Sematia

chla.14.580.xml

TM: 382886HGV: 382886Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1_lines|
2 |gap:?| cum consenso filio suo domno Deodato , condam antecessori nostro , ipsius urbis ❨ep(iscop)❩oepiscopo , et plurimorum ∼ponteficum∽pontificum uel sacerdotum , afflante ❨s(an)c(t)o❩sancto ❨sp(irit)❩uspiritu , sacro ∼monastirio∽monasterio in rem proprietatis suae , in loco nuncup[anti]nuncupanti |gap:?|
3 |gap:?| [in]frainfra ipso muro super fluuium Legeris , in honore ❨s(an)c(t)ae❩sanctae Mariae semper virginis uel citerorum ❨s(an)(t)❩orumsantorum , suo opere aedificauit et de rebus suis ditauit , et ipsum ❨uener(abili)❩uenerabili uiro Chrotchario diacono per suam ẹ[pistolam]epistolam |gap:?|
4 |gap:?|s firmauit , ut ibidem monachus , qui sub ❨s(an)c(t)o❩sancto ordine uita theorica sub ordine ∼caenubitale∽coenobitale degentis conuersare ∼diberent∽deberent ibidem intromittire ∼diberit∽deberit , et ipsi ipso ∼monastirio∽monasterio in onum abb[atis]abbatis |gap:?|
5 |gap:?|ụit|gap:?|uit cui ipsum se uiuentem sub se aut post suum discessum instituerit . S-2 et , dum nos ipsum deuotissimum in hoc opus ❨d(omi)no❩domino famulare perspeximus , ideo ❨uoluntat(e)❩uoluntate plenissima hoc ❨sacros(an)c(tu)m❩sacrosanctum priuilegium
6 |gap:?| [un]auna cum consensum fratrum nostrorum et ∼sonciulum∽consilium seniorum , ∼indulsọṃụ[s]∽indulsimus [t]alitertaliter ut ∼liciat∽liceat ∼sca∽sanctae ∼congregacioni∽congregationi seruorum ❨d(e)i❩dei in ipso ∼monastirio∽monasterio constitutum , quieto ordine , sine ❨opression(e)❩opressione cuiuslibet
7 |gap:?|∼[pon]teficum∽|gap:?|pontificum uel CarnọṭenoCarnoteno urbis ❨ep(iscop)o❩episcopo seu et clericorum , sine ∼insolencia∽insolentia iuuenum ❨saeculariu(m)❩saecularium , quieti uiuere , ut a nullos conuiuia nec mansionis nec paratas nec munera expedenda non ∼pertimiscan[t]∽pertimescant [.]. S-3 |gap:?|
8 |gap:?| [et]et [si]si ab ipso ❨abbat(e)❩abbate ∼pontefex∽pontifex ❨Carnoten(sis)❩Carnotensis , pro eorum ❨utilitat(e)❩utilitate , inuitatus fuerit , sine ulla ∼ambicionis∽ambitionis causa uel fraude accidat ad ❨eccl(esias)❩ecclesias consecrandas et ∼tabolas∽tabulas benedicendas uel altaria seu ∼presbiteroṣ∽presbyteros
9 |gap:?| [aut]aut [di]aconusdiaconus uel reliquos gradus ordenandus , sine obtento prauae cupiditatis , tradat ∼benedicionis∽benedictionis . S-4 et , sicut habet humana fragilitas , se ∼ipsi∽ipse ❨abba(s)❩abbas Chrotcharius aut cui ipsi ibidem intromi[ssum]intromissum
10 [e]tet abbatem instituerit , ab ∼ac∽hac lucem migrauerit , ipsa ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼congregacio∽congregatio seruorum ❨d(e)❩idei , in suprascripto ∼cenubio∽coenobio instituta , de semetipsos , ad ∼gubernacion∽gubernationem ∼monastirii∽monasterii et animas regendas , liceat eis
11 |gap:?| gubernatorem ∼elegire∽eligire , qui honestis moribus sit , non generositatis nobilium , sed in ❨d(e)i❩dei amore ∼expergencius∽expergentius atque sagacius inbutum , et sub ❨s(an)c(t)am❩sanctam regulam ∼oboedienciae∽oboedientiae patrem instituere
12 |gap:?|er d ∼decriuimus∽decreuimus , eisque concessimus ut , nullo modo , hoc sacrum priuilegium a successoribus nostris sit ∼inruptum∽irruptum , sed per omnia et in omnibus conseruitur consistat . S-5 et si scandala , quod ạ[bsit]absit |gap:?|
13 |gap:?| [et]et [minime]minime c̣redimuscredimus , ❨d(e)o❩deo adiuuante , quod fiat , in supradicto ∼monastirio∽monasterio ∼surrexirint∽subrexerint et ∼ipsi∽ipse abbas , cum sua ∼congregacion∽congregatione , hoc emendare non potuerit , patris spiritalis , qui sub ❨s(an)c(t)o❩sancto ordine uiuere |gap:?|
14 |gap:?| [uiden]ṭuruidentur in Carnotena parochia |g:x| aut undi|g:x|que ∼elegirint∽elegerint , ad hoc scandalum mitigandum inuitent quod si nec ipsi , quod minime credimus , hoc emendare potuerint , tunc ad pacis concordiae , sine ul[lo]ullo |gap:?|
15 |gap:?|ḍitatis|gap:?|ditatis crimine , ∼pontefex∽pontifex ❨Carnoten(sis)❩Carnotensis ad ipso ❨abbat(e)❩abbate uel sua ∼congregacion∽congregatione inuitandus sit , ut paterno more discordantis , saluo eorum priuilegio , ad pacem reuocet . S-6 illud eis
15-16 ∼pre∤[terea]∽prae∤terea
16 [a]ụctoritasauctoritas nostra ∼ponteficalis∽pontificalis concessit , ut ❨null(us)❩nullus de successoribus nostris , nec archidiaconus , nec uicem domini , nec missi clerici uel laici discurrentis , in ipsius ∼monastirii∽monasterii |gap:?|
17 |gap:?|esens , ex ∼conlacion∽collatione praedictae ❨Sadreberctan(e)❩Sadreberctane , tenire uel dominare uidentur , |g:x|a|g:x|ut se adhuc inantea ad ❨d(e)o❩deo ∼timentebus∽timentibus ∼conlatum∽collatum fuerit , nec ad causas audiendum , ne[c]nec
18 |gap:?| [e]xigendumexigendum , nec mansionis aut pastus aut paratas uel quemlibet ∼reddebucion∽redibitionem ∼requaerendum∽requirendum , nec hominis ipsius distringendum , nec de rebus eorum quicquam minuandum ,
19 |gap:?|s non praesumat habere ingressum , sed sub regimen ipsius abbati aut successoribus eius omnia in ❨d(e)i❩dei ❨nom(ine)❩nomine consistant . S-7 et taliter per hoc priuilegium sanximus ut
19-20 per∤[enni]terper∤enniter
20 , temporibus ∼praesentebus∽praesentibus ac futuris , in ❨d(e)i❩dei ❨nom(ine)❩nomine , conseruitur . S-8 et sicut adsolet , stimulante aduersario , per qliqua temeriditate aut ❨caliditat(e)❩caliditate de successoribus nọ[stris]nostris |gap:?|
21 |gap:?| nimpe solet malicia praepedire bonis , hoc priuilegis , quae nos pro diuino respecto ut pro participanda ∼conmuni∽communi successorum fratrum mercidem , absorde per prauọ[rum]prauorum |gap:?|
22 |gap:?| [con]ṣiliaconsilia ∼inlexirit∽illexerit et ad molem impietatis , ∼indulgencia∽indulgentia nostra , omissa ∼relegione∽religione , uiolari aut deprauari uel ∼conrumpire∽corrumpere adnisus fuerit , non solum hic in conhiben|gap:?|
23 |gap:?|ụm|gap:?|um statuta canonum ∼sentencia∽sententia de obiecto emmanitatis crimene feriatur sed etiam in futurum ante tribunal aeterne iudicis seu angelorum uel ❨s(an)c(t)orum❩sanctorum
24 |gap:?| ❨|gap:?|ulcion(e)❩|gap:?|ulcione diuinae in ∼praecipicium∽praecipitium condemnetur aeculei . S-9 et dum extremitas nostra saepe ∼nomenato∽nominato ∼monastirio∽monasterio , sub ❨Chr(ist)o❩Christo cultui , admodum in ❨s(an)c(t)a❩sancta uita conuersare
25 |gap:?| ❨|gap:?|icion(e)❩|gap:?|icione ueritatis regulariter in ❨d(e)i❩dei laudis meditantes summo desiderio desiderare inspeximus ita deinceps ∼solecicius∽sollicitius atque curiosius , dum a nobis omnia
26 |gap:?|feruntur , ❨Chr(ist)i❩Christi ∼clemencia∽clementia imploramus , ut ❨semp(er)❩semper , magis ac magis , in ❨d(e)i❩dei amore proficientis , accensis ∼lampatebus∽lampatibus , aeterna uita perfruantur , yualiter pro
27 [l]aborelabore , quae in certaminis ❨contemplacion(e)❩contemplacione desudant , apud omnipotentem ❨d(omi)n(u)m❩dominum mercedis commodum feriant , et nos de ∼multiplecata∽multiplicata segite praemia sempiterna
28 [po]pulorumpopulorum congeries fructificata gremiis , abrutis palliarum ∼sordebus∽sordibus , triticum horrea reconditis metere atque adepisci mancipari atque adepisci mancipari ualeamur . S-10 unde domnis
29 [m]etropolitanismetropolitanis arcium sedes diuinitatis suffragia poscimus , ut adhibenda mercidem hoc ❨s(an)c(tu)m❩sanctum priuilegium ❨societat(e)❩societate beatitudinis uestre adsentire ❨atq(ue)❩atque
30 [confirma]reconfirmare una nobiscum almetas uestra dignetur . S-11 annum ii secundo regnum ❨dom(n)i❩domni ❨no(str)i❩nostri Childebercthi , ∼glorr∽gloriosissimi regis , Captonaco , publicae .
31 S-12 [datum]datum [quod]quod ❨fec(it)❩fecit ❨mens(is)❩mensis Marcius , dies sex .
32 S-13 |gap:?||gap:1|eries ❨pec(cator)❩peccator ❨ep(iscopu)s❩episcopus ∼huc∽hoc ∼prelegium∽priuilegium ∼consisi∽consensi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| in ∼chro∽Christi ❨nom(ine)❩nomine Ageradus , acsi ∼peccatur∽peccator ❨ep(iscopu)❩sepiscopus , hoc ∼preuilegium∽priuilegium a me factum ∼relige∽relegi et ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
33 [in]in [Christi]Christi ∼nomen∽nomine Gripho , etsi ❨pecc(a)t(or)❩peccator ❨ep(iscopu)s❩episcopus ∼hunc∽hoc privilegium consensi et ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| Ansebercthus seruus ❨Ie(s)u❩Iesu ❨Chr(ist)i❩Christi hoc priuilegium ∼rogitus∽rogatus ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| in ❨d(e)i❩dei ∼nomen∽nomine Ebarcis etsi ∼peccatur∽peccator ∼aeps∽episcopus hoc priuilegium |gap:?|
34 |gap:?| |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| in ❨Chr(ist)i❩Christi ❨nom(ine)❩nomine Ayglibercthus acsi ❨pecc(a)t(or)❩peccator ❨ep(iscou)s❩episcous hoc ∼priuylegium∽priuilegium ∼consentiens∽consenciens consentiens ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks|
35 [i]ṇin ❨Chr(ist)i❩Christi ❨nomi(ne)❩nomine Berecharius ❨ep(iscopu)s❩episcopus hoc privilegium ∼consentiens∽consenciens ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| Tretecor ❨p(er)❩per ∼meserecordia∽misericordia ❨d(e)i❩dei ❨ep(iscopu)s❩episcopus hoc ❨pri(uilegium)❩priuilegium ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
36 |g:chirho| in ❨d(e)i❩dei ∼nomene∽nomine AnsoalḍusAnsoaldus etsi ❨pecc(ator)❩peccator hoc ∼priuelegium∽priuilegium ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:chirho| in ❨d(d)i❩ddi nomine , Attur gracia ❨d(e)i❩dei ❨ep(iscopu)❩sepiscopus , hoc ∼priuelegium∽priuilegium ∼rogetus∽rogatus ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
37 |g:chirho| in ❨Chr(ist)i❩Christi ❨nom(ine)❩nomine Ermeno ❨pec(ca)t(or)❩peccator ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| Soabericus ❨pecc(a)t(or)❩peccator ❨ep(iscopu)s❩episcopus hoc ∼priuylegio∽priuilegium ❨cons(enciens)❩consenciens ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| Turnochaldus acsi ❨pecc(a)t(or)❩peccator ❨ep(iscopu)❩sepiscopus , hoc ∼priuilegio∽priuilegium ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
38 |g:chirho| ❨Constantin(us)❩Constantinus ❨pec(ca)t(or)❩peccator ❨ep(iscopu)❩sepiscopus , hoc ∼preuelegio∽priuilegium ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
39 C̣hainoChaino gracia ❨d(e)i❩dei abba , hoc ∼priuilegyum∽priuilegium ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|