Sematia

chla.13.564.xml

TM: 382870HGV: 382870Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ṭạp̣ẹc̣c̣|gap:?||gap:?|tapecc|gap:?|
2 |gap:?|ụạḷịạṭ|gap:?|ualiat abluere et quid ∼prudenciore∽prudentiore consilium ut homo de munḍ[a]nismundanis [rebus]rebus ∼conp[aret]∽|gap:?|comparet|gap:?| p̣aradisoparadiso et terrena ∼sụḅstanjia∽substantia transferat in caelestia sicuṭsicut [dominus]dominus |gap:?|
3 |gap:?| ∼preclara∽praeclara uoce intonat: Tessauriciate uobis ∼tesaurus∽thesaurus in caelo , ubi nec fur ∼efudiet∽effodiet , nec eruco rubigenat , nec tinia sulcat . S-2 ∼iggitur∽igitur ego , in ❨d(e)i❩dei ❨nomin(e)❩nomine , Chrothilḍ[is]Chrothildis
4 cogitans qualiter peccatorum meorum facinora possem abstergere et ad aeterna gaudia peruenire , ∼lecit∽licet ∼incumptis∽incomptis ∼pauperebus∽pauperibus bene tribuendo potest
4-5 a[ni]∤maani∤ma
5 adebisci remedium: sed tamen , iuxta quod scriptum est: date ∼elemosena∽eleemosyna et omnia munda sunt uobis , ∼precipui∽praecipue ad domesticis ∼fedei∽fidei et illud: facite vobis
5-6 ạ[mi]∤cusami∤cus
6 de Mammonae iniquitatis , qui uos recipiant in aeterna tabernacola et alibi: beati pauperis ❨sp(iritu)m❩spiritum ❨q(uo)n(iam)❩quoniam ipsorum est ∼rign∽regnum caelorum , ∼nihelhomenus∽nihilominus bonum est pro
6-7 cun[cto]∤rumcuncto∤rum
7 ∼necessetatebus∽necessitatibus ∼lebenter∽libenter ❨man(um)❩manum ∼porregere∽:porrigere: sed ad tale bona maxime oportit ∼substancia∽substantia transagendi conferrere , sẹptamseptam ∼monastirie∽monasteria ∼habetacioniṣ∽habitationis
7-8 [cons]∤truerecons∤truere
8 , uel de aeterna tabernacola ∼debiant∽debeant ad beneficia rebus respondere , ∼precipui∽praecipue ubi chorus ❨s(an)c(t)orum❩sanctorum uirgenum iugiter ∼medetacion∽meditationum ❨carmen(a)❩carmena deuoṭ[a]deuota
8-9 [men]∤temen∤te
9 ❨d(omi)no❩domino canuntur , in loco ubi decernit construere in quorum honore ditatur ipsorum ante ❨d(omi)no❩domino intercessio spiretur . S-3 et ideo , in ❨d(e)i❩dei ❨nomin(e)❩nomine et in honore ∼sci∽sanctae Mariae , gen[itricis]genitricis
10 ❨d(omi)ni❩domini nostri Jh[esu]mJhesum ❨Chr(ist)i❩Christi et ∼citherorum∽citerorum ❨s(an)c(t)❩orumsanctorum , quorum pignora in ipso ∼monastirio∽monasterio habentur inserta , in loco ∼noncopante∽nuncupante Brocaria , situm in pago Stampense , prope de fluviolo Urbia ,
10-11 ị[uv]∤anteiuv∤ante
11 ❨Chr(ist)❩oChristo , ∼monastirium∽monasterium puellarum deuota mente decriui fundaṛefundare , ubi nep̣ṭenepte ṃ[ea]mea Mummolam ∼instetuemus∽instituemus ❨abbatiss(am)❩abbatissam , ea uero ∼racion∽ratione ut , sub ∼euangeleca∽euangelica et ∼apostholeca∽apostolica trad[itione]traditione
12 et ∼regola∽regula ❨s(an)c(t)orum❩sanctorum patrum , perpetuis ∼temporebus∽temporibus , ipsa et socessoris earum in loco trametẹtramete ∼debiant∽debeant uitam perfrui et pro felicitatem regum uel statu ∼aeclisiae∽ecclesiae et pro ∼anime∽anima ṃ[eae]meae
13 remedium ❨d(om)ni❩domni ∼mesericordia∽misericordia ∼adtencius∽attentius deprecare: et ∼precipui∽praecipue ut nulla monacha in ❨eod(em)❩eodem ∼monastirium∽monasterium quippiam peculiare ∼presumat∽praesumat sed sint illis omnia ∼comunia∽communia . S-4 ad ḍ[ictum]dictum
14 locum ❨s(an)c(tu)m❩sanctum uel ∼predicta∽praedicta ∼congregacionem∽congregationem , cedo ad ∼diae∽die ∼presente∽praesente et ❨cessumq(ue)❩cessumque in perpetuo esse uolo et de iure meo in iure ∼adque∽atque ∼domenacion∽dominatione ∼sci∽sanctae Mariae et ∼spunsa[rum]∽sponsarum [Christi]Christi [in]in
15 dicto locum ∼consestentis∽consistentis trado ∼adque∽atque transfundo , hoc est: ipso agro Brogaria , in quo ∼monastirio∽monasterio , ❨Chr(ist)o❩Christo presoli , construxi , duas ∼partis∽partes de ipsa uilla , tam ex luctuoso , quam unḍ[ique]undique
16 ad nos ∼peruinit∽peruenit , uolemus ut proficiat ; S-5 et ∼mediaetatem∽medietatem de loco ∼noncopante∽nuncupante Pladano , sicut iam dixi , tam ex luctuoso quam ❨undiq(ue)❩undique ad nostra ∼domenacion∽dominatione ∼peruinit∽peruenit ,
16-17 [uolu]∤musuolu∤mus
17 ut ad ipso ❨s(an)c(t)o❩sancto loco ∼debiat∽debeat peruenire . S-6 ∼semeleter∽similiter et locello cognomenante Funtaneto quantum inibi ad ∼presens∽praesens , tam ex luctuoso qụamquam ❨undiq(ue)❩undique mea regit
17-18 [potes]∤taspotes∤tas
18 , et ad nos ❨undecumq(ue)❩undecumque ∼nuscetur∽noscetur peruenisse , dum ❨inl(ustri)❩inlustri uero Charichardo , se nos superstetis est , post nostrum opetum delegauemus , ut dum aduiuit , hoc ∼possediat∽possedeat . S-7 et p̣[ost]post
19 suum et nostrum discessum , ∼semeleter∽similiter et de ipso locello ∼mediaetatem∽medietatem uolemus ut ad ipso ∼monastirio∽monasterio in antedicto loco ∼debiat∽debeat reuertere , cum ∼domebus∽domibus , ∼ed[i]f̣ịcies∽aedificiis ,
19-20 ac̣[cola]∤busaccola∤bus
20 , mancipiis , uineis , campis , siluis , pratis , pascuis , aquis aquarumue ∼decursebus∽decursibus , adiecencies , apendiciis , ∼farinaries∽farinariis , gregis cum ∼pastorebus∽pastoribus , mouele et ∼inmouele∽immouele
20-21 u[tri]∤❨usq(ue)❩utri∤usque
21 sexus et omne meretum earum ad ipsa loca aspicientis qualiter ❨super(ius)❩superius , est ịṇṭematumintematum , ad ipsum ❨s(an)c(tu)m❩sanctum ∼monastirium∽monasterium proficiat perennis ∼temporebus∽temporibus . S-8 et ∼hec∽haec omnia
21-22 [su]∤periussu∤perius
22 ∼conprehensa∽comprehensa ad ipso ❨s(an)c(t)o❩sancto loco post nostrum transetum ∼presentaleter∽praesentaliter reuertatuṛreuertatur . S-9 et cum ❨abbatiss(a)❩abbatissa ❨eiusd(em)❩eiusdem loci de hoc ∼saecolum∽saeculum fuerit euocata , quem ❨cunct(a)❩cuncta ∼congregacio∽congregatio
22-23 [un]∤animiterun∤animiter
23 bene ∼rigola∽regula ∼conperta∽comperta eligerint , in loco ipsius ∼socessor∽sucessor instituatur . S-10 et adhuc ❨perpersauem(us)❩perpersauemus , pro ea ∼oportunetate∽oportunitate , ut mercis nostra qualiter ❨super(ius)❩superius intemauemus
23-24 pẹ[r]∤petuisper∤petuis
24 ∼temporebus∽temporibus ∼debiat∽debeat proficiscere , de omnis res nostras quid in ❨suprascr(ipta)❩suprascripta loca in hanc pagenam ∼deliberacionis∽deliberationis , quem pro animae nostrae remedium delegauemus , quid
24-25 [su]∤perestsu∤perest
25 heredis nostri propinquioris adsumant: et se euenerit ei ∼necessetas∽necessitas , quod in parte sua acciperit , aligenare aliubi , non ∼habiat∽habeat ∼pontefecium∽ponteficium hoc faciendi , n[isi]nisi
26 ad illo ∼rictore∽rectore , qui de ipso ∼monastirio∽monasterio in ❨suprascr(ipto)❩suprascripto loco custos esse ∼ụedetur∽uidetur , ut inibi ạḍad ipsa ❨s(an)c(t)a❩sancta ∼congregacion∽congregatione in augmentis socedat . S-11 et se ∼alequa∽aliqua strumenta cartaruṃcartarum
27 [con]tracontra ∼presentem∽praesentem ∼deliberacionem∽deliberationem , quam , spontania uolomtate , pro animae nostrae remedium , fieri rogauemus , uenire ∼timtauerent∽temtauerent aut ostensas fuerint , nec eas feci nisi in
27-28 ṣ[u]∤❨prascr(ipto)❩su∤prascripto
28 uero Charichardo , nec fieri rogaui: et se inuentura fuerint , nullo modo obteniant uicorem , sed ubi et ubi ostensas aparuerint , uacuas et inanis ∼permaniant∽permaneant . S-12 si quis uero , quod
28-29 futu∤rum
29 esse non credo , si ego ipsa aut ∼alequi∽aliqui de ∼heredebus∽heredibus uel ∼proheredebus∽proheredibus meis uel ∼quislebit∽quislibet oposeta persona contra ∼presentem∽praesentem ∼deliberacion∽deliberationem uenire conauerit , iram ❨s(an)c(t)i❩sancti TrinetatiṣTrinetatis
30 incurrat et a ∼lemenebus∽limenibus ❨s(an)c(t)arum❩sanctarum ∼aeclisiarum∽ecclesiarum ∼excomunis∽excommunis apariat , et ❨insup(er)❩insuper inferat socio fisco auri ❨liber(as)❩liberas uiginti|num:20| , argenti ❨pond(o)❩pondo quinquagenta|num:50| et nec sic ualiat ∼uendecare∽uendicare quọ[d]quod
31 repetit . S-13 et se ∼alequi∽aliqui de ∼heredebus∽heredibus ❨nostr(is)❩nostris , ad ∼diae∽die ∼presente∽praesente ∼deliberacion∽deliberatione nostra , quod diuina ∼piaetas∽pietas nos ∼facire∽facere ∼conmonuit∽commonuit , infrangere uoluerit , res quas de heredetatis nostr[ae]nostrae
32 ad ipsum peruenire potuerant , amittat , et ∼predictum∽praedictum ❨s(an)c(tu)m❩sanctum ∼monastirium∽monasterium perueniant , et ❨ibid(em)❩ibidem ❨semp(er)❩semper proficiat in augmentis , et ∼hec∽haec ∼deliberacio∽deliberatio omne tempore firma et
32-33 inuio∤lata
33 ∼permaniat∽permaneat . S-14 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , ❨inl(ustris)❩inlustris ❨d(e)o❩deo deuotae Chrothilde , qui hanc ∼deliberacion∽deliberationem pro animae nostrae remedium fieri ❨rogauem(us)❩rogauemus , manu ❨propr(ia)❩propria ❨firmauem(us)❩firmauemus .
34 S-15 [i]ṇin ❨Chr(ist)i❩Christi ❨nom(ine)❩nomine , Aggilpertus , acsi ❨pecc(a)t(or)❩peccator ❨ep(iscopu)❩sepiscopus , ❨sụb(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| .
35 S-16 ❨sign(um)❩signum , E , uir ❨inl(uster)❩inluster Ermenrigo . S-17 |g:chirho| Uaningus ❨sụḅ(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-18 |g:chirho| Ghislemarus , ∼rogetus∽rogatus , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-19 |g:chirho| Ghislobercthus ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-20 |g:chirho| Gadroaldus , ❨pecc(a)t(or)❩peccator , [❨sub(scripsi)❩]subscripsi
36 |gap:?|ịdchardus|gap:?|idchardus , ∼rogitus∽rogatus , ❨sụḅ(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-21 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , Bettoleno . S-22 Ansobertus , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-23 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , Childebrando . S-24 Bertinus , ∼rogitus∽rogatus , ❨subscr(ipsi)❩subscripsi . S-25 ❨s(i)gn(um)❩signum |g:stauros| , Chramnino . S-26 |g:chirho| , ❨Rạdoberth(us)❩Radoberthus , ∼rogetus∽rogatus , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| .
37 S-27 [signum]signum , |g:stauros| , G̣aeletramnoGaeletramno . S-28 |g:chirho| , Mummolenus , ∼rogetus∽rogatus a ❨supr(a)scr(ipta)❩suprascripta , ❨ṣụb(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-29 |g:chirho| , Ragneinnus ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| . S-30 ❨Chrodecar(ius)❩Chrodecarius , abba , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| .
38 S-31 ❨[si]gn(um)❩signum , |g:stauros| , Guntrigo . S-32 ❨sign(um)❩signum , A , Ursino . S-33 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , Chrodobando . S-34 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , Echarigo . S-35 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , Erchenrigo . S-36 ❨s(i)gn(um)❩signum , |g:stauros| , Mauroleno . S-37 Ursiniarius ❨sụb(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| .
39 S-38 [actum]actum MorḷacasMorlacas , uico ∼pup∽publico , quod ❨fec(it)❩fecit ∼mins∽mensis Marcius , dies dieci , ❨ann(o)❩anno xvi ❨regn(i)❩regni ❨dom(n)i❩domni nostri Chlothachariae , ❨glor(iosissimi)❩gloriosissimi regis . S-39 |g:chirho| , Rigobertus , rogante et ∼presente∽praesente Chrothilde , ❨scr(ipsi)❩scripsi et [subscripsi]subscripsi |g:monogram| .