Sematia

p.mich.21.848.xml

TM: 756879HGV: 756879Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?||gap:2|σου|gap:5_precision=low| ἀκληρονομη[τ-]ἀκληρονομητ- |gap:?|
2 |gap:?| [προ]σ̣φωνησ̣[ά]σ̣ηςπροσφωνησάσης εἶναι αν|gap:?|
3 |gap:?||gap:2|ε̣π̣ο̣υ̣|gap:2||gap:1||gap:2|εχι|gap:?||gap:2|επου|gap:2||gap:1||gap:2|εχι ἔγνων̣|gap:?|ἔγνων|gap:?|
4 |gap:?| [ἐπισ]τρατηγήσ̣α̣[ν]τοςἐπιστρατηγήσαντος πεπρᾶσ̣[θα]ι̣πεπρᾶσθαι
5 |gap:?||gap:2|μ̣ι̣|gap:1|ν̣|gap:?||gap:2|μι|gap:1|ν τ̣ῷ̣τῷ ιβ|num:12| ❨(ἔτει)❩ἔτει Τραιανοῦ
6 |gap:?| ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον . S-2 Γαίῳ̣Γαίῳ Ἰουλί̣ῳἸουλίῳ Πετρωνια̣νῷΠετρωνιανῷ
7 |gap:?| |gap:?||gap:1|αλ(…)|gap:?||gap:1|αλ… καὶ τοῦτον ἐδήλωσεν
8 |gap:?| ∼[λε]γεων̣ᾶριν∽λεγιωνάριον ∼γεγοναίναι∽γεγονέναι ∼ὀφιλη|gap:?|∽ὀφειλη|gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ας̣|gap:?||gap:1|ας ⸢❨γί(νονται)❩⸣γίνονται ⸢❨(δραχμαὶ)❩⸣δραχμαὶ ⸢Ϡ|num:900|⸣Ϡ|num:900| , τετελευτηκέναι δὲ αὐτὸν
10 |gap:?||gap:1| Πετρωνίου καὶ Ταευήμερον
11 |gap:?| δηλ[ω]θέντωνδηλωθέντων ἀφανῶ̣νἀφανῶν εἶναι
12 |gap:?| [τ]ῶν̣τῶν [ἐν]κ[τ]ή̣σεων̣ἐνκτήσεων [βιβλιο]θ̣ήκ̣(…)βιβλιοθήκ…
13 |gap:?||gap:1||gap:3_precision=low| [τ]ὰτὰ ∼γεν̣άμενα̣∽|gap:5_precision=low||gap:2|ηγενόμενα|gap:5_precision=low||gap:2|η
14 |gap:?||gap:1||gap:1|δους |gap:1||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|να|gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ερ|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|ρην|gap:3||gap:?|
6 |gap:?| [γ]ραμμ̣α̣|gap:?|γραμμα|gap:?|
7 |gap:?| [φρο]ντίζητ̣|gap:?|φροντίζητ|gap:?|
8 |gap:?| ε̣μφανη̣|gap:?|εμφανη|gap:?|
9 |gap:?|ποσχη τ|gap:1||gap:?|
10 |gap:?||gap:1| Καλπουρν(…)Καλπουρν… |gap:?|
11 |gap:?||gap:1| κατα|gap:1||gap:?|
12 |gap:?||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|