Sematia

chla.20.711.xml

TM: 382976HGV: 382976Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ❨d(e)❩de m[assa]massa [,], |gap:4|ẹ|gap:2||gap:4|e|gap:2| ad ❨s(an)c(tu)m❩sanctum Ṃartinum:Martinum: |gap:?|
2 ❨ḍ(e)❩de |gap:8|sṭ|gap:8|st ❨p(er)❩per Titiṇịạnum:Titinianum: |gap:?|
3 ❨d(e)❩de m[a]ṣṣ[a]massa , quam ❨ten(et)❩tenet Iohannis ❨capitul(arius)❩:capitularius: |gap:?|
4 ❨d(e)❩de |gap:?|: |gap:?|
5 ❨d(e)❩de [per]sị[c]ẹtopersiceto et taberna: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero X
6 P̣ersi|gap:?|:Persi|gap:?|: |gap:?|
7 |gap:?|
8 ❨p(er)❩per [Ti]tiṇ[ia]num:Titinianum: |gap:?|
9 ac sic fieri: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero MMCLXXIS
10 pensio: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero DCCCCXXXIIS
11 fiụ[n]ṭ:fiunt: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero MCCXXXVIIII
12 in ❨|gap:4|on(em)❩|gap:4|onem praefect(…):praefect…: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero MCLIIIS
13 in ❨titul(um)❩titulum ❨largitional(em)❩:largitionalem: ❨sol(idi)❩solidi ❨n(umero)❩numero LXXXVS
14 ❨c(um)q(ue)❩cumque ❨it(um)❩itum ∼fuissit∽fuisset eṭet paulolum post regressis ,
15 Cumquod[e]usCumquodeus , Adon , Eventius et Honorius , numerari iṇin ❨scr(i)n(io)❩scrinio ❨suburbicar(io)❩suburbicario et ❨canon(um)❩canonum , per unum ex se ,
15-16 Hono∤[riu]mHono∤rium
16 , ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: secundum iussionem praecelse pote[s]tatispotestatis vestrae ∼ostidimus∽ostendimus ṇọṭitiasnotitias superius positas
17 praese[nt]epraesente Agnello ❨v(iro)❩viro ❨b(eatissimo)❩beatissimo ❨archiepisc(opo)❩archiepiscopo defensoribus ∼ṣc̣ẹ∽sanctae ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨ec̣c̣l(esiae)❩ecclesiae , iṇin q(…)q… s(…)s… ḍ(…)d… ṇupẹṛnuper cọlọṇịạecoloniae , fundi ❨p(rae)d(icto)❩praedicto
17-18 paṭ[ri]∤moniopatri∤monio
18 tributa sunt et distributa , et requisivimus ab eis in praesentia ❨s(upra)ṣ(crip)❩[ti]suprascripti ❨v(iri)❩viri ❨b(eatissimi)❩beatissimi Agnelli ❨archiepisc(opi)❩archiepiscopi
19 huius ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis ❨eccl(esiae)❩ecclesiae , si libenter ac gratae suscipiunt , ẹtet ut nobis ∼cautilas∽cautelas ∼mori∽more solito praebeant , et
19-20 spopon∤derunt
20 eodem [❨v(iro)❩]viro ❨b(eatissimo)❩beatissimo ❨archiepisc(opo)❩archiepiscopo consentiente se libenter et grate suscipere , et gratias agunt
20-21 chriṣ[ti]∤anissimischristi∤anissimis
21 ac tranquillissimis dominis nostris et vestrae praecelse potestati , per cuius ∼dispositionis∽dispositiones
22 ❨s(an)c(t)a❩sancta voluntas pietatis eorum ∼inpletur∽impletur , sed et ∼cautilas∽cautelas nobis secundum more consuetum
22-23 prae∤buerunt
23 . S-2 ❨f[is]c(ales)❩fiscales in totum monientes ❨d(ixerunt)❩:dixerunt: considerantes christianissimorum principum ac
23-24 domi∤norum
24 nostrorum perpetuae benignitatis sacratissimam fontem , quo cunctus subiectus suos
24-25 diver∤sis
25 largitatibus ∼inrigare∽irrigare dignatur ; S-3 inspecta quoque divinorum apicum sanctionem , per quam ∼sce∽sanctae
25-26 ∼ca∤tholice∽ca∤tholicae
26 ❨Rav(ennati)❩Ravennati ❨eccl(esiae)❩ecclesiae talem munificentiam pietas principalis indulsịṭindulsit , et rịterite peractis omnibus , ac
26-27 confusio∤ne
27 vel in|gap:1|e|gap:15|a|gap:14| [i]ṇin patrimọṇị[u]ṃpatrimonium , de quo agitur , congruam
27-28 mod[i]f̣ị∤cationemmodifi∤cationem
28 |gap:8| festin[amu]sfestinamus ∼inperiaḷị∽imperiali |gap:18| famulari , [ut]ut illa , ∼que∽quae a
28-29 ∼predece[sso]∤ribus∽praedecesso∤ribus
29 nostris ∼menime∽minime sunt ∼adinpleta∽adimpleta , ad plenum effectum integrumque perducere p[a]tiaturpatiatur .
30 S-4 igitur ❨s(an)c(t)a❩sancta catholica ❨eccl(esia)❩ecclesia huius ❨Rav(ennatis)❩Ravennatis civitatis augustissimi principis beneficiis et omnem
30-31 pa∤trimonium
31 , [quo]dquod [A]rianorumArianorum ❨q(uon)d(am)❩quondam ❨eccl(esiae)❩ecclesiae f[u]itfuit , proprio i[ur]eiure ∼possedet∽possidet , quoniam cognovimus ex
31-32 prạ[g]∤[mat]i[co]prag∤matico
32 [Zach]ạriaeZachariae patriciịpatricii pl[u]rimosplurimos fundos [❨p(rae)d(icti)❩]praedicti [patri]ṃ[oni]ịpatrimonii ịamiam tradịṭọṣtraditos ❨defensorib(us)❩defensoribus ∼sce∽sanctae ❨Rạṿ(ennatis)❩Ravennatis ❨ec[cl(esiae)]❩ecclesiae |gap:?| |gap:?_lines|