Sematia

p.gascou.33.xml

TM: 702530HGV: 702530Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| δεσπότῃ ἐ̣μ̣ῷἐμῷ τὰ πάν[τα]πάντα [μεγαλοπρεπεστάτῳ]μεγαλοπρεπεστάτῳ [καὶ]καὶ [εὐ]δοκιμωτάτῳεὐδοκιμωτάτῳ ἐπάρχῳ αὐγουσταλί[ῳ]αὐγουσταλίῳ |gap:?|
2 τήνδε τὴν ὁμολογίαν [πεποίημαι]πεποίημαι |gap:?|ην ἐπάρχῳ αὐγουσταλίῳ τὴν ἐμὴν̣ἐμὴν |gap:?|
3 δεσπότῃ μεγαλοπρεπε[στάτῳ]μεγαλοπρεπεστάτῳ [καὶ]καὶ [εὐδοκιμωτάτ]ῳεὐδοκιμωτάτῳ ∼ἐπάρχου∽ἐπάρχῳ ∼αὐγουσταλίου∽αὐγουσταλίῳ τήνδε τὴν |gap:?|
4 τῶν ἐμῶν λό[γων?]λόγων |gap:?|του ἐπάρχου αὐγουσταλίου
5 διαβὰς τὴν Ὀξυρυγχ̣[ιτῶν]Ὀξυρυγχιτῶν |gap:?| [τὸν]τὸν [ἔ]κδικονἔκδικον καὶ τοὺς ῥιπαρίους
6 ὑπουργοῦντάς σ[οι]σοι |gap:?| [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [νυκτοστρ]ά̣τηγ̣οννυκτοστράτηγον εποτ̣ωϲτωνεποτωϲτων
7 |g:stauros| ὁμ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ί̣[α]ὁμολογία |gap:?|