Sematia

chla.29.880.xml

TM: 383110HGV: 383110Date: – Place:

1a m1 S-1 |gap:?_lines| ṭraḍotrado ma[ncipo]q̣[ue]mancipoque |gap:8| ❨q̣(uon)[d(am)]❩quondam [|g:dipunct|]|g:dipunct| [aderit]aderit [,],
1a-1 [glo]∤[r]ị[o]ṣẹglo∤riose
1 rec̣ọrdaṭiọnisrecordationis patris mei , argenti libras
2 quinquaginta|num:50|: in reditibus solidos centum ,
3 id est massae |g:dipunct| Firmidianae |g:dipunct| territorio
3-4 Urbi∤ṇatiUrbi∤nati
4 |g:dipunct| et |g:dipunct| |gap:4|lianae |g:dipunct| territorio Lucense
5 constitutarum uncias senas , idest earum massarum
5-6 me∤diam
6 quantitatem cum omni instructo
6-7 instru∤mentoque
7 suo omnibusque ad se pertinentibụspertinentibus ,
8 cum ∼adti[guis]∽attiguis cọloniciscolonicis subsequentibusque suis ,
9 finibus , terminis , servitutibusque earum , cum
10 mancipiis , quae in designatis massis esse
10-11 nos∤cuntur
11 , et , sịsi q̣ụaqua tempore hoc barbarici ex eisdem
12 lapsa repperiri potuerint , tenendi , per huius meae
13 paginam largitatis dominos et procuratores vos in re
14 vestra instituens , et revocandi damus licentiam .
15 S-2 in ornatu |g:dipunct| pariter conferimus , et veste , solidos
16 quinquaginta|num:50| , ut a praesenti ∼diae∽die ∼integra∽integram
16-17 domi∤nii
17 potestatem habentes , in ịụraiura vestrae
18 beatitudinis vindicetis ; S-3 quae mihi obvenerunt
19 ex successione |g:dipunct| Aderit , ❨gl(oriosae)❩gloriosae ❨r(ecordationis)❩recordationis , pạtrispatris mei , cuius
19-20 eti∤am
20 hoc me perfecisse mandato manifeste
21 profiteor . S-4 ex quibus rebus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis |g:dipunct| Ademunt ,
22 qui et Andreas appellatur , naturali ❨q(uon)d(am)❩quondam patris
23 mei , argenti libras quindecim ιε|num:15| , massarum
24 ❨s(upra)s(crip)tarum❩suprascriptarum uncias singulas semis cum omnibus
25 ad se pertinentibus , in ọrnaṭụornatu vel veste solidos
26 quinquaginta|num:50| |g:dipunct| nihilominus conferatis
27 titulo largitatis |g:dipunct| contra quam donationem
27-28 nul∤lo
28 tempore nullaque ratione |g:dipunct| me , posteros
29 successoresque meos venturos esse polliceor ,
30 invocato tremendi |g:dipunct| diem iudicii , et salutem
30-31 in∤victissimi
31 principis obtestans Romanum
32 gubernantis imperium , ∼praecipuae∽praecipue cum haec
33 ex̣ex mandatọmandato patris ∼perficerim∽perfecerim et defensione
34 ∼adque∽atque solaciis vestris me contineri non sit
34-35 am∤biguum
35 , ut et ∼tuitionem∽tuitio vestramvestra{m} adversus
36 ∼violentus∽violentos ∼inpetos∽impetus nobis etiam tempore futuro
37 ∼praestitur∽praestetur . S-5 ergo , quae tradenda erant , tradidimus ,
38 quae mancipanda erant , mancipavimus .
39 S-6 huic tam legaliter ∼pefecte∽perfectae donationi ❨d(o)l(um)❩dolum ❨m(alum)❩malum
40 abesse afuturumque esse promittimus ; S-7 quarụmquarum
41 rerum ❨s(upra)s(crip)tarum❩suprascriptarum triginta|num:30| dierum ususfructus
42 est nobis pro traditionis sollemnitate retentio .
43 S-8 gestis etiam , quibus volueritis , allegandi
44 liberum ex nostra ∼permissionae∽permissione , nostrum
44-45 ulte∤rius
45 minime requirentes consensu sumatis
46 arbitrium: promittentes quoque , si
46-47 necessa∤rium
47 fuerit , inter acta praebetura responsum ,
48 quaeạdmodumquaeadmodum et in praesenti curialibus
49 huiusce urbis sum professa . S-9 quam largitatem
50 omni iuris soliditate et maturo firmatam
50-51 con∤silio
51 Severo ❨for(ensi)❩forensi ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis scribendam dictavi ,
52 cui propriae manus tam ego quam Filithanc ,
53 vir ❨subl(imis)❩sublimis , iugalis meus , propter ignorantiam
54 litterarum signa ∼inpraessimus∽impressimus , et testibus ∼optuli∽obtuli
55 ∼suscribendam∽:subscribendam: stipulationis et sponsionis
56 robore confirmatam vobis , beatissimis
56-57 archi∤❨episc(opis)❩archi∤episcopis
57 actoribusque vestris , coram
57-58 ∼suscriben∤tibus∽subscriben∤tibus
58 tradidi ❨imp(erii)❩imperii ❨dom(ini)❩domini ❨n(ostri)❩nostri Iustiniano anno
59 vicensimo septimo , sub ❨d(ie)❩die ❨prid(ie)❩pridie ❨Nonar(um)❩Nonarum Aprilium ,
60 duodecies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum Basili ❨Iun(ioris)❩Iunioris ❨v(iri)❩viri ❨c(larissimi)❩clarissimi . S-10 actum Ravenna
61 in domo iuris iugalis donatricis , ❨ind(ictione)❩indictione prima .
62 S-11 signum |g:stauros| Ranilonis , ❨subl(imis)❩sublimis ❨f(eminae)❩feminae , ❨s(upra)s(criptae)❩suprascriptae donatricịṣdonatricis .
63 S-12 signum |g:stauros| Felithanc , ❨v(i)r(i)❩viri ❨subl(imis)❩sublimis , ❨iugal(is)❩iugalis ❨s(upra)s(crip)❩taesuprascriptae ,
64 quae ego Severus ❨for(ensis)❩forensis inclusi .
65 S-13 |g:stauros| Laurentius , ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis , huic donationi rogatus a Ranilone , ❨subl(imi)❩sublimi ❨f(emina)❩femina , donatrice , eius[que]eiusque
66 iugale Felethanc , ❨subl(imi)❩sublimi ❨v(iro)❩viro , quibus me ∼presente∽praesente ∼relicta∽relecta est , e[t]et
67 [sig]ṇasigna fecerunt , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et me ∼presente∽praesente est tradita donatio .
68 S-14 |g:stauros| Arborius , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , huic donationi rogatus a Ranilone , ❨s(u)bl(imi)❩sublimi ❨f(emina)❩femina , donatrice , ∼eiusquae∽eiusque iugale
69 FilitḥancFilithanc , ❨subl(imi)❩sublimi ❨v(iro)❩viro , quibus me praesente ∼relicta∽relecta est , et signạsigna ∼fecirent∽fecerunt ,
70 testis ∼suscribsi∽subscripsi , et me praesente eṣtest
71 tradita donatio .
72 S-15 |g:stauros| Bassus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , huic donationi rogatus a Ranilone , ❨subl(imi)❩sublimi ❨f(emina)❩femina , donatrice ,
72-73 eius∤que
73 iugale Felithanc , ❨subl(imi)❩sublimi ❨v(iro)❩viro , quibus me praesente ∼relicta∽relecta est ,
74 et signa fecerunt , testis ∼suscribsi∽subscripsi , et me praesente est
75 tradita donatio . S-16 ego Bassus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ∼suscribsi∽subscripsi .
76 S-17 |g:stauros| Amantius , ❨v(ir)❩vir ❨s(pectabilis)❩spectabilis , huic donationi rogatus a ∼ranilione∽Ranilone , ❨subl(imi)❩sublimi ❨f(emina)❩femina , donatrice , ∼eiusquae∽eiusque
77 iugale Felithanc ❨subl(imi)❩sublimi ❨v(iro)❩viro , quibus me ∼presente∽praesente ∼relicta∽relecta ẹṣṭest , et signa fecerunt ,
78 ∼testes∽testis ∼suscribsi∽subscripsi , et me praesente est tradita donatio .
79 S-18 |g:stauros| ẹg̣oego |gap:8| huic donationi rogatus a Ranilone , ❨sub(limi)❩sublimi ❨f(emina)❩femina , donạṭricedonatrice , eiusque iugal[e]iugale
80 [Fe]lị[t]ḥạṇ[c]Felithanc [,], ❨[su]ḅḷ(imi)❩sublimi [❨v(iro)❩]viro , quibus me p̣ṛaesentepraesente ∼relicta∽relecta eṣtest , eṭet ṣịg̣[n]asigna fecerunt ,
81 testis ∼suscribsi∽subscripsi , eṭet ṃeme praesente esṭest trạdịṭạtradita donatio .
82 S-19 ego Severus ❨for(ensis)❩forensis , ∼scribtor∽scriptor , hanc donationem perfec̣ṭ[a]ṃperfectam
83 et ∼conpletam∽completam absolvi die et ❨duodec(ies)❩duodecies ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum ❨s(upra)s(crip)❩ṭọsuprascripto .