Sematia

chla.4.249.xml

TM: 27148HGV: 27148Date: – Place:

1 m1 S-1 [❨C(aius)❩]Caius [Antistius]Antistius [Nomissianus]Nomissianus [filiam]filiam [suam]suam Zenarion uirginem e lege IuliạIulia [quae?]quae [de?]de [maritandis?]maritandis [ordinibus?]ordinibus
2 [lata?]lata [est?]est [liberorum?]liberorum [procrea?]ṇdorumprocreandorum causa in matrimonio [eam?]eam [collocauit?]collocauit [,?], [uxorem?]uxorem [eam?]eam
3 [duxit]duxit [❨M(arcus?)❩]Marcus [Petronius]Petronius [Seruilliu]ṣSeruillius , eique dotis dixit et debit ea omnị[a]omnia [quae]quae [❨i(nfra?)❩]infra [❨s(cripta?)❩]scripta [❨s(unt?)❩]sunt [pro]pro [eadem]eadem
4 [❨s(upra?)❩]supra [❨s(cripta?)❩]scripta [ad]ad [uicum]uicum [Philadelphiam]Philadelphiam [p]aternaspaternas ad iuger(…)iuger… |g:middot| du(…)du… |g:middot| a et semis semis [catoecicas?]catoecicas [in?]in [loco?]loco [Cor?]|gap:3|Cor|gap:3|
5 [in?]in [eodem?]eodem [uicó?]uicó [paternas?]paternas [ammina?]ṣamminas tres et semis , partem dimidiaṃdimidiam |gap:7| [ampelitis]ampelitis [et]et [in]in
6 [aureis?]aureis [enotion?]enotion [perlongu?]ṃperlongum ❨tetar(ta?)❩tetarta dua et semis , cottatia [❨tetar(ta?)❩]tetarta [i]i [et]et [❨s(emis?)❩]semis [fiunt]fiunt [❨tetar(ta?)❩]tetarta [iiii]iiii
7 [argentea?]argentea [claria?]claria [par?]par [i?]i [pondo?]pondo [stat?]ẹristateri vii et in ueste aestumata [tunica]tunica [et]et [❨palliol(um?)❩]palliolum [et]et [pallium]pallium
8 [Scyrina]Scyrina [❨dr(achmas?)❩]drachmas [Aug(…)]Aug… [cdxxx]cdxxx [e]tet , para[fer?]naparaferna |g:dipunct| tunica et ❨palliol(um?)❩palliolum [tribacum?]tribacum [et?]et [heratianon?]heratianon
9 [et?]et [epicarsium?]epicarsium [et?]et [aeramenta?]aeramenta [Uenere?]mUenerem et cadium ❨dr(achmas?)❩drachmas xxxxviii [et?]et [osyptrum?]osyptrum [et?]et [arca?]|gap:4|[s]arca|gap:4|s
10 [lecythoe]lecythoe [duae]duae [et]et [cadium]cadium [❨alter(um?)❩]alterum ṣtatmostatmo mnae vii et q̣ụạ[dr](…)quadr… [et]et [arclam]arclam [ligneam]ligneam [,], [cathedran]cathedran [,],
11 [pyxidam]pyxidam [,], [cophinum]cophinum [et]et [seruam]seruam ❨[p]aṭer(nam?)❩paternam Heraidam . S-2 [item]item [et]et [❨M(arcus?)❩]Marcus [Petronius]Petronius [Seruillius]Seruillius
12 [suamet?]suamet [ipse?]ipse [intulisse?]intulisse [se?]se [dixit?]dixit [ad?]ad [ui?]cumuicum Phi[la?]delph[iam]Philadelphiam [paterna]paterna [❨iug(er…?)❩]iuger… [fr(…)]fr… [duas]duas [in]in [loco]loco |gap:?_lines|
1 [❨C(aius?)❩]Caius [Antistiu]ṣAntistius Nomissianus filiam suam uirginem [Zenarion?]Zenarion [e?]e [lege?]lege
2 [Iuli?]ạIulia quae de maritandis ordinibus lat[a?]lata [est?]est [liberorum?]liberorum
2-3 [pro?]∤[creando?]rumpro∤creandorum
3 causa in matrimonio eam collo[cauit?]collocauit [,?], [uxorem?]uxorem [eam?]eam
4 [duxit?]duxit ❨Ṃ(arcus?)❩Marcus PetronịusPetronius Seruillius eique ḍ[otis?]dotis [dixit?]dixit [et?]et [dedit?]dedit [ea?]ea [omnia?]omnia
5 [quae]quae [❨i(nfra?)❩]infra [❨s(cripta?)❩]scripta [❨s(unt?)❩]sunt [pro]pro [ead]ẹmeadem ❨s(upra?)❩supra ❨s(cripta?)❩scripta a uicu[m?]uicum P̣hiladel[phiam]Philadelphiam [paternas]paternas [ab]ab [iuger(…)]iuger… [dua]dua
6 [et?]et [semis?]semis [et?]et [quadr?]ạnsquadrans catoecicas in locó Cor|gap:16|
7 |gap:11| [in]in [eo]ḍemeodem uicó paternas amm[inas?]amminas [tres?]tres [et?]et [semis?]semis [,?],
7-8 [par?]∤[tem?]par∤tem
8 [dimidiam?]dimidiam |gap:7| [a]ṃpelitisampelitis et iṇin [au?]ṛẹisaureis enotion
8-9 p[e?]rloṇ∤[gum]perlon∤gum
9 [❨tetar(ta?)❩]tetarta [dua]dua [et]et [semis]semis cottatia ❨tetar(ta?)❩tetarta una et seṃissemis , fiunt ❨te[ta]ṛ(ta?)❩tetarta iiii ,
10 [arge?]ṇṭ[e?]ạargentea c̣ḷạṛịạclaria p̣ạṛpar ụṇumunum pondo stateri vii et in uẹṣteueste aestumat[a?]aestumata
10-11 tuni∤[ca?]tuni∤ca
11 [e?]ṭet palliolum et pallium Scyrina ❨dr(achmarum?)❩drachmarum |g:middot| ❨Aug(ust…?)❩August… cdxxx et heratianon et
11-12 ẹp̣ị∤[car?]ṣiumepi∤carsium
12 et aeramenta Uenerem et cadium ❨dr(achmarum?)❩drachmarum ❨Aug(ust…?)❩August… xxxxviii et osyptrum et ∼arca∽arcam
13 |gap:4|ṣ|gap:4|s , ∼lecythoe∽lecythos ∼duae∽duos et cadiụṃcadium ❨alter(um?)❩alterum statmó mnae |g:middot| ṿịịvii ❨quadr(ans?)❩quadrans et arclam
13-14 li∤[gnea?]mli∤gneam
14 , ∼cathedran∽cathedram , ∼pyxidam∽pyxidem , cọphiṇumcophinum et seruam paternam Heraidan |g:middot| et
15 [pa?]ṛaferṇaparaferna tunica et ❨palliol(um?)❩palliolum tribacum . S-3 item et ❨M(arcus?)❩Marcus P̣etroniusPetronius Seruillius
16 [sua?]ṃetsuamet ipse intulisse se dixi[t?]dixit [a?]dad uic[um❨Philadel(fiam)❩pa?]ṭernauicumPhiladelfiampaterna ❨iug(er…?)❩iuger… ❨fr(umentarias?)❩frumentarias duas in loc̣ólocó |gap:?_lines|
17 ⊰|gap:29||gap:29|
18 [Μ]άρκοςΜάρκος Α̣|gap:13|γ̣οληνοςΑ|gap:13|γοληνος
19 ἐ̣σφράγι[σα]ἐσφράγισα |gap:?|
20 Μάρκος Οὐ[αλέ]ρ[ιος]Οὐαλέριος [Μοντα]νὸςΜοντανὸς ἐσφ[ράγι]καἐσφράγικα
21 Τίτος Φλάουιος Ἰουλια̣ν̣ὸςἸουλιανὸς ἐσφράγ[ι]σ̣αἐσφράγισα
22 Λο̣ύ̣κιοςΛούκιος Οὐαλέ̣ριο̣ςΟὐαλέριος Λ̣οικρητανὰςΛοικρητανὰς ἐσφρά[γισα]ἐσφράγισα
23 Π̣ούπ̣λιοςΠούπλιος Μ̣|gap:7|θ̣ινὸςΜ|gap:7|θινὸς ἐσφ<ρ>άγισα⊱ἐσφράγισα
24 |gap:?| sịg̣navisignavi