Sematia

chla.17.657.xml

TM: 69999HGV: 69999Date: 436 – 450Place: Philae oder Elephantine

1 m1 S-1 ab iniquis eorum detentatoribus s[i]ḅ[i]sibi restitui
2 insup̣[e]rinsuper etiam prec̣ạturprecatur
3 empti[on]aleemptionale instrumentụminstrumentum qụọḍquod per ui[m]uim [a]cac necessitatem legibus inimicaṃinimicam
4 uili p̣[r]etiopretio dato super possessịoniḅ[u]ṣpossessionibus ad se pertinentibus conf[ectum]confectum [sit]sit
5 nulḷ[um]nullum sibi praeiudiciuṃpraeiudicium g̣en[er]ạregenerare
6 sed e[xiguo]exiguo [p]rẹṭiọpretio quod re uerạuera da[tum]datum est cum legitimis usuris refuso
7 [eas]eas [se]se [cum]cum [d]ebitisdebitis fruc[tibus]fructibus [re]cuperarerecuperare
8 [denique]denique |gap:?_lines|
9 [idem]idem [petitor]petitor [de]ṣịḍeratdesiderat solạciasolacia ex militia sụạsua ḍebitadebita
10 [ab]ab [Isidoro]Isidoro [praefato]praefato [u]surpatoreusurpatore siḅ[i]sibi restitui
11 |gap:6| [karissi]ṃekarissime ac iucundissime
12 [laudabilis]laudabilis [itaque]itaque [e]xper[i]entiaexperientia tua
13 [si]si [preci]preci [illi]illi [uerita]sueritas inest
14 [et]et [si]si [res]res [ad]ad [iurisdi]c̣ṭionemiurisdictionem suam pertineret
15 [praefatum]praefatum [Isidorum]Isidorum [a]dad solutionem debiti ụixuix tandem sine ulla uanạuana dilatione
16 [cum]cum [petitore]petitore [celebrandam]celebrandam [iu]x̣ṭạiuxta legum tenorem coṇṣtṛingiconstringi |gap:?_lines|
17 iniquos uero detentatores mancipiorum ad eum pertinentium
18 portionem ipsi debitam resarcire
19 nec ullum precatorem ex instrumento emptionali
20 pro memorata narratione per uim confecto prạẹịudiciumpraeiudicium pati
21 sed hoc uiribus uacuato
22 possessiọnespossessiones ad ipsum pertinentes cum debiṭisdebitis fructibus
23 minimo pretio quod re uera accepisse probaṭurprobatur
24 cụmcum lẹg̣ịṭimislegitimis usuris reddito ab iniquis detentatoribus |gap:?_lines|
25 euṃeum ṛec̣iperẹrecipere praecipiạṭpraecipiat
26 praefato scilicet Isidoṛ[o]Isidoro |gap:?|
27 solạciasolacia siue emolumenta ex militia supṛ[a]supra [dicta]dicta [petitori]petitori [debita]debita |gap:?|
28 quae perperam in suum lucrum dicitur [uertisse]uertisse |gap:?|
29 restituere compellendo
30 ita tamen ut personae ad ius spectabili tṛiḅ[uatur]tribuatur [facultas]facultas |gap:?|
31 cessante militari apparitionis suạesuae a[u]xili[o]auxilio |gap:?|
32 in prouinciali iud[icio]iudicio |gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?| [p]erhibenturperhibentur |gap:?|
2 Thermuthiam q̣[u]ạ[m]quam [l]ibertatelibertate d[o]ṇ[auerat]donauerat |gap:?|
3 ṭạmquamtamquam ingratam ad pristinum ṣṭ[a]tumstatum seruitutis retrahere
4 ẠṇḍreaAndrea frater amantissime
5 i[n]ḷ[u]ṣtrisinlustris itaque auc̣toritasauctoritas tua
6 [si]si [id]id ạdad suam iurisdictionem pertin[e]ṛepertinere cognouerit
7 [eas]eas [ces]sionescessiones quas timoṛtimor ẹx̣torcisseextorcisse detegitụṛdetegitur antiquari
8 [itemque]itemque [ea]ea [q]uaequae sub certa cạ[u]ṣạcausa ḍ[edi]ṣsededisse testatur |gap:?|
9 causa non secuta legibus ei redhiberi praecipiat
10 et libertam quae patronam contumeliis dicitur offendisse
11 ad pristinam fortunam reduci decernat
12 diṣposituradispositura
13 uendi[t]ịonemuenditionem serui quam pr[e]c̣eprece signati uiolentẹṛuiolenter [e]umeum celebrare [coegerunt]coegerunt |gap:?|
14 infị[rmari]infirmari |gap:?|
15 |gap:2|ṛ|gap:5||gap:1||gap:1||gap:2||gap:?||gap:2|r|gap:5||gap:1||gap:1||gap:2||gap:?| |gap:?_lines|