Sematia

chla.21.714.xml

TM: 131505HGV: 131505Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?| ∼ravennate∽Ravennatem ad omnia ❨s(upra)s(crip)ta❩suprascripta consensi et ∼susc̣ṛibṣị∽subscripsi |gap:8|
2 testes , ut ∼suscriberent∽subscriberent , ∼conrogavi∽corrogavi . S-2 Albanione cum uxore et filiạfilia
3 ịṇgenuosingenuos ẹṣseesse volo , civesque RomanọṣRomanos , ṇequeneque f̣ạc̣|gap:1|ḷ|gap:5|fac|gap:1|l|gap:5| ṣec̣uriṭ[at]ẹsecuritate |gap:2|ṇ|gap:2|n ọf̣f̣ị|gap:8|offi|gap:8| .
4 S-3 [Iohannis]Iohannis vir ❨st(renuus)❩strenuus huic ∼testamentum∽testamento rogatus a ṂannaneMannane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto , filio ❨q(uondam)❩quondam Nanderit , ipso praes[ente]praesente
5 [et]et ∼[su]scribente∽subscribente , atque ei testamentum relictum , per quo constituit heredem ❨s(an)c̣(t)am❩sanctam
6 [e]c̣c̣lesiamecclesiam catholicam ∼ravennate∽Ravennatem testis ∼suscribsi∽subscripsi . S-4 |g:stauros| ego ❨Ioha(nnis)❩Iohannis |g:stauros| |gap:?| .
7 S-5 [Emili]anusEmilianus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨scr(i)n(iarius)❩scriniarius ❨gl(oriosae)❩gloriosae ❨s(edis)❩sedis , huic ∼testamentum∽testamento rogatus a Mannane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto ∼testatuṛẹ∽testatore ,
8 [fili]ọfilio ❨q(uon)d(am)❩quondam Nanderit , ipso praesente et ∼suscribente∽subscribente , ∼adque∽atque testamentum , per quo
9 [con]ṣtituitconstituit ∼hhdem∽heredem ❨s(an)c(t)am❩sanctam ecclesiam catholicam ∼ravennate∽Ravennatem , testis ∼susc̣ṛịḅ[si]∽subscripsi .
10 S-6 [Ric]citancRiccitanc ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus huic testamento rogatus a Mannane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto testatore , filio ❨q(uon)d(am)❩quondam
11 [Nand]eritNanderit , ipso praesente et ∼suscribente∽subscribente , ∼adque∽atque ei testamento
11-12 reli[c]∤[to]relic∤to
12 [,], [pe]ṛper quo constituit ∼hhdem∽heredem ❨s(an)c(t)am❩sanctam ecclesiam catholicam ❨Rav(enna)❩temRavennatem ,
13 [tes]tistestis ∼suscribsi∽subscripsi . S-7 |g:stauros| Riccitanc ∼suscribsi∽subscripsi . S-8 |g:stauros|
14 [T]he[o]dosiusTheodosius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨mag(ister)❩magister ❨l(itterarum)❩litterarum , huic testamẹṇṭ[o]testamento rogatus a Mannane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto testatore ,
15 [filio]filio ❨q(uon)d(am)❩quondam Nanderit , ipso praesente et ∼suscribente∽subscribente , atque ei testamenṭụ[m]testamentum
16 [reli]ctumrelictum , per quo constituit heredem ❨s(an)c(t)am❩sanctam ecclesiam catholicam
17 [Rave]nnatemRavennatem , testis ∼suscribsi∽subscripsi . S-9 |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
18 [Andreas]Andreas [❨v(ir)❩]vir ❨h(onestus)❩honestus huic ∼testamentum∽testamento rogatus a Mannane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto testatore , filio ❨q(uon)d(am)❩quondam NanderiṭNanderit ,
19 [ipso]ipso ∼[pr]esente∽praesente et ∼suscribente∽subscribente , ∼adque∽atque ei relicto , per quo constituit heredeṃheredem
20 [❨s(an)c(t)❩am]sanctam ∼ecclesia∽ecclesiam ❨Rav(ennatem)❩Ravennatem , testis ∼suscribsi∽subscripsi .
21 S-10 [Quiria]cusQuiriacus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ∼orr∽horrearius ∼uhic∽huic ∼testamentu∽testamento rogatus a Mannane ❨v(iro)❩viro ❨d(evoto)❩devoto ∼testature∽testatore , fiḷị[o]filio
22 [❨q(uon)d(am)❩]quondam [N]ạnderitNanderit , ipso ∼presente∽praesente et ∼suscribente∽subscribente , ∼adque∽atque ei ∼testamentu∽testamentum relictum ,
23 [per]per quo ∼costituit∽constituit ∼hiride∽heredem ∼sca∽sanctam ∼eclisia∽ecclesiam ∼ravennatis∽Ravennatem testis ∼suscribsi∽subscripsi . S-11 ⊰χμγ⊱χμγ .
24 S-12 ⊰εγοεγο Πετρος⊱Πετρος ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ⊰κολεκταριωςκολεκταριως ουει τησταμηντων ρογατος α Μαννα[νη]Μαννανη .⊱.
25 S-13 [❨v(iro)❩]viro [❨d(evoto)❩]devoto ⊰τηστατωρητηστατωρη , φιλιως κωμδα Ναρδερη , ηψου πρησεντη ετ σουσκριυ̣εν[τη]σουσκριυεντη ,
26 [ατκο]ηατκοη ει τησταμεντω ρηλεκτου , περ κου κουστιτουετ ερηδε σαντα ηκλισια .
27 S-14 [καθο]λ̣εκακαθολεκα Ραβεννατη , τηστης σουσκριψιν .⊱. S-15 |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros|
28 [Iulianus]Iulianus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ∼scribt[or]∽scriptor ḥ[u]ị[u]shuius ∼c[artul]∽chartulae ẹ[t]et ❨adi(utor)❩adiutor IohannịsIohannis ❨forens(is)❩forensis , habens staṭịọṇ[em]stationem
29 [apud]apud [s]anctamsanctam Iohannem Baptista , ∼suscriptum∽subscriptum ∼conplevi∽complevi .
30 S-16 [Me]lminiusMelminius Cassianus ❨Iun(ior)❩Iunior ❨mag(istratus)❩magistratus recitata apud me charta
31 [test]amentitestamenti ❨q(uon)d(am)❩quondam Mannani ❨d(evotae)❩devotae ❨m(emoriae)❩memoriae ❨v(iri)❩viri subnotavi ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die ❨Kal(endarum)❩Kalendarum Aprilium , ❨imp(erante)❩imperante ❨d(omino)❩domino ❨n(ostro)❩nostro
32 [Iust]inoIustino ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo ❨Aug(usto)❩Augusto anno decimo , ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum eius secundo anno septimo , ❨ind(ictione)❩indictione
33 [octa]vaoctava , ❨Rav(ennae)❩Ravennae . S-17 |g:stauros|
34 [Iohan]nisIohannis ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ❨for(ensis)❩forensis huius ❨civ(itatis)❩civitatis ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis , hunc testamentum Mannani ❨v(iri)❩viri ❨d(evoti)❩devoti , per ❨q(uo)❩quo sibi ∼hhdem∽heredem constituit
35 [❨s(an)c(t)❩]ạmsanctam ❨eccl(esiam)❩ecclesiam ❨Rav(ennatem)❩Ravennatem , ∼scribtum∽scriptum a Iuliano ❨v(iro)❩viro ❨h(onesto)❩honesto , ❨adi(utore)❩adiutore meo , et a testibus roboratum et traditum , ∼conplevi∽complevi et absolṿịabsolvi . S-18 |g:stauros| |g:stauros|
36 [no]titianotitia testium:
37 [Io]hannisIohannis ❨v(ir)❩vir ❨st(renuus)❩strenuus , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Ianuari ∼prefectiani∽praefectiani .
38 S-19 Ẹ[mi]lianusEmilianus ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨scr(i)n(iarius)❩scriniarius ❨gl(oriosae)❩gloriosae ❨s(edis)❩sedis .
39 S-20 Riccitanc ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Montani .
40 S-21 [T]heodosiusTheodosius ❨v(ir)❩vir ❨d(evotus)❩devotus , ❨mag(ister)❩magister ❨l(itterarum)❩litterarum .
41 S-22 Andreas ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus cata ipso Zenobio .
42 S-23 [Q]uiraciusQuiracius ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ∼orr∽horrearius , qui tenet stationem ad ∼domo∽domum Otratarit .
43 S-24 [P]etrusPetrus ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus , ∼collictar∽collectarius , ❨fil(ius)❩filius ❨q(uon)d(am)❩quondam Thomatis ❨defensor(is)❩defensoris .
44 S-25 testamentum vitalem Mannanis ❨v(iri)❩viri ❨d(evoti)❩devoti , factum ❨s(ub)❩sub ❨d(ie)❩die v ❨Kal(endas)❩Kalendas ❨Martiar(um)❩Martiarum , ❨imp(erante)❩imperante ❨d(omino)❩domino ❨n(ostro)❩nostro Iustino
45 ❨p(er)p(etuo)❩perpetuo ❨Aug(usto)❩Augusto anno decimo , ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum eius anno septimo , ❨ind(ictione)❩indictione octava , Ravennae ,
46 [e]x̣ex ❨commendat(ione)❩commendatione Iohannis ❨vir(i)❩viri ❨st(renui)❩strenui resẹṛatusreseratus esṭest ❨ṣ(ub)❩sub ❨d(ie)❩die ❨Kal(endarum)❩Kalendarum Aprilium , ❨imp(erante)❩imperante ❨d(omino)❩domino ❨n(ostro)❩nostro Iustino
47 [❨p(er)p(etuo)❩]perpetuo [❨Aug(usto)❩]Augusto anno x , ❨p(ost)❩post ❨c(onsulatum)❩consulatum eiusdem ❨secund(um)❩secundum anno septimo , ❨ind(ictione)❩indictione octava , ❨Rav(ennae)❩Ravennae .
1 S-26 |g:stauros| Iohannis
2 ṿịrvir ❨st(renuus)❩strenuus
3-4 ṭẹṣ[ta]∤ṃ❨enṭ(um)❩testa∤mentum
5 [Ma]ṇṇạniMannani
6 [si]g̣[n]ạṿịsignavi
7 [|g:stauros|]|g:stauros|
1 |g:stauros| Emilianus
2 ❨v(ir)❩vir ∼s∽devotus ❨scr(i)n(iarius)❩scriniarius ❨gḷ(oriosae)❩gloriosae ❨s(edis)❩sedis
3-4 testa∤men∤❨t(um)❩testa∤men∤tum
4-6 Ṃan∤naniMan∤nani
7 signavi |g:stauros|
1 |g:stauros| Ricchitanc
2 ❨v(ir)❩vir ❨c(larissimus)❩clarissimus
2-3 ∼testa∤mento∽testa∤mentum
4-5 Man∤na∤nis
7-8 signa∤vi
8 |g:stauros|
1 |g:stauros| Theodoṣ[ius]Theodosius
2 [❨v(ir)❩]vir ❨d(evotus)❩devotus
2-3 testamen∤tum
3-4 Man∤nanịMan∤nani
4 |gap:3|
5 |gap:6|
1 |g:stauros| Andreas ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus
2 [t]ẹṣtamen|gap:2|testamen|gap:2|
3 Manna|gap:4|
4 |gap:6|
5 vi |g:stauros|
1 Quiriacus
2 ❨v(ir)❩vir ❨h(onestus)❩honestus ∼orr∽horrearius
2-3 ∼tista∤[me]|gap:3|∽testa∤me|gap:3|
4 [Man]|gap:3|Man|gap:3|
5 |gap:2|
5-6 [sig]∤[navi]sig∤navi
1 ⊰|g:stauros||g:stauros| π̣ε̣τρο|gap:2|⊱πετρο|gap:2|
2 |gap:6|
3 |gap:6|
4 |gap:6|
5 |gap:6|
6 |gap:6|