Sematia

chla.14.592.xml

TM: 382898HGV: 382898Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ḍ|gap:?|d . S-2 q̣ụịc̣q̣ụịdquicquid |gap:?|g|gap:?|
2 |gap:?|s sacratissimus fiscus percipẹatpercipeat . S-3 si uero omnia , quod in hunc testamentum inserui ,
2-3 in∤[tac]ṭạin∤tacta
3 custodieris , quidquid tibi superius ∼deligaui∽delegaui , in tuo iure , perenni tempore , permaneant .
4 S-4 [si]si q̣ụịḍquid in hunc testamentum cuicumque non ∼depotaui∽deputaui , tibi , dulcissime fili , habere cupio . S-5 similiter ,
5 ẹx̣ex demandạṭionedemandatione boṇạẹbonae memoriae Deoṛ[oua]ldịDeoroualdi , donọdono ṭibitibi canna argentea ualente plus minuṣminus
6 ❨ṣol(idos)❩solidos xxv et , a pạrteparte mea , dono tibi cauco aṛgenteoargenteo ualente ❨sol(idos)❩solidos xxx et medietatem ouium , quạṣquas
7 [Ui]giliusUigilius adtendit cum pastore nomine Gaugiulfo . S-6 simili modo , de Latiniaco et Balbiniac̣[o]Balbiniaco [,], |gap:?|
8 |gap:?| [ta]ṃtam uestis quam aeramen uel ∼utinsilia∽utensilia et de ∼bouebus∽bouibus ex omnia medietatem tibi dulcissim[e]dulcissime |gap:?|
9 |gap:?| [fi]lifili , habere praecipio . S-7 pari conditione , ex demandatione bonae memoriae Deoroualdi ,
10 ḍonodono ṭibịtibi , dulcissime fili , de portione eius et de proprietate mea , mancipia his ∼nominebus∽nominibus
11 Unnegiselo , Aunemundo et filias Patricio , id est Fedane et Ausegunde [et]et Agnechilde et Baccione ,
12 cum ∼gregim∽grege ❨porcor(um)❩:porcorum: uineae pedaturas dụas|num:2|duas|num:2| , sitas in monte Maurilioni , quas Theodaharius
13 ẹtet GarimụndusGarimundus colent: uineae pedatura tertia , sita in monte Metobaure , cum ∼uinitore∽uineatore
13-14 Gun∤ṭachạṛịo:Gun∤tachario:
14 [uinea]euineae pedatura quarta , sita in Tauriniaco , quem ❨Imnered(us)❩Imneredus colit cum ∼uinitore∽uineatore
14-15 Ṃụ∤negisilo:Mu∤negisilo:
15 [u]ineaeuineae p[e]daturapedatura quinta , sita in monte Uultoricino , quem Seụ[i]ḷ[a]Seuila colit cum [ipso]ipso |gap:?|
16 |gap:?|∼[u]initore∽:|gap:?|uineatore: ḥaechaec omnia ∼suprascribta∽suprascripta tibi , dulcissime fili , ex mea uoluntate uel ẹ[x]ex |gap:?|
17 |gap:?|∼[de]mandacione∽|gap:?|demandatione ∼diue∽divae memoriae Deoroualdi , habere constitui . S-8 uinea , sita in monte
17-18 Me∤|gap:?|
18 q̣uemquem ḤabundanciusHabundancius colit , medietatem ∼sce∽sanctae eccḷ[esiae]ecclesiae |gap:?|eliense dạṛẹdare
18-19 prae∤cipio:
19 aliam meḍịẹṭạ[t]emmedietatem de ipsa uinea dulciṣs[im]odulcissimo nepoti meo Bertigisilo habere iubeo . S-9 uinea , quem Agị|gap:?|Agi|gap:?|
20 femina tenuit et uineam , quem Imnacharius col[it]colit , d[u]lcissimaedulcissimae nepti meae ❨Deorouar(a)❩ẹDeorouarae , cum ipso IṃnacharioImnachario ,
21 habere praecipio . S-10 uinẹạuinea plantas , qui sunt secus uineam Seuilani , dulcissimo nepoti meo
22 Berterico haḅerehabere praecipio . S-11 uinea , quem ❨Uincimal(us)❩Uincimalus in monte Uultoricino colit , et puella , nomine
23 Sunnechilde , et ancilla , nomine Lueria , cum filio Leudino , dulcissimae norae meae Bertouarae
24 habere iubeo . S-12 ❨it(em)❩item dulcissimo nepoti meo Bertegisilo , ichriario argenteo et mancipia his ∼nominebus∽:nominibus:
25 Sunniulfo et sorore eius Gibethrude et filias Anthimio et flio Theọ|gap:?|naeTheo|gap:?|nae iuniore habere
25-26 cons∤tituo
26 . S-13 nepti meae ∼deorouare∽Deorouarae , scutella argentea cruciclata et mancipia his ∼nominebus∽nominibus
27 ❨Tanechilde(m)❩Tanechildem , ❨Imnegunthe(m)❩Imnegunthem , Imnegisilum et lectaria ad lecto uno , qui melior fuerit , et puero ,
28 nomine Gundofredo , et ancilla , nomine ❨Thaigunde(m)❩Thaigundem , nec non et puella , nomine ❨Audechilde(m)❩Audechildem ,
29 dari constituo . S-14 dulcissimo nepoti meo Berterico , puero nomine Medigisilo , habere iubeo . S-15 ∼baselicis∽basilicis
30 constitutis Parisius , id est: ∼baselicae∽basilicae ❨s(an)c(t)i❩sancti Petri , urcio argenteo , ualente ∼soledus∽solidos duodece|num:12| , et ∼fibla∽fibula
31 aurea gemmata [a]ḍmantoadmanto dari constituo ; S-16 ∼baselicae∽basilicae domnae ṂariaeMariae , gauata ạrgenteaargentea ualente
32 ❨sol(idos)❩solidos duoḍece|num:12|duodece|num:12| , et cruce aurea , ualente ❨sol(idos)❩solidos septe ζ|num:7| , dari iubeo ; S-17 ∼baselicae∽basilicae domni ṢtefaniStefani , ∼anolo∽anulo aureo nigellato ,
33 ualente ❨sol(idos)❩solidos quattuor|num:4| , dari uolo: ∼baselicae∽basilicae ❨dom(n)i❩domni Geruasi , ∼anolo∽anulo aureo nomen meụ[m]meum [i]nin se habentem ∼scribtum∽scriptum dari
34 ❨pr(a)❩ecipio:praecipio: ∼baselicae∽basilicae ❨s(an)c(t)i❩sancti Sinfuriani , in qua bonae ∼recordacịonis∽recordationis filium meus Deoroualdus requiescit ,
35 freno , ualente ❨sol(idos)❩solidos duodece|num:12| , et caballo strato et carruca , in qua sedere consueui , cum cum boues et lectarịalectaria ,
36 cum omni stratura sua , pro deuotione mea et requiem Deoroualdi , dari praecipio . S-18 alia carruca ,
37 cum boues uel omni stratura sua , ∼ecclisiae∽ecclesiae uici Bonisiacinsis dari iubeo . S-19 ❨similit(er)❩similiter , uillarem cui uocabuḷumuocabulum
38 est Uolonno , cum adiacentia sua , ∼suprascribtae∽suprascriptae ∼ecclisiae∽ecclesiae Bonisịac̣inseBonisiacinse , pro remedium animae
39 meae , habere ❨pr(a)❩ecipiopraecipio . S-20 ∼sacrosce∽sacrosanctae ❨eccl(esiae)❩ecclesiae ciuitatis ❨Parisior(um)❩Parisiorum , ∼missu[rio]∽missourio argenteo , ualente ❨sol(idos)❩solidos
40 quinquaginta|num:50| , dari ❨pr(a)❩ecipiopraecipio . S-21 ∼baselicae∽basilicae ∼sce∽sanctae Cruces uel domni Uincenti , ∼cocliaria∽coclearia ❨argent(ea)❩argentea dece|num:10| dari iubeo .
41 S-22 lectaria par uno et uestimentịuestimenti mei ∼pareclo∽pariculo uno fratribus ad ∼minsa∽mensa ∼baselicae∽basilicae ❨s(an)c(t)i❩sancti Dionisi dari
42 praecipio . S-23 alio ∼pareclo∽pariculo uestimenti ad uico Bonisiaca fratribus dari constituo . S-24 tertio ∼pariclo∽pariculo
43 uestimenti Emilia ad uico dari iubeo . S-25 item , pro remedium ∼anemae∽animae meae uel ex ∼demandicione∽demandatione bonae
44 recordationis fili mei Deoroualdi , uillam , cui uocabulum est Latiniaco , sita in ∼territuri[o]∽territorio
45 Meldinse , cum campis , ∼colonecis∽colonicis ad eadem pertinentes , cum pratis , pascuis , siluis , uel in
46 [o]mniomni iure et termino suo , quia in portione supra memorati filii mẹimei Deoroualdi obuenit , cum
47 omni integritate ∼baselicae∽basilicae ❨s(an)c(t)i❩sancti Sinfuriani , ubi ∼saepultura∽sepultura ḥaberehabere ∼dinuscitur∽dinoscitur , pro requiem
48 ❨ei(us)❩eius dari praecipio . S-26 ❨similit(er)❩similiter , porcario , nomine Gundilane , cum ∼gregim∽grege ❨porcor(um)❩porcorum , et Baudomere ,
49 cum ∼gregim∽grege ouium et troppo ❨iumentor(um)❩iumentorum , qui sunt ad ∼supscribta∽suprascripta uilla Latiniaco , supradictae
50 ∼ḅạselicae∽basilicae ❨s(an)c(t)i❩sancti Sinfuriani habere iubeo . S-27 Goderico et Gunderico in ∼supscribtam∽suprascriptam uillam , quem
51 ∼[ba]selicae∽basilicae domni Sinfuriani ∼deligaui∽delegaui , ita iubeo ut laborent , unde ad ipsa ∼baselica∽basilica oblata
52 ∼cotidiae∽quotidie ministretur . S-28 Leudulfo cum uinea , quem Sabucito colit , ad ∼oraturio∽oratorio qui est in uilla
52-53 La∤tiniaco
53 , unde ibidem oblata occurrat , dari uolo . S-29 Baudulfus , Suinthaharius , similiter cum
54 boues ut laborent iubeo , unde oblata ad ∼baselica∽basilica ❨s(an)c(t)i❩sancti Sinfuriani pro requiem Deoroualdi
54-55 ọf∤fereturof∤feretur
55 . S-30 simili modo , uineae peḍaturapedatura una|num:1| , sita Tauriniaco et quem Pispo colit ,
55-56 ∼baselịc̣ae∽basi∤licae
56 domn[i]domni [G]eorgịGeorgi Cala dari praecipio . S-31 uineae pedatura una|num:1| , sita in monte Bụx̣ataBuxata , quem
56-57 Iu∤ụịṇụsIu∤uinus
57 cọḷịtcolit , ∼ecclisiae∽ecclesiae Bonisiacinse dari constituo . S-32 uinea , quem Uuassio colit ∼cun∽cum ipso Uuassione
58 nec noṇnon et ụịṇẹạṃuineam quem SindedụṣSindedus ịṇin ṃọṇtemonte ❨Ma[ure]lion(e)❩Maurelione c̣ọlitcolit ẹṭet ṣerụoseruo , ṇọṃịṇẹnomine theudo[a]ldọtheudoaldo ,
59 qu[i]qui ịp̣sasipsas ịụṇ[ctim]iunctim colere debeat , ∼baseḷ[ica]ẹ∽basilicae ❨dom(n)i❩domni SinfụriaṇiSinfuriani , ḍẹde qui[b]ụsquibus oblata [quotidie]quotidie miṇiṣṭ[retu]rministretur ,
60 dari consti[tuo]constituo [.]. S-33 [u]ineạẹuineae pedatura uṇạ|num:1|una|num:1| , sita in monte Blịxat[a]Blixata , q̣[ue]ṃquem Leudẹfrẹḍ[o]Leudefredo [co]ḷịṭcolit , ∼baselịcae∽basilicae ❨ṣ(an)c̣(t)❩ịsancti
61 ṂartiniMartini Ciperente dari iubeo . S-34 ❨libertor(um)❩libertorum ❨meoru(m)❩meorum ∼nomena∽nomina in hịshis testamento abineti constitụ[o]constituo
62 Medibergane , Honorio , Gundileubane , Piane , Suinthulfo , Ciuccirane , Hicchicione , Maxa uxore ,
63 Chioberga , Sinderedo , Angilone , Leudefredo cum uxore Uuandilone , Chaideruna , Childeruna ,
64 Thrasteberga , Theodachario , Uigilio cum ❨ux(ore)❩uxore Sunnine , Agione cum filio suo Gardulfo , Uincimalo
65 cum uxore Maurella , Mellita cum filo suo iuniore , Coccione cum filio suo Daigisilo , Mudilane
66 cum filiis suis Munegisilo et Monethrude , Acchione , Bonane , Leubosuintho , Gibulfo filo
67 Uigilio , Dommoruna , Childerimane , Basone , Childegiselo , Childegunthe , Chrodulfo ,
67-68 Asindeber∤gane
68 , Monechilde , Aeterno , Bauderuna: hos omnes , cum omni peculiare ❨eor(um)❩eorum , tam areolas ,
69 hospitiola , ❨hortell(os)❩hortellos uel uineolas et cum id , quod in quibuslibet rebus habere uidentur , liberos liberasque
70 esse praecipio et , quidquid exinde facere uoluerint , habẹanthabeant liberam potestatem . S-35 similiter ,
70-71 Muṃ∤molaneMum∤molane
71 , cum omni peculiare suo , ingenuam esse praecipio ; S-36 luminaria tantum in ∼ecclisia∽ecclesia
72 Bonisiaca ministrare ∼stodeat∽studeat . S-37 Uualacharium , cum omni peculiare suo et cum boues , quod ∼baiolat∽baiulat ,
73 ingenuum ea ∼condicione∽conditione esse ∼dibeo∽iubeo , ut ligna tantum ad oḅlạtaoblata faciendum ministrare
73-74 pro∤curet
74 . S-38 Gundefredo cum boues duos|num:2| laborare praecipio unde cera ad ∼baselica∽basilica domni
74-75 Sinfuri∤ani
75 ∼conparetur∽comparetur . S-39 Martiniano , Theoderuna cum filio suo seniore , cum peculiare eorum ,
75-76 si∤cut
76 ∼suprascribti∽suprascripti benemereti , ingenuos esse iubeo . S-40 simili modo , pro remedium animae meae
77 et ex demandation ∼fili∽filii mei Deoroualdi . S-41 Gygone , Septeredo cum uxore Goderuna , Theodoniuia ,
78 Baudoniuia , ❨C̣aran(a)❩eCaranae , P̣atricioPatricio cum uxọreuxore Eusebia , Dagaric̣oDagarico cum uxore AuroụefaAurouefa , CiunciọḷenoCiuncioleno , Blidemundo
79 cum filia Blidechilde , ManileubọManileubo , Trasilane , Eumundo , Imneredo cum uxore TorigiạTorigia , Chadulfo , Aridia ,
80 Rocculane , Babiccione , Gunthiuera , hos omnes , cum omni peculiare , tam areolas quam
80-81 hospi∤tiola
81 , uineolas uel ❨hortell(os)❩hortellos , cum id quod , praesenti tempore , habere uidentur , ingenuus esse
82 constituo . S-42 Baudulfo et Suinthahario , cum boues , quos ∼baiolant∽baiulant , laborare praecipio , unde
83 oblata ad ∼baselica∽basilica ❨dom(n)i❩domni Sinfuriani iugiter ministretur . S-43 ita do , ita ∼ligo∽lego , ita testor , ita uos
84 mihi , quiritis , testimonium perhibetote testanti . S-44 citeri citeraeque , prọximiproximi proximeque
85 ex ∼heridis∽heredis mihi estote , proculque habeṭọtehabetote . S-45 si ∼que∽quae ∼liturae∽litterae uel caraxaturae ịnin hoc
85-86 test[a]∤mentotesta∤mento
86 meo sunt , ego feci fierique praecipi , dum mihi saepis uolui recenseri . S-46 addi
87 etiam constitui , si qu[i]squis contra hanc t[e]stamentumtestamentum uenire uoluerit aut uoluntatem meam
88 in aliquo corrumpere t[e]mptauerittemptauerit , a c̣[o]mmunionecommunione ❨omn|g:x|io|g:x|u(m)❩omn|g:x|io|g:x|um ❨s(an)c(t)orum❩sanctorum et a ∼liminebus∽liminibus ∼ecclisia[rum]∽ecclesiarum
89 efficeatur extraṇeusextraneus et insuper [an]teante tribunal ❨Chr(ist)i❩Christi ∼anathimatus∽anathematus permaneat .
90 S-47 actum Parisiu[s]Parisius , s[u]bsub ❨d(ie)❩die et temporẹtempore [su]prasc̣ṛịptosuprascripto .
91 S-48 ❨sign(um)❩signum |g:stauros| Eṛmineth[r]udiaeErminethrudiae , testatric̣[is]testatricis . S-49 |g:stauros| MụmmolusMummolus , ❨com(es)❩comes , rogante et praesente
92 Ermenethrude , h[u]nchunc testamenṭụmtestamentum ∼subi∽subscripsi . S-50 Scupilio , ❨spatar(ius)❩spatarius , rogante Erminethru[di]ạeErminethrudiae
93 huic testamentuṃtestamentum ❨sub[ter]not(aui)❩subternotaui , ❨di(e)❩die et ❨a[n]n(o)❩anno ❨q(uibus)❩quibus supra . S-51 ❨Munegisel(us)❩Munegiselus , rogante et praesente
93-94 Ermminẹ∤thrudeErmmine∤thrude
94 , hunc testạmentumtestamentum ❨test(is)❩testis ❨[su]bt(er)no(taui)❩subternotaui , ❨di(e)❩die et ❨an(no)❩anno ❨q(uibus)❩quibus ❨sup(ra)❩supra . S-52 Bauducharius ❨defens(or)❩defensor ❨subs(cripsi)❩subscripsi .
95 S-53 |gap:?|ḅ[i]ụs|gap:?|bius , ❨ṛọg̣(atus)❩rogatus ạbab [E]rmin[et]ḥrudeErminethrude , h[u]ṇchunc ṭẹṣṭ[am]ẹṇṭ[u]ṃtestamentum es|gap:?|t|gap:?|pi .