Sematia

chla.13.563.xml

TM: 382869HGV: 382869Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| [quotie]ṇsquotiens de ∼cummutandis∽commutandis reḅụsrebus |gap:?|∼[c]ọnd[i]c̣ịo∽|gap:?|conditio neceṣṣenecesse [est]est |gap:?|ụṭ|gap:?||gap:?|ut|gap:?| p̣erẹnneperenne ❨stạḅ[ili]t(atem)❩stabilitatem scrip[t]script |gap:?|s|gap:?|
2 |gap:?| in ❨d(e)o❩deo meḷ|gap:?|mel|gap:?| ❨caretat(em)❩caretatem , stantes . S-2 ∼idio∽ideo [p]lacuitplacuit adque conụ[enit]conuenit [i]ṇterinter ∼uenẹrabibus∽uenerabilibus uiris Landeḅ[erctho]Landeberctho |gap:?|
3 |gap:?| [ne]c̣nec non et Magnoaldo , ❨abbat(e)❩abbate de monạṣteriomonasterio Tucioneuall[e]Tucioneualle , ab inuicem inter se terrolas arabẹli[s]arabelis |gap:?|
4 |gap:?| [quod]quod et ficerunt . S-3 de[d]itdedit ∼igetur∽igitur Ḷạnd[e]bercthusLandebercthus , abba , |gap:?| propria in pago Pinsiacinse ḍede p[a]ṛ[te]parte [s]u[a]sua [,], |gap:?| p̣a[rte]parte |gap:?|
5 |gap:?| [Magnoa]ldoMagnoaldo , ❨abbat(e)❩abbate , ∼b[u]noarịạ∽bunuaria |gap:?| in loco ∼noncopante∽nuncupante FṛancorecurtẹFrancorecurte inṭerinter adfinis de uno lateṛelatere antedic̣[tus]antedictus Magnoalḍ[us]Magnoaldus , aḅḅạabba de |gap:?|
6 |gap:?| et de aḷ[ia]alia ụẹṛọuero [par]teparte HramninọHramnino [h]eredi[s]heredis [sui]sui [Landeb]ercṭhoLandeberctho aḅ[ba]abba |gap:?| semelẹsemele |gap:?|
7 |gap:?|eṛacio|gap:?|eracio , [ab]basabbas , |gap:?| sue in loco ∼no[ncupan]te∽nuncupante ❨Roccoṇ(e)❩cuṛteRocconecurte siụ|gap:?|siu|gap:?| apellatur Camị|gap:?|Cami|gap:?| ad parte |gap:?|n|gap:?|
8 |gap:?| ṭer[ra]terra arabeli ∼bụ[n]oaria∽bunuaria ❨noue(m)❩nouem θ|num:9| , inter adfịṇ[is]adfinis de uno latere Chrodomạṛ[u]ṣChrodomarus et ∼heridị[s]∽heredis ṣụị:sui: de alio late[re]latere Magn[oaldus]Magnoaldus [,], |gap:?|
9 |gap:?|et ∼[h]eridịṣ∽heredis sui , de uno fronte Godinus et ∼heridis∽heredis sui , et de aḷịoalio uero front[e]fronte [Ma]g[no]aldusMagnoaldus abba . S-4 p[rop]ter[ea]propterea |gap:?|
10 |gap:?| [in]terinter ❨utrasq(ue)❩utrasque partis e[i]ṣeis f[i]ẹ[ri]fieri placuit , ut un[us]quisunusquis q[uo]dquod accipita in ❨antedict(a)❩antedicta loca rem denomen[at]adenomenata |gap:?|
11 |gap:?| [facere]facere uolueri[t]uoluerit , liberam et firmissemam in ∼omnebus∽omnibus ḥa[bi]athabiat ❨potestat(em)❩potestatem faciendi , et illud inter ips[i]sipsis pro rẹịrei |gap:?|
12 |gap:?| [i]nteṃareintemare . S-5 si quis , nosmet ipsi aut ∼alequis∽aliquis de ∼heridebus∽heredibus uel ∼successorebus∽successoribus nostris aut ∼quisliḅịṭ∽quislibet tem|gap:?|s|gap:?|
13 |gap:?| [presen]ṭispresentis epistolas ∼conmutacị[o]n[i]s∽commutationis uen[ir]euenire aut eas quacu[mque]quacumque modo refragare p[resu]ṃṣẹritpresumserit ṇọ[n]non [h]ochoc ualị[at]ualiat uiṇ[d]uind |gap:?|
14 |gap:?|ṭ|gap:?|t parị|gap:?|pari|gap:?| p̣artẹparte ista tota seruante quod accipit , pares d|gap:?|amittat et ❨insup(er)❩insuper unạuna cum socio fi[sco]fisco auri oncịạsoncias |gap:?|
15 |gap:?| [q]uoactusquoactus desoluat et quod repetit uindegare non ua[lia]ṭualiat eṭet presens epistolas ∼conmutacionis∽commutationis un[o]uno [tenore]tenore |gap:?|
16 |gap:?| suam habiat eis fieri placu[i]ṭplacuit omne tempọ[re]tempore [firmas]firmas et in[ui]olatasinuiolatas ❨p(er)❩man[eant]permaneant , ∼stipol∽stipulatione ∼suḅ[n]exsa∽subnexa . S-6 actu[m]actum C̣ḷ|gap:?|Cl|gap:?|
17 |gap:?|xvii|gap:?|
18 |gap:?| [in]in ❨[Ch]r(ist)i❩Christi ❨nom(ine)❩nomine LạndebertusLandebertus , a[b]baabba ∼cummutacionem∽commutationem a mịmi facta , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks|
19 |gap:?| Malgoalḍ[us]Malgoaldus , pṛ[esbyter]presbyter , ❨s[u]b(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| Bertinus , ∼rogitus∽rogatus , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:tachygraphic-marks| |g:chirho| Fladebertus , ∼presbeter∽presbyter , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
20 |gap:?| |g:chirho| ❨Berthefred(us)❩Berthefredus , in ❨Chr(ist)i❩Christi ❨nom(ine)❩nomine , ❨d[iaco]n(us)❩diaconus , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
21 |gap:?| in ∼chro∽Christi ❨nom(ine)❩nomine , ReṃẹdiusRemedius , ❨presb(yter)❩presbyter ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram| |g:chirho| ❨Madoland(us)❩Madolandus , i[n]in [Christi]Christi ❨noṃ(ine)❩nomine , abba , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
22 |gap:?|erth[us]|gap:?|erthus [in]in [Christi]Christi [nomine]nomine , diacọṇụsdiaconus , ❨sub(scripsi)❩subscripsi |g:monogram|
23 |gap:?| in ❨Chr(ist)i❩Christi ❨nom(ine)❩nomine , |gap:?|dolano ❨s[ub(scripsi)]❩subscripsi |g:monogram| Ingoḅ[e]ṛtusIngobertus , ∼lictur∽lictor ❨s(u)b(scripsi)❩subscripsi |gap:?| |g:monogram|
24 |gap:?|abd|gap:?| , ❨test(is)❩testis . S-7 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Unneleobo , ❨test(is)❩testis . S-8 ❨sign(um)❩signum , |g:stauros| , Saulfo , ❨test(is)❩testis
25 |gap:?| ḶẹụḍebercthusLeudebercthus hanc ∼con[mu]tacionem∽commutationem iubẹnteiubente domno meo Landeberctho , abḅ[ate]abbate , scripsi et ❨sub(scripsi)❩subscripsi , |g:monogram|
26 |gap:1_lines|