Sematia

chla.29.865.xml

TM: 121943HGV: 121943Date: – Place:

1a m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:5| ṃemorạ[to]memorato [G]ạudiosoGaudioso sub iụṣịụ[randum]iusiurandum [t]ṛạḍị[tam]traditam [vidi]vidi .
1 S-2 |gap:3|[st]inus|gap:3|stinus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨dom(esticus)❩domesticus ❨num(eri)❩numeri ❨fel(icum)❩felicum ❨let(orum)❩letorum ❨iur(e)❩iure , ∼uhic∽huic ∼usufructoarie∽usufructuariae ⸢donationis⸣donationis ❨chartul(ae)❩chartulae ❨s(upra)s(jrip)ti❩suprasjripti h[ortus]hortus
3 [in]in [integro]integro , qui est in pergulis exornatus , cum usu cortis et putei ∼adque∽atque ingres[so]ingresso [et]et [egres]ṣ[o]egresso [,], [n]ẹcnec ṇonnon et ∼parite∽pariter a plateiạplateia ve[l]vel omnibus ad ∼eondem∽eumdem pertin[entibus]pertinentibus [,],
3-4 [si]∤[cut]si∤cut
4 [superius]superius legitur , facta a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼gaudiuso∽Gaudioso ∼reverentisṣ[imo]∽reverendissimo
4-5 [defenso]∤[re]defenso∤re
5 [❨s(an)c(t)ae❩]sanctae [e]c̣clesiaeecclesiae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , donatore , in ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta ∼scam∽sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate eccḷẹṣịạecclesia , qụịqui [me]me
5-6 [prae]∤[sente]prae∤sente
6 ∼ṣuscribsit∽subscripsit , et coram nobis ei relicta est , ∼rogatọs∽rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Gaudị[o]ṣọGaudioso [testis]testis
7 ∼[subscri]bsi∽subscripsi , et hanc chartulam ∼posita∽positam super ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼evvangelia∽evangelia actionariiṣactionariis
7-8 ∼[prae∤fa]ṭe∽prae∤fatae
8 ∼aecclesiae∽ecclesiae a memorato ∼gaudiuso∽Gaudioso sub iusiurandum tra[d]i[tam]traditam [vidi]vidi .
9 S-3 |gap:5| ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ⊰ουικουικ ουσοφρουκτο̣υαριαιουσοφρουκτουαριαι δονατζιονες χαρτουλαι⊱χαρτουλαι
10 ⊰|gap:4|ν̣|gap:4|ν εντ̣ε̣γροεντεγρο κο̣|gap:1|κο|gap:1| εστ ιν περγολις εξορνατου̣ςεξορνατους κομ ο̣υ̣ς̣|gap:2|ους|gap:2|
11 |gap:4|ις εδ πουτει αδκοιαι ινγρεσο εδ εγρεσο νεγ νον
12 |gap:4|ριετε α πλατεα υελ ομνιμ̣ουςομνιμους αδ εοδεμ
12-13 περτενεν̣∤|gap:4|υςπερτενεν∤|gap:4|υς
13 σικοδ⊱σικοδ superius ⊰λεγιτορλεγιτορ φακτα α⊱α suprascripto ⊰ΓαυζιουσοΓαυζιουσο
13-14 ρευ|gap:1|∤|gap:8|μ̣ορευ|gap:1|∤|gap:8|μο
14 δεφενσορε σαντε εκκλεσιαι ραυενατες
15 |gap:6|ρε ιν⊱ιν suprascripta ⊰σαντασαντα ραυενατεμ εκκλεσιε̣εκκλεσιε κο̣ικοι με
16 |gap:6|τε σουσκριψιδ εδ κοραμ νου̣ι̣ςνουις αι|gap:1| ρελικτα εστ
17 |gap:5|ους α⊱α suprascripto ⊰Γα̣υζιουσοΓαυζιουσο τεστες σουσκριψι εδ ανκ
18 |gap:5|λαμ ποσιτα σουπερ σαντα ευανγελια
18-19 ακτζιον̣|gap:1|∤|gap:4|ακτζιον|gap:1|∤|gap:4|
19 π̣ρεφατεπρεφατε εκκλεσιαι α μεμορατο Γαυζιοσο σουβ
20 |gap:3|σι̣υρανδομ|gap:3|σιυρανδομ τραδεταμ υιδι .⊱.
21 S-4 |gap:5| , ❨ḍọm(esticus)❩domesticus ❨num(eri)❩numeri ❨fel(icum)❩felicum ❨leton(um)❩letonum , huic usufructuariae donationis ❨chartul(ae)❩chartulae ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti hor[tus]hortus
22 [in]in [integr]ọintegro , qui est in pergulis exọrnatusexornatus , cum usu curtis et putei ∼adque∽atque ingreṣ[so]ingresso
23 [et]et [egre]ṣṣọegresso , nec non et ∼pariaete∽pariete a platea vel omnibus ad ∼eumdem∽eundem pertinenṭịbụṣpertinentibus ,
23-24 [si]∤[cut]si∤cut
24 [❨sup(erius)❩]superius ḷẹgiturlegitur , facta |g:dipunct| a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼gaudiosum∽Gaudioso ∼reverentiss∽reverendissimo ∼defensure∽defensore ∼scẹ∽sanctae ❨ẹc̣[c(lesiae)]❩ecclesiae
25 [❨Rav(ennatis)❩]Ravennatis [,], ∼[do]natrem∽donatore , in ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate ∼aecccl∽ecclesia , qui me praesente ∼suscripsit∽subscripsit , ẹtet
25-26 [co]∤[ram]co∤ram
26 [nobis]nobis ei ∼relicta∽relecta est , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto ∼gaudiosum∽Gaudioso testis ∼suscribsi∽subscripsi , et hanc
26-27 [char]∤[tulam]char∤tulam
27 [p]ọsitampositam ❨sup(er)❩super ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼evvangel∽evangelia actionariis ∼praefate∽praefatae ∼aecccl∽ecclesiae a
27-28 me[mo]∤[rato]memo∤rato
28 ∼[gau]ḍiosum∽Gaudioso ∼sup∽sub ❨iusiurand(um)❩iusiurandum traditam vidi . S-5 |g:stauros|
29 |gap:5| , ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ∼scol∽scholaris ∼scole∽scholae gentilium , huic ∼usumfuructuarie∽usufructuariae donationis
30 ∼[chartu]ḷe∽chartulae ∼sste∽suprascripta ∼ortus∽hortus in integro , qui est ∼im∽in pergolis exornatus , cum
31 [usu]usu c̣ọrtiscortis et putei ∼adque∽atque ingresso et egresso , nec non ∼e∽et ∼pariitẹ∽pariete [a]a
32 [platea]platea [ve]ḷvel oṃnibusomnibus ad eodem pertinentibus , sicut superius legitụ[r]legitur [,],
32-33 [ro]∤[gatus]ro∤gatus
33 [a]a [❨s(upra)s(crip)❩to]suprascripto GaudioṣọGaudioso ∼re[veren]tissimo∽reverendissimo ❨def(ensore)❩defensore ∼sce∽sanctae ∼aegl∽ecclesiae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , ∼donatur[e]∽donatore [,], [in]in
34 [❨s(upra)s(crip)ta❩]suprascripta [❨s(an)c(t)❩]ạsancta ❨Rav(ennate)❩Ravennate ∼aegl∽ecclesia , qui me ∼presente∽praesente ∼suscripsi∽subscripsi , et ∼quoram∽coram nob[is]nobis [ei]ei
35 [relecta]relecta [e]ṣṭest , rogatus a ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto Gaudioso testis ∼suscripsi∽subscripsi , et hanc
35-36 ∼c[a]ṛ∤[tula]∽char∤tulam
36 ∼p̣[osi]ta∽positam super ∼sacta∽sancta |g:dipunct| ∼evvangelia∽evangelia |g:dipunct| actionarii<s>actionariis ∼sce∽sanctae ∼aegl∽ecclesiae |g:dipunct|
36-37 ∼pref[a∤te]∽praefa∤tae
37 a memorato Gaudioso ∼suụb∽sub ∼iuxịụṛạndum∽iusiurandum traditam vidi .
38 S-6 |gap:5|us , ❨pr(i)m(icerius)❩primicerius ∼scol∽scholae ❨for(ensium)❩forensium ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rạv(ennae)❩Ravennae ∼seọ∽seu ❨Class(is)❩Classis |g:stauros| ,
39 ∼[scri]btor∽scriptor huius usufructuariae donationis
39-40 char∤[tulae]char∤tulae
40 ḥ[o]rtushortus in integro , qui est in pergulis ∼exhornatus∽exornatus ,
41 [cum]cum [o]ṃnibusomnibus ad eodem pertinentibus ∼seo∽seu
41-42 adiacen∤[tibus]adiacen∤tibus
42 [,], [et]et cum ingreso et egresso , sicut superius legitur , [post]post [ro]borationeroboratione testium atque ∼tradetam∽traditam [comple]vicomplevi et absolvi . S-7 |g:stauros|
45 ❨not(i)t(ia)❩notitia testium , idest
46 |gap:5|ạtius|gap:5|atius , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨dom(esticus)❩domesticus ❨num(eri)❩numeri ❨fel(icum)❩felicum ❨let(orum)❩letorum .
47 S-8 |gap:4|stinus , ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨dom(esticus)❩domesticus ❨num(eri)❩numeri ❨fel(icum)❩felicum ❨let(orum)❩letorum .
48 S-9 |gap:8|us , ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ṣc̣ọḷ|gap:4|scol|gap:4| Class|gap:?| .