Sematia

chla.13.571.xml

TM: 382877HGV: 382877Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| ❨ṣ(an)c̣(t)❩ọr[u]msanctorum confẹrrẹconferre ∼debim[u]s∽debemus unde in futur[u]mfuturum ueniam misericordiae animis nostri[s]nostris |gap:?|
2 |gap:?| [do]namusdonamus donatumque in ❨p(er)petuo❩perpetuo esse uolomus ad basilica domnae Stefanai , in Parisius , ubi domnus Sigofridus , ∼pontefex̣∽pontifex , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , uilla cognom[enante]cognomenante |gap:?|
3 |gap:?| [in]in [pago]pago [Ca]ṃiliacinsiCamiliacinsi , cum ∼omne∽omni merito uel ∼ageciencias∽adiacentias et ∼soledeṭ[a]tes∽soliditates , sicut a nos , ∼presente∽praesente tempore , est possessum . S-2 simile modo , donamus ad ∼monastirio∽monasterio domnae |gap:?|
4 |gap:?| ∼predic̣ṭata∽praedictata , abbatissa , praeesse ∼ueditur∽uidetur , uilla cognomenante Ingolinocurti , in pago Camiliacinsi , cum omne integritate uel ∼mereto∽merito suo , sicut et no[s]nos |gap:?|
5 |gap:?| ∼uedimur∽uidemur . S-3 pare modo , donamus ad basilica ∼domne∽domnae Germanae , ubi uir ❨uener(abilis)❩uenerabilis Landebertus , abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , uilla ∼cognomenati∽cognomenante FraxiṇẹṭọFraxineto , iṇin p̣ạg̣ọpago Piṇ|gap:?|Pin|gap:?|
6 |gap:?| uel ∼meret[o]∽merito ṣụọsuo ∼agiciencias∽adiacentias uel quicquid , ∼presente∽praesente tempore , quieto ∼ordene∽ordine , a nobis ibidem est possessum . S-4 ṣịṃịḷẹsimile modo , donamus ad basilica doṃnedomne uincente uel dọ[mni]domni [Germani]Germani [,], |gap:?|
7 |gap:?| [ubi]ubi [uenerabilis]uenerabilis ụiruir Audcharius , abba , praeesse ∼ueditur∽uidetur , uillas ∼cognomenantis∽cognomenantes Oxma , in pago Dorcassino , Nouiolio , in pago Andegauino , cum ∼omne∽omni ∼integretatẹ∽integritate |gap:?|
8 |gap:?| [appe]ṇḍiciisappendiciis , tutum et ad integrum , sicut a nobis , ∼presente∽praesente tempore , est possessum . S-5 pare modo , donamus Uuabuniacas , in pago Beloacinsi , ad basilica domnaẹdomnae |gap:?|
9 |gap:?|noaldus , abba , pṛ[ae]essepraeesse ∼ueditur∽uidetur tutum ẹṭet ad integrum , cum ageciencias uel ∼adpendiciis∽appendiciis , sicut a nobis , ∼presente∽praesente tempore , est possessum . S-6 donamuṣdonamus |gap:?|
10 [ubi]ubi [uir]uir ❨[u]ener(abilis)❩uenerabilis Uuandremarus , abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , uilla cognomenante Gomariouilla , in pago Istanpinsi , cum ∼omne∽omni ∼integretate∽integritate uel merito suo ∼ageciencias∽adiacentias uel ∼adp[endiciis]∽appendiciis [sicut]sicut |gap:?|
11 |gap:?| [a]a [nobi]snobis , ∼presente∽praesente tempore , est possessum . S-7 simile modo , donamus ad domno Cristouilo , ∼monistirio∽monasterio puellarum , in Parisius , ubi Landetrudis , ∼abbatisa∽abbatissa , p̣raeessepraeesse ∼uedi[tur]∽uidetur [,], |gap:?|
12 |gap:?| [N]ouiliacoNouiliaco , in pago Camiliacinsi . S-8 in ❨d(e)i❩dei nomi[ne]nomine , donamus Gundulfocurti , in pago Camiliacinsi , Premiaco , in pago Aurelianinsi , ad basilica pretiosi domnaẹdomnae [Dionysii]Dionysii [,], |gap:?|
13 |gap:?| [ubi]ubi ∼ipsi∽ipse in corpore ∼requiiscit∽requiescit et ❨uener(abilis)❩uenerabilis uir Chaeno , abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , cum ∼omne∽omni ∼intergetate∽integritate uel ∼soleditatis∽soliditate eorum , sicut a nobis , ∼presente∽praesente tempore , ẹ[st]est |gap:?|
14 |gap:?| ad ∼monist[i]rio∽monasterio Aolinouilla , ubi uir ❨uener(abilis)❩uenerabilis |gap:?|gus , abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , uilla cognomenante Uillare , in pago Oxminsi , cum ∼omne∽omni ∼mereto∽merito et ∼integretate∽integritate sicut |gap:?|
15 [pos]ṣessuṃpossessum . S-9 donamus , in ❨d(e)❩idei , ad ∼monisterio∽monasterio Portimauro , ubi uir ❨uener(abilis)❩uenerabilis ❨Amalhard(us)❩Amalhardus , abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , locello cognomenante Alticio , in pago Materacinsi , cum omne inṭ[egritate]integritate |gap:?|
16 |gap:?| [s]uosuo , quicquid a nobis , ∼presente∽praesente tempore , ibidem est possessum . S-10 ∼simele∽simile modo , donamuw badenao ad funtanella , ad domno petro , ubi domnus Uuando , in corporẹcorpore requiescị[t]requiescit |gap:?|
17 |gap:?| [soli]ḍitatesoliditate agecienciis uel ∼adpeṇdiciis∽appendiciis tutum et ad integ̣ṛumintegrum , sicut a nobis est possessum . S-11 donamus ad basilica domnae Petri in GẹṃẹticoGemetico , ubi uir ❨uenẹṛ(abilis)❩uenerabilis Achạṛd|gap:?|Achard|gap:?|
18 |gap:?| [uilla]uilla ∼[c]ọgnomenantis∽cognomenantes Ispaldis , in pago Uillicassino , Brennaco , in pago Ebrecino , Ararnio , in pago Oxminsi , Quaciaco , in pago Oxminsi , Cormiliaco , in pago AndegạụịṇoAndegauino , c[u]mcum ∼ọṃṇẹ∽omni ∼ịṇṭẹg̣ṛẹṭ[ate]∽integritate ụẹḷuel |gap:?|
19 |gap:?| [q]ui[c]q̣uidquicquid ibidem nos , ∼presente∽praesente tempore , possedire ∼uedimur∽uidemur . S-12 donamụṣdonamus ịnin ❨d(e)i❩dei ∼nomene∽nomine , ad domno Desiderio , ubi uir ❨uener(abilis)❩uenerabilis ❨Adroald(us)❩Adroaldus , ❨abb(a)❩abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , ṃedị|gap:?|medi|gap:?| de ḥ|gap:?|m|gap:?|h|gap:?|m|gap:?|
20 |gap:?| , ubi ❨uener(abilis)❩uenerabilis uir Carone , abḅaabba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , in pago Ebricino , cum ∼omne∽omni ∼mereto∽merito suo , sicut a nobis , ∼presente∽praesente tempore , est possessum . S-13 donamus ad |gap:?|∼[mon]ạṣtirii∽|gap:?|monasterii |gap:?|
21 [praee]ṣsepraeesse ∼ueditur∽uidetur , uilla cognomenante |gap:?|tas , in pago Lexuino , cum ∼omne∽omni ∼integretate∽integritate uel ∼mereto∽merito suo , sicut a nobis , ∼presente∽praesente tempore , est possessum . S-14 donamus , in ❨d(e)i❩dei ∼nomene∽nomine , |gap:?|
22 [P]risciacoPrisciaco , in pago Camiliacinsi , ad domno Martino in ipso Prisciaco , ubi uir ❨uener(abilis)❩uenerabilis Farulfus , abba , ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , ubi sepulturas nostras ibidem habimus reconde[tas]recondetas |gap:?|
23 |gap:?| debent et se fortasse , ut habit humana ∼fragiletas∽fragilitas , ad quos pericolas in ista ∼hutilitatẹ∽utilitate domnorum , quod ❨d(eu)s❩deus aduertat de nobis , non contingat umaniṭ|gap:?|umanit|gap:?|
24 |gap:?| ut ∼dulcissema∽dulcissima ∼coniux∽coniunx mea , Ercamberta , stante ista omnia , quod ❨super(ius)❩superius diximus , se nos ∼supstitis∽superstetis aderat et ❨d(e)o❩deo si uouirit , uillas ∼cognomenantis∽cognomenantes Lubaria , in pago Oxminsi |gap:?|
25 |gap:?|ṣino|gap:?|sino uillare ❨sup(er)❩super mare , in pago Lexoino , Cola , in pago Lexuino , Cambrimaro , in pago Lexuino ,
26 |gap:?| Ẹṛc̣ambertaErcamberta , se mihi ∼supstitis∽superstetis fuerit , ❨sup(ra)scriptas❩suprascriptas uillas , tam de ∼parti∽parte sua quam et de ∼parti∽parte nostra , in sua faciat reuocare ∼domenacione∽dominatione et ∼monistirio∽monasterio , ubi se ∼eligirit∽eligerit ḍ|gap:?|d|gap:?|
27 |gap:?|re suis it futuris ∼temporebus∽temporibus ad ipso ∼monastirio∽monasterio pr[ae]dictaspraedictas uillas ∼debiant∽debeant ∼proficire∽proficere in augemento . S-15 et ut ∼hec∽haec ∼delibiracio∽deliberatio nostra , ∼quaem∽quem pro animis nostris dare ∼decriuimus∽decreuimus , |gap:?|
28 |gap:?|ṭur|gap:?|tur et ❨p(er)❩per ṭẹmporatempora conseruitur , sicut lex edocit , reseruata ad ∼heredis∽heredes nostros uillas ∼cognomenantis∽cognomenantes Edoniaco et Miscello , in pago Cadrocino , Oxello et Buciaco in [pago]pago |gap:?|
29 |gap:?|ṭạmen|gap:?|tamen stante ista omnia , quod superius ∼comuni∽commune ∼conuenencia∽conuenientia ∼ficimus∽fecimus , ∼conuinit∽conuenit , ut , qui pare suo ❨sup(er)stetis❩superstetis aderat , ris pare suo possedire ∼debirit∽deberit , ut ❨neq(ue)❩neque uọ[s]uos |gap:?|
30 |gap:?| nisịnisi p̣ṛọpro [h]umanehumane mercidem amborum ad loca ❨s(an)c(t)orum❩sanctorum delegare ∼debirit∽deberit , unde duas|num:2| epistulas uno tenore ∼coniscriptas∽conscriptas inter now fieri et firmare ∼conuinit∽conuenit , ea ∼racione∽ratione , ụṭut |gap:?|
31 |gap:?|euo|gap:?| ❨eccl(esia)❩ecclesia Parisiaci , ubi ∼apostholicus∽apostolicus domnos et pater ❨nost(er)❩noster Sigofridus ∼preesse∽praeesse ∼ueditur∽videtur , recondatur et alia eo modo ∼coniscripta∽conscripta , qui de nos pare suo ∼supstitis∽superstetis aderat habi|gap:?|
32 |gap:?|di|gap:?|ui|gap:?| quarta parte reseruauimus . S-16 si quis uiro , quod futurum esse non credo , se nosmedipsi aut aliquis de heredibus nostris |gap:?|
33 |gap:?|s contra ∼presentem∽praesentem ∼delibiracionem∽deliberationem nostram ❨d(eu)s❩deus ibi contrario ❨quoq(ue)❩quoque tempore ∼uinire∽uenire aut infrangire uoluerit inprimetis iram trini magestatis incurrat uḅ[i]ubi |gap:?|
34 |gap:?|fin|gap:?| ịpsisipsis ❨dom(i)nis❩dominis ❨s(an)c(t)❩issanctis , quorum reliquiae in sepefatas basilicas inserte esse ∼nuscuntur∽noscuntur et et ab ∼omnebus∽omnibus ❨eccl(esiis)❩ecclesiis ∼excomunis∽excommunis apariat , nec hic nec in futurum ueniam p̣|gap:?|p|gap:?|
35 |gap:?|rire non possit una cum socio fisco auri ∼libiras∽liberas cento|num:100| et argenti pondo docento quoactus esxoluat et qui erpetit nullatinus ualiat euindicare et haec de |gap:?|
36 |gap:?|ọ|gap:?|o nostrạnostra duci domno ❨quoq(ue)❩quoque tempore firma et inuiolata ∼pmaniat∽permaneat , ∼stipolacione∽stipulatione pro ∼omne∽omni firmitate subnexa . S-17 ❨nact(um)❩nactum Camiliaco , uico ❨publ(ico)❩publico , quod ∼ficit∽fecit ∼minsiṣ∽mensis |gap:?|
37 |gap:?|x|gap:?| , ❨ạnn(o)❩anno xvii ∼rig̣ṇ∽regni ❨dom(n)i❩domni ❨n(ostr)i❩nostri TheọdericeTheoderice , ❨gl(oriosissimi)❩gloriosissimi ∼rigis∽regis . S-18 |g:chirho| ego in ❨d(e)i❩dei ❨nom(ine)❩nomine , Uuademiris , hanc ∼epistola∽epistolam , a me ∼facta∽factam , ∼religi∽relegi et [subscripsi]subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| . S-19 |g:chirho| Ghranno ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| .
38 S-20 |gap:?| ❨[s]ịgn(um)❩signum , |g:stauros| , uir ❨inl(ustris)❩inlustris Acerelio . S-21 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Bosone . S-22 Ercamberta ❨sub(scripsi)❩subscripsi
39 |gap:?|auṛonịụs|gap:?|auronius , ∼rogitus∽rogatus a suprascriptis , hanc epistola ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks|?|g:tachygraphic-marks| . S-23 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Bosittone . S-24 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Chlodoaldo . S-25 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Ingoberto . S-26 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , GamạrdoGamardo . S-27 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Uuandreḅẹṛ|gap:1||gap:?|Uuandreber|gap:1||gap:?|
40 |gap:?| [Ch]rotchaṛịụṣChrotcharius ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks|?|g:tachygraphic-marks| . S-28 |g:chirho| Chleppus , |g:monogram| |g:tachygraphic-marks|?|g:tachygraphic-marks|
41 |gap:?| ḥạṇc̣hanc ẹp̣ịṣṭọḷaṃepistolam |gap:?|