Sematia

chla.41.1193.xml

TM: 18444HGV: 18444Date: 541 – 541Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 ⊰[❨Φλ(αύιος)❩]Φλαύιος [Μηνᾶς]Μηνᾶς [Ἰουστινιανὸς]Ἰουστινιανὸς [Δημοσθένης]Δημοσθένης Ἰωάνν[η]Ἰωάννη Θωμ[ᾶς]Θωμᾶς [ὁ] ❨λαμπρ(ότατος)❩λαμπρότατος ❨τριβ(οῦνος)❩τριβοῦνος ∼νοταρρ∽νοτάριος ❨πραιτω[ρ]ιαν(ὸς)❩πραιτωριανὸς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨θεί(ου)❩θείου ❨παλ(ατίου)❩παλατίου καὶ ❨[ἄρ]χ̣(ων)❩ἄρχων τῆς ❨Θ̣ηβ(αίων)❩Θηβαίων ❨ἐπαρχ(ίας)❩ἐπαρχίας .
2 m2 S-2 [❨Φλ(αύιος)❩]Φλαύιος |gap:8| [υἱὸς]υἱὸς |gap:7| [,], [ὁ] [καθωσιωμένος]καθωσιωμένος [ἀκτο]υάριοςἀκτουάριος τῶν γ[ε]ν̣ναιοτάτωνγενναιοτάτων στρα[τ]ιωτ̣ῶνστρατιωτῶν τῶν ἀπὸ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἀριθμο(ῦ)❩ἀριθμοῦ ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου , διʼ οἰκείας ἀναφο̣ρ̣ᾶ[ς]ἀναφορᾶς [ἐ]δίδαξενἐδίδαξεν [τ]ὸτὸ δικαστήριον χρῆναι
3 [παρασχεθῆναι]παρασχεθῆναι [τὰ]τὰ [τοῖς]τοῖς [στρατιώταις]στρατιώταις [ἀφωρισ]μ̣έναἀφωρισμένα σιτηρέ̣σιασιτηρέσια ὑπὲρ τῆς δε[υτ]έρ[α]ςδευτέρας ❨ἑξαμήνο(υ)❩ἑξαμήνου τῆς παρούσης πέμπτης ἐπιν[ε]μήσε̣ωςἐπινεμήσεως . S-3 εἶ̣τ̣αεἶτα τάξις ἐξῄτησεν πρὸς ὑμᾶς
4 [ταῦτα]ταῦτα [ἀπαιτῆσαί]ἀπαιτῆσαί [τε]τε [καὶ]καὶ [διαδοῦναι]διαδοῦναι [αὐτοῖς]αὐτοῖς ἄχρι κομιδ̣ῆςκομιδῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨εὐτυχεστ̣άτ[ο(υ)]❩εὐτυχεστάτου ❨προδηληγάτο(υ)❩προδηληγάτου τῆς αὐτῆς πέμπτης ἰνδικτί̣ον[ο]ς̣ἰνδικτίονος . S-4 θελήσατε τοίνυν , δεχόμενοι τὸδε τὸυτὸ{υ}
5 [δικαστικὸν]δικαστικὸν [πρόσταγμα]πρόσταγμα [,], [διαδίδο]ναιδιαδίδοναι τὰ αὐτὰ [σι]τηρέσιασιτηρέσια ἐ̣[π]ὶ̣ἐπὶ τ̣ὸντὸν πρ̣[ο]ειρημένονπροειρημένον ἄνδρα , κατὰ τὴν ὑ̈ποτεταγμένην γν̣ῶσινγνῶσιν [κι]νδύνῳκινδύνῳ τῆ̣ςτῆς αὐτῆς τά̣ξ̣εωςτάξεως , εἰδότες ὡς
6 [εἰ]εἰ [κατά]κατά [τι]τι [ῥᾳθυμία]ῥᾳθυμία [τις]τις [παρακολουθήσῃ]παρακολουθήσῃ [,], [οὐκ]οὐκ [ἐκτὸς]ἐκτὸς [ἔσεσθε]ἔσεσθε [δικαστικ]ῆ[ς]δικαστικῆς κινή[σεως]κινήσεως [·]· S-5 [διὰ]διὰ [γὰρ]γὰρ τ̣[ο]ῦ̣τ̣ο̣τοῦτο ἐκ τάξεως ἀ̣[π]έ̣σταλ[τα]ι⊱ἀπέσταλται m3 |g:chirho| [l]egịlegi |g:chirho|
7 m4 legịlegi
8 m5 |g:stauros|
9 ❨r(ecognoui)❩recognoui
1 m6 ⊰|g:chirho||g:chirho| χρὴ ἐκ τῆς ὑμετέρας κώμης τὸ ὑποτεταγμένον μέτρον
2 σίτου ἀρταβῶν διακοσίων τριῶν|num:203| , οἰνοκ̣ρ̣έωνοἰνοκρέων
3 ∼ὠ̣κτακισχειλίων∽ὀκτακισχιλίων ἑπτακοσίων πεντήκοντα|num:8750| , ὑπὲρ τῆς
4 δευτέρ̣αςδευτέρας ❨τετραμήνο(υ)❩τετραμήνου τῆς παρ̣[ο]ύσηςπαρούσης πέμπτης ❨ἐπινεμήσ(εως)❩ἐπινεμήσεως ,
5 ἀπαιτηθῆναι καὶ παρασχεθῆναι τοῖς γενναιοτάτοις
6 στρατιώταις ❨ἀριθμο(ῦ)❩ἀριθμοῦ ❨Ἀνταίο̣(υ)❩Ἀνταίου ἀπροκρίτως , ἄχρι κομιδῆς
7 το̣ῦ̣τοῦ ❨εὐτυχεστάτο(υ)❩εὐτυχεστάτου ❨προδηληγ̣άτο(υ)❩προδηληγάτου τῆς αὐτῆς πέμπτης
8 ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος . S-6 δηλαδὴ τῆς ❨καταβολ(ῆς)❩καταβολῆς ❨γιγνομέ(νης)❩γιγνομένης τὰ[ς]τὰς ❨φορμαρ(ίας)❩φορμαρίας
9 ❨κομίζ(εσθε)❩κομίζεσθε .
10 m7 S-7 ❨σίτο(υ)❩σίτου ἐν ❨χρ(υσῷ)❩χρυσῷ κατὰ⊱κατὰ ❨mo(dios)❩modios ⊰μ|num:40|μ|num:40| τοῦ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος α|num:1| ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι σγ|num:203|
11 οἰν[οκρ]έουοἰνοκρέου ❨ξ(έστα)❩ξέστα Ηψ[ν]|num:8750|Ηψν|num:8750|
12 ἐξ ❨(ὧν)❩ὧν ἐν̣ἐν ❨χ̣[ρ(υσῷ)]❩χρυσῷ [κ]ατὰκατὰ ❨ξ(έστα)❩ξέστα σ|num:200| τοῦ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος α|num:1| ❨ξ(έστα)❩ξέστα Ε|num:5000|⊱Ε|num:5000|