [Ψεναμούνιος]Ψεναμούνιος Ἀπολλωνί[ου]Ἀπολλωνίου
2-3 [πα]∤[τρὸ]ςπα∤τρὸς
3 νεκρο̣[ταφίσσᾳ]νεκροταφίσσᾳ ἀπὸ τῆς αὐτ[ῆς]αὐτῆς
3-4 [χαί]∤[ρει]ν̣χαί∤ρειν
4 . S-2 ὁμολ[ογῶ]ὁμολογῶ [μὴ]μὴ
4-5 μ̣ετελεύσε̣[σ]∤[θαι]μετελεύσεσ∤θαι
5 μ̣ηδὲ̣μηδὲ ∼ἐ̣ν̣[καλεῖν]∽ἐγκαλεῖν [σοι]σοι περὶ τῶν
5-6 π̣[ρα]∤[τῶ]ν̣πρα∤τῶν
6 ὑπὸ τ[οῦ]τοῦ [ἀπογ]ε̣γονότοςἀπογεγονότος π[ατρός]πατρός
7 [μο]υ̣μου Ὀφελλ̣[ίου]Ὀφελλίου [Ψάι]τ̣οςΨάιτος ἡμερῶ̣[ν]ἡμερῶν
7-8 [δέ]∤[κα]|num:10|δέ∤κα|num:10|
8 [ἀ]πὸἀπὸ κυ[νηγικοῦ]κυνηγικοῦ τόπου ἐν τ[όποις]τόποις
9 [Ψεν]κημεΨενκημε [κοινοῦ]κοινοῦ [ὄ]ν̣τοςὄντος τοῦ ὅλ̣[ου]ὅλου
9-10 [κυ]∤[νηγ]ικοῦκυ∤νηγικοῦ
10 τό[που]τόπου [πρὸς]πρὸς Αὐρήλιον̣Αὐρήλιον
10-11 [Πλου]∤[τογέ]νηνΠλου∤τογένην
11 μ̣[ητρὸς]μητρὸς [Αὐ]ρ̣ηλίαςΑὐρηλίας
11-12 Θε[οδώ]∤[ρας]Θεοδώ∤ρας
12 [π]ρὸςπρὸς τὰ̣[ς]τὰς [λοιπὰ]ςλοιπὰς ἡμέρας ,
12-13 [γεί]∤[τονες]γεί∤τονες
13 ν̣ότ̣[ου]νότου [ὕδ]ρ̣ευμαὕδρευμα
13-14 Π̣[αά]∤[πιος]Παά∤πιος
14 [τοῦ]τοῦ [Φιλοσαράπι]δ̣[ο]ς̣Φιλοσαράπιδος , βορρ[ᾶ]βορρᾶ
14-15 [ἕτε]∤[ρος]ἕτε∤ρος
15 [κυνηγικὸς]κυνηγικὸς [τόπος]τόπος [,], [ἀλλὰ]ἀλλὰ π̣α̣ραλε[ῖψαί]παραλεῖψαί
16 [σοι]σοι [τὰς]τὰς [προκειμένας]προκειμένας [ἡμ]έ̣ραςἡμέρας δέκ[α]|num:10|δέκα|num:10|
16-17 [βεβαί]∤[ας]βεβαί∤ας
17 [ἀπὸ]ἀπὸ [παντὸς]παντὸς [καὶ]καὶ [μη]δ̣έ̣ναμηδένα λό[γον]λόγον
17-18 [ἔ]∤[χειν]ἔ∤χειν
18 [πρὸς]πρὸς [σὲ]σὲ [περὶ]περὶ [τού]τουτούτου διὰ̣διὰ [τὸ]τὸ [τὸν]τὸν
19 [πατέρα]πατέρα [μου]μου [ἀπε]σ̣χηκένα[ι]ἀπεσχηκέναι [τὴν]τὴν
20 [τιμὴν]τιμὴν [πλήρη]πλήρη [.]. S-3 [τὸ]τὸ [γρ]άμμαγράμμα τοῦ[το]τοῦτο
20-21 [δισ]∤[σὸν]δισ∤σὸν
21 [ἐγράφη]ἐγράφη [ὑπὲρ]ὑπὲρ [το]ῦ̣τοῦ ∼προκιμ[ένου]∽προκειμένου
22 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ψάιτος]Ψάιτος [.]. S-4 [κύριο]νκύριον ἔστω κ̣[αὶ]καὶ
23 [ὡς]ὡς [ἐν]ἐν [δημοσίῳ]δημοσίῳ [κατακ]ε̣χ̣ω̣ρισ[μένον]κατακεχωρισμένον |gap:?_lines|