Sematia

chla.21.717.xml

TM: 121942HGV: 121942Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| et in ius domịṇị[umque]dominiumque [❨s(an)c(t)ae❩]sanctae [ecclesiae]ecclesiae [❨Rav(ennatis)❩]Ravennatis [in]in [perpetuo]perpetuo
2 transcribo , cedo , trado et mancipo , id est ex fundum ,
3 cui vocabulum est Balonianum , omnem
3-4 portiuncu∤lam
4 meam in integro cum terris et vineis et omnibus
5 generaliter et specialiter ad memoratam
5-6 portiun∤culam
6 meam longo lateque pertinentibus ,
6-7 constitu∤tum
7 territorio Arimenensi inter adfines
7-8 circumcir∤ca
8 , tam in ❨s(upra)s(crip)to❩suprascripto fundo Baloniano quam in aliis
9 fundis possedente supradicta ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨Rav(ennati)❩Ravennati ecclesia ,
10 qui nunc sunt , et si qui alii adfines sunt , ❨q(ua)❩qua ❨q(uemque)❩quemque ∼tt∽tangit et
11 populum , finibus , terminis , campis , pratis , pascuis ,
12 silvis , salectis , sationalibus , vineis , arbustis , arboribus
13 pomiferis , fructiferis et infructiferis , diversisque
13-14 gene∤ribus
14 , vineis{vineis} ,{,} arbustis{arbustis} ,{,} arboribus{arboribus} pomiferis{pomiferis} ,{,} fructiferis{fructiferis}
15 et{et} infructiferis{infructiferis} ,{,} diverisisque{diverisisque} generibus{generibus} , rivis , fontibus , aquis
16 ∼perennis∽perennibus , liminibus limitibusque suis omnibus
16-17 omni∤que
17 iure proprietateque eius , sicuti a me meaque patrona ,
18 auctores et proauctores , bono , optimo , maximo et
18-19 in∤concusso
19 iure possessum est , atque nunc usque in ❨h(anc)❩hanc ❨d(iem)❩diem
20 ri[t]erite ∼possedetur∽possidetur , ita et a me traditur a praese[n]tipraesenti d[i]edie
21 ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ecclesiae ❨Rav(ennati)❩Ravennati pro ∼remedium∽remedio animae meae
22 ∼im∽in perpetuo ∼possedendum∽possidendum . S-2 venientem mihi ex ❨desṭ(inatione)❩destinatione ❨ṣ(upra)ṣ(crip)❩{suprascrip}
23 ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae ❨q(uon)d(am)❩quondam Theudifarae , patronae meae , quam mihi
23-24 con∤cessit
24 ad confirmandam libertatem ; S-3 de ∼quam∽qua
24-25 praefa∤tam
25 portionem meam in integro fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Baloniani
26 cum omnibus ad se generaliter pertinentibus ∼reteneo∽retineo
27 mihi usufructu dierum decem|num:10| , quod possit
27-28 supra∤dictae
28 ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ❨Rav(ennati)❩Ravennati ecclesiae actoribusque eius , ut leges
29 censeunt , pro sollemni et corporali traditione consṭạreconstare .
30 S-4 post vero transactos dies usufructuarios meos
30-31 memo∤ratam
31 portionem fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti ❨p(rae)d(ic)ta❩praedicta ecclesia ❨Rav(ennas)❩Ravennas
31-32 actores∤que
32 eius habeant , teneant , ∼possedeant∽possideant , iuri dominioque
33 more , quo voluerit , ∼im∽in perpetuo vindicent atque defendant ;
34 S-5 vel quidquid ex eadem portionem iuris mei facere
34-35 malu∤erint
35 , per quolibet contractu , liberam et perpetem in
36 omnibus habeant potestatem . S-6 contra quam etiam
36-37 ∼inrevocabilem∽ir∤revocabilem
37 donationis meae paginam polliceor
37-38 num∤quam
38 esse venturam , neque per me neque per heredes
39 successoresque meos , adversus ❨p(rae)d(ic)ta❩praedicta ❨s(an)c(t)a❩sancta ecclesia ❨Rav(ennate)❩Ravennate
40 actoresque eius , quoniam et ∼legebus∽legibus cautum est , ut quod
41 semel in loca venerabilia donatum vel quoquo modo
42 cessum fuerit , nullo modo revocetur ; S-7 et pro maiori
42-43 ∼firmi∤tatem∽firmi∤tate
43 iurata dico per ❨D(eu)m❩Deum omnipotentem et ❨s(an)c(t)a❩sancta quattuor
44 evangelia , quas corporaliter manibus meis teneo ,
44-45 salu∤temque
45 ❨dom(inorum)❩dominorum ∼nn∽nostrorum invictissimorum principum Augustorum ,
46 Romanum ∼guvernantum∽gubernantum ❨imp(erium)❩imperium , ∼adtestione∽attestione confirmo
47 me , ut superius dixi , contra numquam esse venturam ,
48 sed inviolabiliter tam me quam heredes meos
48-49 conser∤vatura
49 esse spondeo , excluso erga me omnium legum
50 beneficia , quae de revocandis donationibus et de sexu
51 femineo Belliianus senatusconsultus mulieribus
52 subvenire adsolet , quoniam ad hanc largitatem
52-53 me∤am
53 sponte et ∼habeta∽habita deliberatione perveni , nullius
54 cogentis ❨imp(erio)❩imperio nec suadentis ∼inpulso∽impulso , et haec
54-55 ∼inrevocabi∤liter∽irrevocabi∤liter
55 me ∼donasse∽donavisse profiteor . S-8 quam donationis meae
56 paginam omni vi , dolo , metu et ∼circumscribtione∽circumscriptione cessante
57 Bono , tabellioni huius civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , rogatario meo ,
57-58 scriben∤dam
58 dictavi , in qua subter propria manu pro ignorantia
59 litterarum signum venerabilem ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis feci , et
60 testibus a me ∼rogitis∽rogatis ∼optuli∽obtuli ∼suscribendam∽:subscribendam: quam si
61 gestis municipalibus allegare voluerint actores
61-62 eccle∤siae
62 , liberam tribui ex more licentiam allegandi , de qua re
63 et de quibus omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis stipulatione et sponsione
63-64 sol∤lemniter
64 interposita . S-9 actum ❨Rav(enna)❩Ravenna , ❨imp(erio)❩imperio et die ❨s(upra)s(crip)❩tosuprascripto . S-10 |g:chirho|
65 signum |g:stauros| Sisiverae ❨h(onestae)❩honestae ❨f(eminae)❩feminae , ❨s(upra)s(crip)tae❩suprascriptae donatricis , omnia ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta
66 agnoscentis et consentientis , cui et relecta est . S-11 |g:chirho|
67 |g:stauros| Armatus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ∼scolar∽scholaris , huic chartulae donationis portionis in integro
68 fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Baloniani cum omnibus ad se generaliter
68-69 pertinen∤tibus
69 , sicut superius legitur , ∼facte∽factae in ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼ecclisia∽ecclesia ❨Rav(ennate)❩Ravennate a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta
70 Sisevira ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , donatrice , quae me praesente signum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis fecit ,
71 et coram nobis ei ∼relicta∽relecta est , rogatus ab eadem ad signum eius
72 roborandum pro ea testes et chirocrista ∼suscribsi∽subscripsi , et de
72-73 con∤servandis
73 omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis ad evangelia corporaliter praebuit
74 sacramenta , et hanc donationem a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Sisevera Palumbo ❨v(iro)❩viro ❨v(enerabili)❩venerabili ,
75 ❨diac(ono)❩diacono et vicedomino , traditam vidi . S-12 |g:stauros|
76 |g:stauros| Adquisitus , ❨opt(io)❩optio ❨num(eri)❩numeri ❨vict(ricium)❩victricium ❨Mediol(anensium)❩Mediolanensium , huic ∼chartule∽chartulae donationis portionis in integro
77 fundi ❨s(upra)s(crip)t(i)❩suprascripti Baloniani cum omnibus ad se generaliter pertinentibus , sicut superius
78 legitur , factae in ❨s(an)c(t)ae❩sanctae ∼aeccl∽ecclesiae ❨Rav(ennati)❩Ravennati a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Sisevira ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , donatrice , ∼que∽quae me
78-79 praesen∤tem
79 signum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis fecit , et ∼quoram∽coram nobis et ∼relicta∽relecta est , rogatus ab eade[m]eadem
80 testis ∼suscribsi∽subscripsi , et de ∼cunserbandis∽conservandis ∼omnia∽omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis ad evangelia
80-81 corpora∤liter
81 praebuit sacramenta , et hanc ∼donatione∽donationem a ❨s(upra)s(crip)t(a)❩suprascripta Sisevira
82 Palumbo ❨v(iro)❩viro ❨v(enerabili)❩venerabili , ❨diac(ono)❩diacono et ∼vicedominum∽vicedomino traditam vidi .
83 S-13 ⊰|g:stauros||g:stauros| Ιαννης , σουρος ναγουζατρο , ουεικι καρετουλε δωναζι|gap:2|νε πορεζονε
84 ειν ιντεγρω φο̣νδιφονδι ς(…)ς(…)ς…ς… Βαλονιανι κον ωμενιβως αδ σε γε̣νεραλιτεργενεραλιτερ
84-85 περτι∤νεντιβους
85 , σικοδ σουπεριος λεγετω̣ρλεγετωρ , φακτε εν σανκτα ❨εκκ(λεσια)❩εκκλεσια
85-86 Ραβινα∤τε
86 α ς(…)ς(…)τας…ς…τα Σισιβερα ❨η(ονεστα)❩ηονεστα φ(…)φ… δωνατρικι , κουαε με πρεσεντε σιγνουμ
87 σανκτε κρουκες φικετ , εδ κοραμ νοβις ει ρελικτα εστ , τηστης
88 σουσκριψη , εδ δε κονσερβανδις ωμνιβος ς(…)ς(…)τιςς…ς…τις αδ ευανγελια
89 κορποραλιτερ πρεβουητ σακραμεντα , ετ ανκ δωναζιονεμ
90 α ς(…)ς(…)τας…ς…τα Σισεβερα Παλο̣μβοΠαλομβο β(…)β… β(…)β… διακονον ετ βικεδωμενον τραδε|gap:3| βιδι . S-14 |g:stauros|⊱|g:stauros|
91 |g:stauros| Laurentius ❨v(ir)❩vir ❨st(renuus)❩strenuus , ex ∼epod∽ypodecta , huic ∼chartule∽chartulae donationis portionis in integro ❨fund(i)❩fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti
92 Baloniani cum omnibus ad se generaliter pertinentibus , sicut superius legitur ,
93 ∼facte∽factae in ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼ecl∽ecclesia ❨Rev(ennate)❩Revennate a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Sesivira ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina , donatrice , ∼que∽quae me praesente
94 signum ❨s(an)c(t)ae❩sanctae crucis fecit , et coram nobis ei ∼relictum∽relectum est , rogatus ab eadem
95 testis ∼suscribsi∽subscripsi , et de conservandis omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis ad ∼evvangelia∽evangelia
95-96 corpora∤liter
96 praebuit sacramenṭạsacramenta , et hanc ∼d[onat]ione∽donationem a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Sesivira Palumbo
97 ❨v(iro)❩viro ❨v(enerabili)❩venerabili diacono et vicedomino traditam [vi]dividi .
98 S-15 |g:stauros| IụlinusIulinus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus huic chartulae donationis portionis in integro fụndifundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Baloniani
99 cum omnibus ad se generaliter pertinentibus , sicut superius legitur , ∼facte∽factae
100 in sancta ❨eccl(esia)❩ecclesia Ravennate a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Sisivera ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina ,
100-109 ∼do∤natricae∽donatrice
109 , quae me
109-101 prae∤sente
101 signum sanctae crucis fecit , et coram nobis ei ∼relicta∽relecta est ,
102 rogatus ab eadem testis ∼suscribsi∽subscripsi , et de conservandis omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis
103 ad ∼evvangelia∽evangelia corporaliter praebuit sacramenta , et hanc donationem
104 a ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta Sisevera Palumbo ❨v(iro)❩viro ❨v(enerabili)❩venerabili , ❨diac(ono)❩diacono et ∼vicedomeno∽vicedomino , traditam vidi . S-16 |g:stauros|
105 |g:stauros| Iuvinus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ∼orrearius∽horrearius , huic ∼cartule∽chartulae ∼donacionis∽donationis donationis portionis
106 in integro fundi ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Baloniani cum omnibus ad se
106-107 gene∤raliter
107 pertinentibus , sicut superius legitur , ∼factẹ∽factae
108 in ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼eclesia∽ecclesia ❨Rav(ennate)❩Ravennate a ∼sipraiscripta∽suprascripta Sisevera ❨h(onesta)❩honesta ❨f(emina)❩femina ,
108-109 ∼do∤natricae∽do∤natrice
109 , ∼que∽quae me ∼presente∽praesente signum ∼sce∽sanctae crucis fecit ,
110 et coram nobis ei ∼relegta∽relecta est , rogatus ab eadem
111 testis subscripsi , et de ∼conserbandis∽conservandis omnibus ❨s(upra)s(crip)tis❩suprascriptis ad
112 ∼evvangelia∽evangelia corporaliter ∼prebuit∽praebuit sacramenta , et
113 hanc ∼donacionem∽donationem a ∼sipraiscribta∽suprascripta Sisevera Palumbo
114 ❨v(iro)❩viro ❨v(enerabili)❩venerabili , diacono et vicedomino , traditam vidi . S-17 |g:stauros|
115 |g:chirho| Bonus , tabellio civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , ∼scribtor∽scriptor huius
116 chartulae donationis portionis in integro fundi
117 ❨s(upra)s(crip)ti❩suprascripti Baloniani cum omnibus ad se
117-118 genera∤liter
118 pertinentibus , sicut superius legitur , post
118-119 robora∤tam
119 a testibus atque traditam complevi et absolvi . S-18 |g:chirho|
120 notitia testium , idest
121 Armatus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨schol(aris)❩scholaris et ❨coll(ectarius)❩collectarius a ❨s(an)c(t)a❩sancta ❨eccl(esia)❩ecclesia , ad signum .
122 S-19 Adquisitus ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , optio numeri ❨Mediol(anensium)❩Mediolanensium .
123 S-20 Iohannis ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , negotiator Syrus , a Caput porticus .
124 S-21 Laurentius ❨v(ir)❩vir ❨st(renuus)❩strenuus , ex ❨ypod(ecta)❩ypodecta ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Fanestr(is)❩Fanestris .
125 S-22 Iulinus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , qui fuit ❨adi(utor)❩adiutor ❨q(uon)d(am)❩quondam Marcatoris .
126 S-23 Ịụ[vinu]ṣIuvinus ❨ṿ(ir)❩vir ❨ḥ(onestus)❩honestus , ḥorṛ|gap:12|horr|gap:12| |g:chirho|